Vi gör vardagsjuridiken enklare

Senast publicerade artiklarna

Fem skäl till att du bör skriva en framtidsfullmakt

Fem skäl till att du bör skriva en framtidsfullmakt

Framtidsfullmakten har blivit ett av de vanligaste juridiska dokumenten bland privatpersoner. Antalet personer som skriver framtidsfullmakter har ökat för varje år sedan möjligheten med framtidsfullmakter infördes under 2017. Idag är framtidsfullmakter, efter...

läs mer
Gåvoskatt vid gåva av fastighet

Gåvoskatt vid gåva av fastighet

Fråga: Hej, Min mamma vill ge mig och min bror en fastighet i Stockholms skärgård i gåva och vi ska få vars hälften. Nu har hon blivit orolig för att hon måste betala gåvoskatt om hon ger oss fastigheten i gåva vilket hon inte har råd med. Finns det något sätt som hon...

läs mer

Arvsförordningen (EU) nr 650/2012

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens […]

läs mer
Sitta kvar i orubbat bo

Sitta kvar i orubbat bo

Begreppet orubbat bo är ett äldre begrepp som tidigare användes när arvsreglerna var utformade så att gemensamma barn hade arvsrätt före en efterlevande förälder. Genom att skriva ett testamente där makarna förklarade att den efterlevande maken skulle sitta “kvar i...

läs mer
Skriva äktenskapsförord innan skilsmässan

Skriva äktenskapsförord innan skilsmässan

När två makar skiljer sig måste de enligt huvudregeln göra en bodelning. De måste även upprätta ett skriftligt bodelningsavtal som ska undertecknas av dem båda. Ofta upplever makarna – även om de är överens om hur de ska fördela sina tillgångar och skulder – att det...

läs mer

dokumentmallar

Dokument online