Dokumentmall för framtidsfullmakt

mall för framtidsfullmakt

295 kr

Mall för framtidsfullmakt.

Detta är en komplett, professionell och mycket pedagogiskt utformad dokumentmall för dig som ska skriva en framtidsfullmakt.

Du kan välja mellan två olika typer av framtidsfullmakt – framtidsfullmakt med begränsad befogenhet eller framtidsfullmakt med vidsträckt befogenhet.

Du ska välja mallen för framtidsfullmakt med begränsad befogenhet om fullmaktshavaren ska ha rätt att företräda fullmaktsgivaren endast inom vissa specifika områden.  

Du ska välja mallen för framtidsfullmakt med vidsträckt befogenhet om fullmaktshavaren ska ha rätt att företräda fullmaktsgivaren inom  i princip samtliga områden

Vill du att flera personer ska utses till fullmaktshavare i ett och samma dokument kan du även välja en mall för framtidsfullmakt vilken innehåller flera fullmaktshavare.

MallSupport ingår när du använder denna dokumentmall. Tveka inte att kontakta oss om du är osäker på vilken mall som är lämplig för just din situation.

Nollställ

3 reviews for Dokumentmall för framtidsfullmakt

 1. Jan-Erik

  En verkligen komplett mall för framtidsfullmakt! Den innehåller bestämmelser för i princip allt som man ska tänka på och som vi inte hade en aning om innan vi köpte mallen. Jag och min hustru känner oss verkligen trygga nu när vi skrivit framtidsfullmakter för oss båda med hjälp av er mall. Vi är mycket, mycket nöjda.

 2. Tove

  Tack! Jätteenkel att fylla i och precis vad jag behövde.

 3. Clara

  Jättenöjd med mallen och jag kan rekommendera den för alla som har en äldre släkting som vill planera sin framtid. Vi använde mallen för att vår mamma som får allt svårare att klara av vardagen skulle skriva en framtidsfullmakt till oss barn så att vi kan hjälpa henne dag som hon behöver hjälp.

Lägg till en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Detaljerad Mallbeskrivning

Vill du redan idag bestämma vem som ska kunna bistå dig, den dag som du inte längre kan hantera dina personliga eller ekonomiska angelägenheter, kan du skriva en framtidsfullmakt. Med hjälp av en framtidsfullmakt kan du i förväg utse en eller flera personer vilka ska ha rätt att utföra dina bankärenden, hantera kontakter och företräda dig gentemot myndigheter, vården med flera. Du skriver framtidsfullmakten idag men den börjar att gälla först den dag som du inte längre kan hantera dina personliga eller ekonomiska angelägenheter.

Exempel

Erik har bestämt sig för att planera sin framtid och som en del i detta har han bestämt sig för att skriva en framtidsfullmakt. Med hjälp av vår mall för framtidsfullmakt med vidsträckt befogenhet skriver han en framtidsfullmakt där han utser sin dotter Anna till fullmaktshavare. Detta innebär att det är Anna som i framtiden kommer att företräda honom.

Några år senare blir Erik hastigt och allvarligt sjuk. Till följd av sjukdomen kan han inte längre hantera sina personliga eller ekonomiska angelägenheter. Framtidsfullmakten träder därmed i kraft, och Anna kan med stöd av fullmakten bland annat betala Eriks räkningar från hans bankkonto, avsluta avtal som till exempel hans telefonabonnemang och olika prenumerationer, hantera kontakterna med de sociala myndigheterna med mera.

En komplett mall för dig som ska skriva en framtidsfullmakt

Kraven på en framtidsfullmakt är mycket höga. En framtidsfullmakt måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltig. Bland annat måste en framtidsfullmakt vara upprättad i skrift, vara undertecknad och vara bevittnad. Uppfyller en framtidsfullmakt inte dessa krav är den ogiltig.

Denna mall för framtidsfullmakt uppfyller självfallet dessa krav. Därutöver innehåller mallen ett antal andra bestämmelser som bör finnas med i en framtidsfullmakt. Dessa bestämmelser är dessutom utformade så att du enkelt, genom att markera en kryssruta, kan bestämma bland annat följande:

 • vad som ska ske om fullmaktshavaren inte längre vill åta sig uppdraget att företräda fullmaktsgivaren,
 • vad som ska ske om fullmaktshavaren inte kan, t ex på grund av att fullmaktshavaren har avlidit eller är allvarligt sjuk, inte kan företräda fullmaktsgivaren,
 • vad som sker med framtidsfullmakten om fullmaktsgivaren avlider,
 • om fullmaktshavaren ska lämna redovisning för sitt uppdrag och till vem,
 • om fullmaktshavaren ska ha rätt till ersättning och i så fall hur denna ska beräknas,
 • om det ska utses en granskare som ska granska fullmaktshavarens uppdrag.

I de flesta bestämmelser finns det dessutom ett särskilt fält där du kan skriva in dina egna bestämmelser om du så önskar.

Regleras inte punkterna ovan i framtidsfullmakten riskerar man diskussioner och även tvister mellan framförallt anhöriga. Dessutom träder reglerna i lag om framtidsfullmakter in och bestämmer vad som gäller, något som ofta kan bli en överraskning för såväl fullmaktshavare som anhöriga. Genom att skriva en komplett framtidsfullmakt underlättar du avsevärt för de personer som finns i din omgivning.

Mall för generell framtidsfullmakt

När du använder vår mall för framtidsfullmakt kan du upprätta en komplett framtidsfullmakt som innehåller alla bestämmelser vilka bör finnnas med i en framtidsfullmakt. Att du skriver en komplett framtidsfullmakt är något som kommer att underlätta för omgivningen den dag som framtidsfullmakten träder i kraft.

Höga krav på en framtidsfullmakt

Alltför ofta underskattas vikten av att en framtidsfullmakt blir korrekt utformad. Skulle en framtidsfullmakt vara felaktigt utformad är detta något som ofta uppmärksammas först när framtidsfullmakten ska användas, och då är det för sent.

Vid den tidpunkten är det inte längre möjligt att korrigera framtidsfullmakten eller upprätta en ny framtidsfullmakt. Istället är omgivningen hänvisad till att ansöka om att en god man utses. Det är därför viktigt att du använder en professionellt utformad mall för framtidsfullmakt när du ska skriva din framtidsfullmakt. Då kan du vara säker på att den är gällande den dag som den ska användas.

Denna dokumentmall för framtidsfullmakt är mycket professionellt utformad och uppfyller alla krav som ställs i lag om framtidsfullmakter. Du kan därför känna dig trygg när du använder mallen.

Mall för framtidsfullmakt med begränsad befogenhet eller vidsträckt befogenhet

När du gör din beställning kan du välja mellan en mall för framtidsfullmakt med begränsad befogenhet och en mall för framtidsfullmakt med vidsträckt befogenhet.

I mallen för framtidsfullmakt med begränsad befogenhet skriver du själv in vad framtidsfullmakten ska omfatta, det vill säga vad fullmaktshavaren ska ha rätt att göra för fullmaktsgivarens räkning. Till exempel kan du ange att framtidsfullmakten endast ska omfatta kontakter med socialtjänsten, hemtjänsten eller endast ge en rätt för fullmaktshavaren att hantera vissa inköp.

Väljer du mallen för  framtidsfullmakt med vidsträckt befogenhet kommer framtidsfullmakten att omfatta i princip samtliga åtgärder som är möjliga att skriva in i en framtidsfullmakt. Denna framtidsfullmakt är mycket omfattande och du behöver inte själv skriva vad fullmakten ska omfatta. Med stöd av denna mall kan fullmaktshavaren eller fullmaktshavarna företräda fullmaktsgivaren inom i princip samtliga områden som är möjliga att skriva in i en framtidsfullmakt.

En framtidsfullmakt med vidsträckt befogenhet benämns ibland även som generell framtidsfullmakt.

Möjlighet att utse flera fullmaktshavare

När du skriver en framtidsfullmakt är det möjligt att utse flera fullmaktshavare. Detta innebär att flera personer kan företräda fullmaktsgivaren. Ska du skriva en framtidsfullmakt där flera personer utses till fullmaktshavare kan du skriva en separat framtidsfullmakt för varje person som utses till fullmaktshavare. Du kan då använda dig av en och samma mall för att upprätta flera framtidsfullmakter.

Vill du endast skriva en framtidsfullmakt och i fullmakten utse flera fullmaktshavare kan du vid beställningen välja det antal fullmaktshavare som du vill utse. Du får då en framtidsfullmakt för just det antalet fullmaktshavare.

Flera fullmaktshavare

När du använder vår mall för framtidsfullmakt kan du skriva in flera fullmaktshavare i en och samma fullmakt. Ange endast hur många fullmaktshavare som du vill skriva in så får du en mall med just det antalet.

Hjälp med att välja rätt dokumentmall

Är du osäker på om du ska välja en framtidsfullmakt med begränsad befogenhet eller vidsträckt befogenhet eller har några frågor eller funderingar i övrigt är du självfallet välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig mer än gärna att välja rätt dokumentmall för just din situation.

Vill du själv tittar närmare på våra övriga mallar för fullmakter hittar du ett stort urval här: Dokumentmallar och blanketter för fullmakter

Vill du botanisera mellan samtlig våra dokumentmallar med mallar för allt från testamenten till äktenskapsförord och bodelningsavtal kan du besöka följande länk: Vår samling av dokumentmallar

MallSupport ingår

Känner du dig osäker, stöter på problem eller har frågor när du ska fylla i dokumentmallen är du välkommen att kontakta vår mycket trevliga och kunniga MallSupport som står till ditt förfogande. MallSupporten kan hjälpa dig med alla frågor som rör hur du ska använda dig av och fylla i dokumentmallen. Du når MallSupporten snabbt och enkelt via e-post eller via vår chatt.

Omgående leverans per e-post

Mallen för framtidsfullmakt skickas till dig omedelbart efter det att du har gjort din beställning. Du kan därför börja att skriva din framtidsfullmakt redan inom ett par minuter.

Mallen skickas till dig i såväl ett word-dokument som ett pdf-dokument. Mallen i word-format öppnar du snabbt och enkelt i ditt ordbehandlingsprogram. Pdf-dokumentet kan du öppna i ditt pdf-program eller i din webbläsare.

Alternativa metoder för att upprätta din framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett komplext juridiskt dokument. Vår mall gör ditt arbete med att skriva en framtidsfullmakt betydligt enklare, dessutom har du tillgång till vår mycket trevliga och kunniga MallSupport.

Skulle du trots detta känna dig osäker och därför inte själv vill upprätta framtidsfullmakten har vi två alternativa tjänster som du kan använda dig av.

Skriv din framtidsfullmakt online

Du kan skriva din framtidsfullmakt online genom att svara på ett antal frågor här på webbplatsen. När du besvarat frågorna upprättar en jurist ett utkast till framtidsfullmakt och översänder detta till dig per e-post. Därefter går du igenom utkastet tillsammans med din jurist som gör de justeringar som du tycker ska göras. När du är nöjd översänder juristen en slutlig version till dig per e-post.

Du kommer till denna tjänst via följande länk: Skriva din framtidsfullmakt online

Anlita en jurist för att upprätta din framtidsfullmakt

Anlitar du en av våra jurister för att skriva din framtidsfullmakt går du igenom din situation med en av våra jurister. Du förklarar din familjesituation och vad du vill uppnå med framtidsfullmakten. Därefter diskuterar du med juristen som förklarar vilka möjligheter du har och som därefter upprättar ett utkast till framtidsfullmakt. Du granskar utkastet och går därefter igenom utkastet med juristen som skriver in de ändringar som du tycker behövs. När du är nöjd med framtidsfullmakten översänder juristen den slutliga versionen till dig per e-post.

Du kan anlita en jurist för att skriva din framtidsfullmakt via följande länk: Anlita en jurist för att skriva din framtidsfullmakt

Sök efter juridiskt dokument

 

Sök juridiskt dokument

Kvinna som är glad för att hennes dokumentmall levereras snabbt
Bild på MallSupport

Vad några av våra kunder säger om våra jurister

Ett stort tack för er hjälp med att skriva vårt äktenskapsförord. Supertrevlig personal, vi fick snabbt svar på alla våra frågor och funderingar. Vi fick dessutom vårt äktenskapsförord på e-post redan samma dag. Vi är supernöjda! 

/Emma och Nathan

Jag är mycket nöjd med den hjälp som jag fick med att skriva en framtidsfullmakt. Jag visste inte alls vilka möjligheter jag hade men med hjälp av er fick jag en framtidsfullmakt som innehöll allt som jag önskade och lite till. 🙂 Mycket stort tack för er hjälp.  

/Birgitta

Vi kan varmt rekommendera era tjänster. Vi skulle skriva ett testamente men blev osäkra på hur vi skulle skriva avseende ett särkullbarn. Med hjälp av en av era jurister fick vi en lösning support som gjorde att vi kunde behandla alla barnen rättvist. Vi kan verkligen rekommendera er för alla som ska skriva ett testamente. 

/Monica och Bengt