10 vanliga frågor och svar när du ska skriva äktenskapsförord

När man ska skriva äktenskapsförord dyker det vanligtvis upp en rad frågor. Här nedan följer tio av de vanligaste frågorna i samband med upprättandet av ett äktenskapsförord.

Äktenskapsförord Online

1. Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan två makar, eller blivande makar, där makarna kommer överens om att viss egendom ska vara enskild egendom och inte giftorättsgods. Att egendomen är enskild innebär att den inte kommer att ingå i en bodelning om äktenskapet upphör på grund av dödsfall eller äktenskapsskillnad.

2. Varför ska man skriva ett äktenskapsförord?

En äktenskapsförord ingås för att makarna önskar att viss eller alla egendom inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning om makarna skiljer sig eller någon av dem avlider.

Exempel:
Makarna Anna och Bernard är överens om att Anna i en bodelning inte ska ha rätt till Bernards sommarstuga om makarna skiljer sig eller Bernard avlider. Anna och Bernard skriver och registrerar därför ett äktenskapsförord för att denna överenskommelse ska vara gällande. Skulle Anna och Bernard senare skilja sig eller någon av makarna avlider kommer sommarstugan inte att ingå i bodelningen.

Du kan läsa mer om giftorättsgods och enskild egendom i följande artikel: Enskild egendom och giftorättsgods

3. Är det svårt att skriva ett äktenskapsförord?

Det mesta i livet är enkelt när man vet hur man ska göra. För en jurist som är specialiserad på familjerätt är det oftast en relativt enkel uppgift att skriva ett äktenskapsförord. Har du inte goda kunskaper i familjerätt bör du emellertid inte själv skriva ett äktenskapsförord. Istället är rådet att du tar kontakt med en advokat eller annan jurist som är specialiserad på denna typ av juridik. Ett alternativ till att anlita en jurist är att du använder dig av någon av de onlinetjänster där du själv eller tillsammans med en jurist kan skapa ett äktenskapsförord. Ett tredje alternativ är att använda sig av en professionellt utformad dokumentmall för äktenskapsförord vilket kan vara en intressant lösning vid skrivande av enklare äktenskapsförord samtidigt som du har juridiska förkunskaper.

Tänk på att ett felaktigt utformat äktenskapsförord kan få allvarliga konsekvenser och till exempel innebära att Bernard i exemplet ovan tvingas avstå sitt sommarhus till Anna när de gör en bodelning. Chansa därför inte genom att själv skriva ett äktenskapsförord om du inte är helt säker på att du tillräckliga kunskaper.

4. Kan man skriva äktenskapsförord efter det att man gift sig?

Ja, det går alldeles utmärkt att skriva äktenskapsförord efter det att man gift sig. Ett äktenskapsförord kan ingås såväl före som efter det att man gift sig. Ett äktenskapsförord som ingås före det att man gifter sig blir gällande från och med dagen för giftermålet – detta under förutsättning att det registreras inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall blir det gällande den dag som det registreras hos Skatteverket.

Ett äktenskapsförord som ingås under äktenskapet blir gällande den dag då det ges in till Skatteverket för registrering.

5. Måste ett äktenskapsförord registreras för att vara gällande?

Ja, ett äktenskapsförord måste registreras i Äktenskapsregistret, vilket administreras av Skatteverket, för att vara gällande.

6. Kan ett äktenskapsförord vara muntligt?

Nej, det är inte möjligt att ingå ett muntligt äktenskapsförord. Som framgår av ovan måste ett äktenskapsförord registreras för att vara gällande vilket i sig omöjliggör ett muntligt äktenskapsförord.

7. Kontrollerar Skatteverket att äktenskapsförordet är rätt utformat och giltigt?

Nej, Skatteverket gör inte någon kontroll av hur äktenskapsförordet är utformat. Skatteverket kan således registrera ett äktenskapsförord som är felaktigt utformat och som inte alls stämmer överens med vad makarna kommit överens om.

8. Kan jag upprätta och registrera ett äktenskapsförord som är skrivet på ett annat språk än svenska?

Ja, det är möjligt. Men det rekommenderas att man skriver sitt äktenskapsförord på svenska eller i vart fall översätter – med hjälp av en auktoriserad översättare – det utländska äktenskapsförordet. Det rekommenderas även att man låter en jurist specialiserad på denna typ av juridik granska det översatta äktenskapsförordet. Såväl rättsregler som terminologi skiljer sig åt mellan olika språk och det är stor risk för att äktenskapsförordet inte får den innebörd som man avsett.

9. Kan man ändra ett existerande äktenskapsförord?

Ja, det är fullt möjligt. Men en ändring av äktenskapsförord innebär inte att du kan ändra i ett existerande äktenskapsförord och endast underteckna detsamma. Även en ändring av ett äktenskapsförord kräver registrering precis som är fallet med det ursprungliga äktenskapsförord. Vanligtvis upprättar man ett helt nytt äktenskapsförord i vilket man anger att det tidigare äktenskapsförordet upphör att gälla alternativt anger att det tidigare äktenskapsförordet ska fortsätta att gälla parallellt med det nya äktenskapsförordet.

Äktenskapsförord Online

Väljer du att låta det tidigare äktenskapsförordet gälla måste du vara noggrann med att det inte finns motsägelser mellan det redan registrerade och det nya äktenskapsförordet.

10. Kan man annullera ett existerande äktenskapsförord?

Ja, det är möjligt att annullera ett existerande äktenskapsförord. Men precis som är fallet med ändring av ett existerande äktenskapsförord måste registreringskravet vara uppfyllt för att annullationen ska vara gällande. Oftast upprättar makarna ett nytt äktenskapsförord i vilket makarna anger att man kommer överens om att det tidigare äktenskapsförordet inte längre ska vara gällande och att all egendom ska vara giftorättsgods.

Varukorg

Sök i vår butik

Senast Publicerat

 • Förvaring av framtidsfullmakt

  Förvaring av framtidsfullmakt

  En framtidsfullmakt är endast gällande i original. Är originalfullmakten försvunnen räcker det inte att visa upp en kopia av framtidsfullmakten, en sådan är inte gällande. Det är därför viktigt att man förvarar framtidsfullmakten på ett betryggande sätt så att den finns tillgänglig den dag som den börjar att gälla. Hur …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Skriva testamente – Så här gör du

  Skriva testamente – Så här gör du

  Ska du skriva ett testamente och funderar du själv på att fatta pennan? Eller kanske ska du hjälpa en bekant att skriva sitt testamente? Då kan denna artikel vara till hjälp. Vi kommer att, punkt för punkt, gå igenom de olika delarna av ett testamente och vad du bör tänka …Läs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »

Andra artiklar om äktenskapsförord

 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »
 • Otrohet och villkor i äktenskapsförord

  Otrohet och villkor i äktenskapsförord

  Hej, min make har varit otrogen (igen!) och nu har jag fått nog och vill skilja mig. När vi gifte oss skrev vi dessutom ett äktenskapsförord som säger att om någon av oss är otrogen ska vårt hus som vi äger tillsammans vara den andra personens (den av oss som …Läs mer »
 • Maka vägrar att registrera ett undertecknat äktenskapsförord

  Maka vägrar att registrera ett undertecknat äktenskapsförord

  Jag och min fru har under en längre tid pratat om att vi skulle skriva ett äktenskapsförord. Anledningen är att jag har ett företag som jag vill skydda och att jag har en hel del besparingar som jag inte vill förlora om vi skiljer oss. Härom kvällen satte vi oss …Läs mer »