3 punkter som Du måste tänka på inför en skilsmässa

Enkelt förklarat kan en skilsmässa delas upp i två delar – en känslomässig del och en mer praktisk del som i huvudsak rör ekonomi och juridik. Den känslomässiga delen av skilsmässan hanterar de flesta med hjälp av vänner och familj även om det blir allt mer vanligt att man anlitar professionell hjälp i form av t ex en terapeut eller en psykolog för att ta sig igenom sin skilsmässa.

juridisk hjälp inför skilsmässa


Vad avser den del av skilsmässan som rör den mer praktiska delen och som har anknytning till ekonomi och juridik är det viktigt att – om möjligt – planera skilsmässan.

Varför är det viktigt att planera en skilsmässa?

För de flesta personer innebär en skilsmässa att tillvaron drastiskt förändras. Från en tillvaro där man delat på kostnader, haft ett komplett hushåll i form av möblemang etc, ett gemensamt boende m m blir man nu tvungen att skapa en i många avseenden helt ny tillvaro.

Förutom att det rent praktiskt tar mycket tid och energi i anspråk att skapa en ny tillvaro medför det nästan alltid ökade kostnader. En skilsmässa är en helt enkelt – ur ett rent ekonomiskt perspektiv – en dyr affär.

Lyckas man att under ordnade former planera skilsmässan tillsammans med sin make/ maka är detta självfallet att föredra. Är det inte möjligt är det bättre att planera på egen hand än att inte göra någon planering alls och ge in ansökan om skilsmässa för att därefter “ta tag i” olika frågor allteftersom de blir aktuella.

Här följer tre punkter som Du noggrant bör fundera kring innan Du skiljer Dig.

  • 1. Bodelningen – vad kommer den att innebära för Dig?
  • 2. Vilka intäkter och utgifter har Du efter skilsmässan?
  • 3. Finns det testamente eller avtal/förbindelser som bör ändras?

Var och en av dessa punkter behandlas här nedan.

1. Bodelningen – vad kommer den att innebära för Dig?

En bodelning är den fördelning av makarnas giftorättsgods som ska ske i samband med skilsmässan. Huvudregeln är att en hälftendelning ska ske, d v s respektive make/maka ska erhålla hälften av den egendom som är giftorättsgods.

Du kan läsa mer om vad som ingår i en bodelning via följande artiklar:
Vad som ingår i en bodelning vid en skilsmässa
Måste man gör en bodelning efter en skilsmässa?

Vad kommer då bodelningen att innebära för Din del? Kommer den att ge Dig ett nettoöverskott eller finns det så mycket skulder att bodelningen kanske inte kommer att ge någonting överhuvudtaget? Och om det blir ett överskott – vilken egendom är det rimligt anta att Du kommer att erhålla? Kommer Du att erhålla bostaden, pengar, möbler etc?

Det är självfallet inte möjligt att besvara dessa frågor med exakthet, framförallt inte om ni är oense. För det flesta personer bör det emellertid vara möjligt att i vart fall skapa sig en någorlunda god uppfattning om vad bodelningen kommer att leda till rent ekonomiskt.

Finns det ett registrerat äktenskapsförord?
Något som måste kontrolleras inför skilsmässan och bodelningen är om ni har registrerat ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan helt förändra vem som erhåller vad i bodelningen. I vissa fall kan ett äktenskapsförord t o m leda till att någon bodelning inte behöver göras

De flesta personer är självfallet medvetna om att de har ingått ett äktenskapsförord. Emellertid är det inte ovanligt att man är osäker på innehållet. Det förekommer även att man undertecknat ett äktenskapsförord men att detta av någon anledning inte har blivit registrerat vilket innebär att äktenskapsförordet är ogiltigt och därmed inte påverkar bodelningen.

Kontroll av om det finns ett registrerat äktenskapsförord och vad som överenskommits sker säkrast via Äktenskapsregistret.

Vilka intäkter och utgifter har Du efter skilsmässan?

Efter att ha erhållit en uppskattning om vad bodelningen kommer att leda till är det dags att göra en budget för livet efter skilsmässan. D v s vilka intäkter och utgifter kommer Du att ha efter skilsmässan?

Även vid denna bedömning är det fråga om en uppskattning och inte en exakt beräkning. Är Du dessutom osäker på utfallet av bodelningen, t ex vem som erhåller bostaden eller vilken egendom i övrigt som Du kommer att erhålla, blir det självfallet än svårare att göra ekonomiska bedömningar.

Även om det är svårt är det fullt möjligt att i vart fall göra en grundläggande uppskattning över såväl kostnader som intäkter. Försök därför att göra i vart fall en ungefärlig budget så att Du vet ungefär var Du “landar” rent ekonomiskt efter skilsmässan.

2. Finns det testamenten eller andra avtal/förbindelser som bör ändras?

Ofta är maken/makan nämnd i det testamente man upprättat. Efter en skilsmässa är det kanske inte lika självklart att han eller hon ska finnas kvar i testamentet. Har Du upprättat ett testamente bör Du därför ta fram detta, läsa igenom det noggrant och därefter besluta om Du vill ändra testamentet i något avseende eller kanske t o m riva testamentet.

Har Du upprättat ett inbördes testamente (även ofta benämnt gemensamt testamente) tillsammans med Din make/maka är det än viktigare att upprätta ett nytt testamente.

Det kan även finnas avtal där Du och Din make/make gemensamt är part gentemot någon annan part, t ex ett leasingavtal avseende en bil eller liknande. En annan form av avtal som bör uppmärksammas är eventuella borgensåtaganden, t ex om Du tecknat borgen för Din make/maka.

Avtal och andra förbindelser ska omfattas av bodelningen varför det är viktigt att dessa “kommer fram” i god tid inför bodelningen och finns med i själva bodelningsavtalet. T ex kräver banker och andra långivare oftast att det finns ett undertecknat bodelningsavtal för att det ska vara möjligt att “föra över” ett lån där båda makarna är låntagare till endast en av makarna.

3. Anlita professionell hjälp för att förbereda skilsmässan

Det är alltid en god idé att i god tid inför en skilsmässa anlita en advokat eller annan jurist specialiserad på just skilsmässor. En duktigt advokat kan under en timmes rådgivning i stora drag förklara vad en skilsmässa rent ekonomiskt och juridiskt kommer att innebära för just Dig och dessutom ge Dig ett antal tips och råd “på vägen”.

Att Du kontaktat en advokat är dessutom inte något Du behöver berätta för Din make/maka. Kommer ni överens om hur ni ska genomföra skilsmässan och vem som ska få vad i bodelningen behöver advokaten inte göra något mer arbete. Skulle å andra sidan oenighet uppstå har Du snabbt tillgång till en advokat som dessutom är väl insatt i Ditt ärende.

Behöver du hjälp av en jurist?

Behöver du hjälp av en jurist är du välkommen att kontakta oss så ska vi se vad vi kan göra för dig. Beskriv vad du behöver hjälp med i kontaktfältet här nedanför så återkommer vi till dig så snart vi har tagit del av ditt meddelande.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik