3 punkter som Du måste tänka på inför en skilsmässa

4.3
(23)

Enkelt förklarat kan en skilsmässa delas upp i två delar – en känslomässig del och en mer praktisk del som i huvudsak rör ekonomi och juridik. Den känslomässiga delen av skilsmässan hanterar de flesta med hjälp av vänner och familj även om det blir allt mer vanligt att man anlitar professionell hjälp i form av t ex en terapeut eller en psykolog för att ta sig igenom sin skilsmässa.

Skriv din ansökan om skilsmässa online med hjälp av en jurist

Vad avser den del av skilsmässan som rör den mer praktiska delen och som har anknytning till ekonomi och juridik är det viktigt att – om möjligt – planera skilsmässan.

Varför är det viktigt att planera en skilsmässa?

För de flesta personer innebär en skilsmässa att tillvaron drastiskt förändras. Från en tillvaro där man delat på kostnader, haft ett komplett hushåll i form av möblemang etc, ett gemensamt boende m m blir man nu tvungen att skapa en i många avseenden helt ny tillvaro.

Förutom att det rent praktiskt tar mycket tid och energi i anspråk att skapa en ny tillvaro medför det nästan alltid ökade kostnader. En skilsmässa är en helt enkelt – ur ett rent ekonomiskt perspektiv – en dyr affär.

Lyckas man att under ordnade former planera skilsmässan tillsammans med sin make/ maka är detta självfallet att föredra. Är det inte möjligt är det bättre att planera på egen hand än att inte göra någon planering alls och ge in ansökan om skilsmässa för att därefter “ta tag i” olika frågor allteftersom de blir aktuella.

Här följer tre punkter som Du noggrant bör fundera kring innan Du skiljer Dig.

  • 1. Bodelningen – vad kommer den att innebära för Dig?
  • 2. Vilka intäkter och utgifter har Du efter skilsmässan?
  • 3. Finns det testamente eller avtal/förbindelser som bör ändras?

Var och en av dessa punkter behandlas här nedan.

1. Bodelningen – vad kommer den att innebära för Dig?

En bodelning är den fördelning av makarnas giftorättsgods som ska ske i samband med skilsmässan. Huvudregeln är att en hälftendelning ska ske, d v s respektive make/maka ska erhålla hälften av den egendom som är giftorättsgods.

Du kan läsa mer om vad som ingår i en bodelning via följande artiklar:
Vad som ingår i en bodelning vid en skilsmässa
Måste man gör en bodelning efter en skilsmässa?

Vad kommer då bodelningen att innebära för Din del? Kommer den att ge Dig ett nettoöverskott eller finns det så mycket skulder att bodelningen kanske inte kommer att ge någonting överhuvudtaget? Och om det blir ett överskott – vilken egendom är det rimligt anta att Du kommer att erhålla? Kommer Du att erhålla bostaden, pengar, möbler etc?

Det är självfallet inte möjligt att besvara dessa frågor med exakthet, framförallt inte om ni är oense. För det flesta personer bör det emellertid vara möjligt att i vart fall skapa sig en någorlunda god uppfattning om vad bodelningen kommer att leda till rent ekonomiskt.

Finns det ett registrerat äktenskapsförord?
Något som måste kontrolleras inför skilsmässan och bodelningen är om ni har registrerat ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan helt förändra vem som erhåller vad i bodelningen. I vissa fall kan ett äktenskapsförord t o m leda till att någon bodelning inte behöver göras

De flesta personer är självfallet medvetna om att de har ingått ett äktenskapsförord. Emellertid är det inte ovanligt att man är osäker på innehållet. Det förekommer även att man undertecknat ett äktenskapsförord men att detta av någon anledning inte har blivit registrerat vilket innebär att äktenskapsförordet är ogiltigt och därmed inte påverkar bodelningen.

Kontroll av om det finns ett registrerat äktenskapsförord och vad som överenskommits sker säkrast via Äktenskapsregistret.

Vilka intäkter och utgifter har Du efter skilsmässan?

Efter att ha erhållit en uppskattning om vad bodelningen kommer att leda till är det dags att göra en budget för livet efter skilsmässan. D v s vilka intäkter och utgifter kommer Du att ha efter skilsmässan?

Även vid denna bedömning är det fråga om en uppskattning och inte en exakt beräkning. Är Du dessutom osäker på utfallet av bodelningen, t ex vem som erhåller bostaden eller vilken egendom i övrigt som Du kommer att erhålla, blir det självfallet än svårare att göra ekonomiska bedömningar.

Även om det är svårt är det fullt möjligt att i vart fall göra en grundläggande uppskattning över såväl kostnader som intäkter. Försök därför att göra i vart fall en ungefärlig budget så att Du vet ungefär var Du “landar” rent ekonomiskt efter skilsmässan.

2. Finns det testamenten eller andra avtal/förbindelser som bör ändras?

Ofta är maken/makan nämnd i det testamente man upprättat. Efter en skilsmässa är det kanske inte lika självklart att han eller hon ska finnas kvar i testamentet. Har Du upprättat ett testamente bör Du därför ta fram detta, läsa igenom det noggrant och därefter besluta om Du vill ändra testamentet i något avseende eller kanske t o m riva testamentet.

Har Du upprättat ett inbördes testamente (även ofta benämnt gemensamt testamente) tillsammans med Din make/maka är det än viktigare att upprätta ett nytt testamente.

Det kan även finnas avtal där Du och Din make/make gemensamt är part gentemot någon annan part, t ex ett leasingavtal avseende en bil eller liknande. En annan form av avtal som bör uppmärksammas är eventuella borgensåtaganden, t ex om Du tecknat borgen för Din make/maka.

Avtal och andra förbindelser ska omfattas av bodelningen varför det är viktigt att dessa “kommer fram” i god tid inför bodelningen och finns med i själva bodelningsavtalet. T ex kräver banker och andra långivare oftast att det finns ett undertecknat bodelningsavtal för att det ska vara möjligt att “föra över” ett lån där båda makarna är låntagare till endast en av makarna.

3. Anlita professionell hjälp för att förbereda skilsmässan

Det är alltid en god idé att i god tid inför en skilsmässa anlita en advokat eller annan jurist specialiserad på just skilsmässor. En duktigt advokat kan under en timmes rådgivning i stora drag förklara vad en skilsmässa rent ekonomiskt och juridiskt kommer att innebära för just Dig och dessutom ge Dig ett antal tips och råd “på vägen”.

Att Du kontaktat en advokat är dessutom inte något Du behöver berätta för Din make/maka. Kommer ni överens om hur ni ska genomföra skilsmässan och vem som ska få vad i bodelningen behöver advokaten inte göra något mer arbete. Skulle å andra sidan oenighet uppstå har Du snabbt tillgång till en advokat som dessutom är väl insatt i Ditt ärende.

Vad tyckte du om artikeln - var den till någon hjälp?

Klicka för att lämna ditt omdöme!

Medelomdöme: 4.3 / 5. Antal omdömen: 23

Ingen har lämnat sitt omdöme ännu. Bli först med att lämna ett omdöme!

Hjälp oss att göra denna artikel bättre!

Skriv gärna vad du tyckte var mindre bra med denna artikel och hur du tycker att vi kan förbättra den.

Varukorg

Andra artiklar om skilsmässa

Blankett för framtidsfullmakt

Blankett för framtidsfullmakt

Fråga: Jag behöver en blankett för framtidsfullmakt. Jag vill inte ha en god man när jag blir äldre och jag vill därför skriva en framtidsfullmakt. Nu undrar jag om det finns en färdig blankett för framtidsfullmakt som jag kan använda mig av. Jag var och letade på...

läs mer
Vad gäller för framtidsfullmakt när man är gift?

Vad gäller för framtidsfullmakt när man är gift?

Fråga: Hej. Jag och min make har diskuterat att skriva en framtidsfullmakt. Vi är inte komna till åren men vill kunna hantera varandras affärer om någon av oss drabbas av en olycka, en allvarlig sjukdom eller något liknande. Vår avsikt är därför att vi ska skriva var...

läs mer
Ska en framtidsfullmakt registreras för att vara gällande?

Ska en framtidsfullmakt registreras för att vara gällande?

Fråga:  Hejsan! Jag har tänkt att skriva en framtidsfullmakt men är lite osäker på hur det går till. En fråga som jag har är om jag måste registrera framtidsfullmakten någonstans? Var ska jag i så fall registrera framtidsfullmakten? Hos Skatteverket eller någon...

läs mer
Kan vi skriva en Framtidsfullmakt för bankärenden?

Kan vi skriva en Framtidsfullmakt för bankärenden?

Fråga: Vi ska skriva en framtidsfullmakt där jag och min bror ska kunna hjälpa vår pappa med hans bankärenden när han inte längre kan klara sig själv. Kan man skriva en framtidsfullmakt som bara gäller för bankärenden? Eller måste vi skriva en vanlig framtidsfullmakt...

läs mer
Kan jag återkalla en framtidsfullmakt?

Kan jag återkalla en framtidsfullmakt?

Fråga: Hej. För drygt två år sedan skrev jag en fullmakt där jag utsåg en viss person (en släkting) att hjälpa mig i framtiden när jag inte längre kan ta vara på mig själv. Jag frågade även personen om han kunde tänka sig att bli utsedd i en framtidsfullmakt att...

läs mer
Kan man skriva en framtidsfullmakt som en generalfullmakt?

Kan man skriva en framtidsfullmakt som en generalfullmakt?

Fråga: Hej, vi undrar om man kan skriva en framtidsfullmakt som en generalfullmakt? Vi tycker att det blir alldeles för krångligt att skriva exakt vad vi ska ha rätt att göra i framtidsfullmakten. Vi vill helt enkelt kunna hjälpa varandra när vi blir sjuka eller något...

läs mer
Vad är en framtidsfullmakt?

Vad är en framtidsfullmakt?

Fråga: Vi börjar att komma till åren och hälsan är kanske inte den bästa. Vi har skrivit var sin fullmakt till varandra så att vi kan hjälpa varandra om någon av oss blir allvarligt sjuk. Vi har läst om något som kallas framtidsfullmakt och som alla verkar skriva nu...

läs mer
Kan man ge en gåva med stöd av en framtidsfullmakt?

Kan man ge en gåva med stöd av en framtidsfullmakt?

Fråga: Vi har en äldre släkting som är dement sedan något år tillbaka. Han får hjälp med sin ekonomi och andra saker av en släkting som har fått en framtidsfullmakt. Vi har nu fått reda på att släktingen med framtidsfullmakten tydligen har gett presenter till vissa i...

läs mer
Framtidsfullmakt mellan makar – är det möjligt?

Framtidsfullmakt mellan makar – är det möjligt?

Fråga: Vi börjar att komma till åren och inser att det finns en uppenbar risk för att någon av oss kan bli allvarligt sjuk och inte kan ta vara på sig själv. Det känns inte bra om någon utomstående ska komma in och sköta alla papper och liknande när det händer. Vi...

läs mer