3 punkter som Du måste tänka på inför en skilsmässa

Enkelt förklarat kan en skilsmässa delas upp i två delar – en känslomässig del och en mer praktisk del som i huvudsak rör ekonomi och juridik. Den känslomässiga delen av skilsmässan hanterar de flesta med hjälp av vänner och familj även om det blir allt mer vanligt att man anlitar professionell hjälp i form av t ex en terapeut eller en psykolog för att ta sig igenom sin skilsmässa.

Skriv din ansökan om skilsmässa online med hjälp av en jurist

Vad avser den del av skilsmässan som rör den mer praktiska delen och som har anknytning till ekonomi och juridik är det viktigt att – om möjligt – planera skilsmässan.

Varför är det viktigt att planera en skilsmässa?

För de flesta personer innebär en skilsmässa att tillvaron drastiskt förändras. Från en tillvaro där man delat på kostnader, haft ett komplett hushåll i form av möblemang etc, ett gemensamt boende m m blir man nu tvungen att skapa en i många avseenden helt ny tillvaro.

Förutom att det rent praktiskt tar mycket tid och energi i anspråk att skapa en ny tillvaro medför det nästan alltid ökade kostnader. En skilsmässa är en helt enkelt – ur ett rent ekonomiskt perspektiv – en dyr affär.

Lyckas man att under ordnade former planera skilsmässan tillsammans med sin make/ maka är detta självfallet att föredra. Är det inte möjligt är det bättre att planera på egen hand än att inte göra någon planering alls och ge in ansökan om skilsmässa för att därefter ”ta tag i” olika frågor allteftersom de blir aktuella.

Här följer tre punkter som Du noggrant bör fundera kring innan Du skiljer Dig.

 • 1. Bodelningen – vad kommer den att innebära för Dig?
 • 2. Vilka intäkter och utgifter har Du efter skilsmässan?
 • 3. Finns det testamente eller avtal/förbindelser som bör ändras?

Var och en av dessa punkter behandlas här nedan.

1. Bodelningen – vad kommer den att innebära för Dig?

En bodelning är den fördelning av makarnas giftorättsgods som ska ske i samband med skilsmässan. Huvudregeln är att en hälftendelning ska ske, d v s respektive make/maka ska erhålla hälften av den egendom som är giftorättsgods.

Du kan läsa mer om vad som ingår i en bodelning via följande artiklar:
Vad som ingår i en bodelning vid en skilsmässa
Måste man gör en bodelning efter en skilsmässa?

Vad kommer då bodelningen att innebära för Din del? Kommer den att ge Dig ett nettoöverskott eller finns det så mycket skulder att bodelningen kanske inte kommer att ge någonting överhuvudtaget? Och om det blir ett överskott – vilken egendom är det rimligt anta att Du kommer att erhålla? Kommer Du att erhålla bostaden, pengar, möbler etc?

Det är självfallet inte möjligt att besvara dessa frågor med exakthet, framförallt inte om ni är oense. För det flesta personer bör det emellertid vara möjligt att i vart fall skapa sig en någorlunda god uppfattning om vad bodelningen kommer att leda till rent ekonomiskt.

Finns det ett registrerat äktenskapsförord?
Något som måste kontrolleras inför skilsmässan och bodelningen är om ni har registrerat ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan helt förändra vem som erhåller vad i bodelningen. I vissa fall kan ett äktenskapsförord t o m leda till att någon bodelning inte behöver göras

De flesta personer är självfallet medvetna om att de har ingått ett äktenskapsförord. Emellertid är det inte ovanligt att man är osäker på innehållet. Det förekommer även att man undertecknat ett äktenskapsförord men att detta av någon anledning inte har blivit registrerat vilket innebär att äktenskapsförordet är ogiltigt och därmed inte påverkar bodelningen.

Kontroll av om det finns ett registrerat äktenskapsförord och vad som överenskommits sker säkrast via Äktenskapsregistret.

Vilka intäkter och utgifter har Du efter skilsmässan?

Efter att ha erhållit en uppskattning om vad bodelningen kommer att leda till är det dags att göra en budget för livet efter skilsmässan. D v s vilka intäkter och utgifter kommer Du att ha efter skilsmässan?

Även vid denna bedömning är det fråga om en uppskattning och inte en exakt beräkning. Är Du dessutom osäker på utfallet av bodelningen, t ex vem som erhåller bostaden eller vilken egendom i övrigt som Du kommer att erhålla, blir det självfallet än svårare att göra ekonomiska bedömningar.

Även om det är svårt är det fullt möjligt att i vart fall göra en grundläggande uppskattning över såväl kostnader som intäkter. Försök därför att göra i vart fall en ungefärlig budget så att Du vet ungefär var Du ”landar” rent ekonomiskt efter skilsmässan.

2. Finns det testamenten eller andra avtal/förbindelser som bör ändras?

Ofta är maken/makan nämnd i det testamente man upprättat. Efter en skilsmässa är det kanske inte lika självklart att han eller hon ska finnas kvar i testamentet. Har Du upprättat ett testamente bör Du därför ta fram detta, läsa igenom det noggrant och därefter besluta om Du vill ändra testamentet i något avseende eller kanske t o m riva testamentet.

Har Du upprättat ett inbördes testamente (även ofta benämnt gemensamt testamente) tillsammans med Din make/maka är det än viktigare att upprätta ett nytt testamente.

Det kan även finnas avtal där Du och Din make/make gemensamt är part gentemot någon annan part, t ex ett leasingavtal avseende en bil eller liknande. En annan form av avtal som bör uppmärksammas är eventuella borgensåtaganden, t ex om Du tecknat borgen för Din make/maka.

Avtal och andra förbindelser ska omfattas av bodelningen varför det är viktigt att dessa ”kommer fram” i god tid inför bodelningen och finns med i själva bodelningsavtalet. T ex kräver banker och andra långivare oftast att det finns ett undertecknat bodelningsavtal för att det ska vara möjligt att ”föra över” ett lån där båda makarna är låntagare till endast en av makarna.

3. Anlita professionell hjälp för att förbereda skilsmässan

Det är alltid en god idé att i god tid inför en skilsmässa anlita en advokat eller annan jurist specialiserad på just skilsmässor. En duktigt advokat kan under en timmes rådgivning i stora drag förklara vad en skilsmässa rent ekonomiskt och juridiskt kommer att innebära för just Dig och dessutom ge Dig ett antal tips och råd ”på vägen”.

Att Du kontaktat en advokat är dessutom inte något Du behöver berätta för Din make/maka. Kommer ni överens om hur ni ska genomföra skilsmässan och vem som ska få vad i bodelningen behöver advokaten inte göra något mer arbete. Skulle å andra sidan oenighet uppstå har Du snabbt tillgång till en advokat som dessutom är väl insatt i Ditt ärende.

Varukorg

Sök i vår butik

Senast Publicerat

 • Förvaring av framtidsfullmakt

  Förvaring av framtidsfullmakt

  En framtidsfullmakt är endast gällande i original. Är originalfullmakten försvunnen räcker det inte att visa upp en kopia av framtidsfullmakten, en sådan är inte gällande. Det är därför viktigt att man förvarar framtidsfullmakten på ett betryggande sätt så att den finns tillgänglig den dag som den börjar att gälla. Hur …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Skriva testamente – Så här gör du

  Skriva testamente – Så här gör du

  Ska du skriva ett testamente och funderar du själv på att fatta pennan? Eller kanske ska du hjälpa en bekant att skriva sitt testamente? Då kan denna artikel vara till hjälp. Vi kommer att, punkt för punkt, gå igenom de olika delarna av ett testamente och vad du bör tänka …Läs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »

Andra artiklar om skilsmässa

 • Vårdnad om barn – Allt du behöver veta

  Vårdnad om barn – Allt du behöver veta

  Vårdnad är ett juridiskt begrepp som innebär att en person är juridiskt ansvarig för ett barn. Den eller de personer som har vårdnaden om ett barn benämns vårdnadshavare. Att man är vårdnadshavare och därmed har det juridiska ansvaret innebär bl a att man är ansvarig för och har beslutsrätten avseende …Läs mer »
 • Ansöka om skilsmässa – Så här gör du

  Ansöka om skilsmässa – Så här gör du

  Ur juridisk synvinkel är det inte särskilt komplicerat att ansöka om skilsmässa. Reglerna i äktenskapsbalken avseende skilsmässa är relativt enkla att förstå även för en person som inte är jurist. De flesta av oss kan därför själva skriva och lämna in en skilsmässoansökan utan att behöva anlita en advokat eller …Läs mer »
 • Gift dig rik. Skilj dig ännu rikare – konsten att skilja sig till rikedom.

  Gift dig rik. Skilj dig ännu rikare – konsten att skilja sig till rikedom.

  Ivana Trump gjorde det. Så även Heather Mills och Kevin Federline för att nämna några. De blev samtliga rika genom att gifta sig med en förmögen person. Dessutom blev de ännu rikare den dag som de skiljde sig. Denna typ av skilsmässor skapar självfallet uppmärksamhet. Det spekuleras om varför personen …Läs mer »
 • Vårdnadsvist – Allt du behöver veta och lite till

  Vårdnadsvist – Allt du behöver veta och lite till

  En vårdnadstvist är enkelt förklarat en tvist mellan två föräldrar vilka inte kan komma överens vem som ska ha vårdnaden om deras gemensamma barn. Vanligtvis uppkommer vårdnadstvister i samband med att föräldrarna separerar och en av föräldrarna i samband med separationen begär ensam vårdnad. Vårdnadstvister kan även uppstå efter separationen. …Läs mer »
 • Ensam vårdnad – hur får man ensam vårdnad och vad innebär det?

  Ensam vårdnad – hur får man ensam vårdnad och vad innebär det?

  Ensam vårdnad, eller enskild vårdnad som det ibland benämns, innebär att endast en av föräldrarna är vårdnadshavare för barnet. Att en förälder har ensam vårdnad är ovanligt. Huvudregeln enligt svensk rätt är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om sina barn. Att en förälder har ensam vårdnad och därmed är …Läs mer »