5 punkter att tänka på när du ska anlita advokat

De flesta privatpersoner anlitar advokat vid endast ett eller kanske ett par tillfällen under sin livstid. För den som driver en näringsverksamhet är det ofta mer vanligt förekommande. Detta gäller framförallt om det är fråga om en större näringsverksamhet där kontakter med advokater och andra jurister vanligtvis är något som ingår i den löpande verksamheten.

banner för mikrojuridik


Enligt Advokatsamfundets register finns det drygt 5 000 aktiva advokater i Sverige. Det råder således knappast någon brist på advokater. Problemet är snarast att finna en advokat som är lämplig för just dig och ditt ärende. För dig som aldrig har anlitat en advokat tidigare följer här ett antal punkter vilka förhoppningsvis gör det lite enklare för dig att anlita advokat.

1. Anlita en advokat som är specialiserad på just den typ av juridik som du behöver hjälp med

Juridik är ett mycket omfattande och komplext ämne och det är inte möjligt för en enskild person att behärska samtliga områden inom juridiken. Inte ens om man är advokat. Juridiken delas därför upp i olika områden, s k rättsområden, och de flesta advokater är specialiserade på endast ett eller ett par rättsområden. Som exempel på rättsområden kan nämnas familjerätt, brottmål, hyresrätt, agenträtt m fl. Stöter du på en ensam advokat som åtar sig ärenden inom ett stort antal olika och vitt skilda rättsområden bör du vara misstänksam. Det är inte särskilt sannolikt att den advokaten är specialiserad eller ens särskilt skicklig på samtliga dessa rättsområden.

Behöver du hjälp med att skriva ett testamente ska du anlita en advokat som är specialiserad på familjerätt och upprättande av testamente. Har du hamnat i en tvist rörande en fastighet ska du anlita en advokat som är specialiserad på tvister och fastighetsrätt. Är du i färd med att skilja dig ska du anlita en advokat som behärskar juridiken kring skilsmässor osv. Information om vilka rättsområden som en advokat är specialiserad på kan du finna bland annat på Advokatsamfundets hemsida.

Emellertid kan den information som finns på Advokatsamfundets hemsida ibland vara såväl inaktuell som knapphändig. Det är därför oftast en god idé att även använda sig av Google när man söker efter en advokat. Som ofta är fallet är det via Google som man erhåller de bästa resultaten när man söker efter något. Detta gäller även när man söker efter en advokat.

Genom en enkel sökning på Google där du anger “advokat” följt av den ort där du söker efter en advokat samt det aktuella rättsområdet kommer du snabbt att erhålla en lång lista på relevanta advokater och deras webbplatser. Via advokaternas webbplatser erhåller du ytterligare information och ofta även en allmän uppfattning om advokaten och dennes verksamhet.

2. Anlita en advokat med goda referenser

Att en advokat är specialiserad på just den typ av juridik som du behöver hjälp med innebär inte per automatik att den aktuella advokaten är det bästa valet för just dig och ditt ärende. Den juridiska kompetensen är självfallet en avgörande faktor men även andra faktorer som t ex tillgänglighet, social förmåga, pris m m har betydelse för ditt val av advokat. Detta gäller framförallt om du har flera olika advokater att välja mellan. I detta avseende är det egentligen inte någon större skillnad mellan att anlita t ex en bilmekaniker, rörmokare eller en advokat. Du vill ha en skicklig yrkesman eller yrkeskvinna som dessutom är smidig och trevlig att ha att göra med och som ryms inom din budget.

Tveka därför inte att fråga din omgivning om det är någon som har anlitat en advokat och vad de tyckte om den advokat som de anlitat. Finner du flera personer som rekommenderar samma advokat är detta rimligtvis en god indikation på att advokaten kan vara ett intressant alternativ för din del. Samma gäller självfallet för det fall att flera personer avråder dig från att anlita en viss advokat.

Finner du inte någon i din omgivning eller bekantskapskrets som kan lämna en rekommendation blir det något mer komplicerat. Personliga rekommendationer är nästan alltid att föredra. Men i frånvaron av personliga rekommendationer kan man givetvis söka efter rekommendationer eller liknande via Internet.

När man söker efter advokat är det framförallt via olika diskussionsforum men även webbplatser innehållande recensioner av advokater som man kan erhålla mest relevant information. Ett gott råd är dock att ta denna information med en nypa salt. Framförallt gäller detta om du endast finner enstaka recensioner eller foruminlägg vilka dessutom ger ett märkligt intryck i sig. Det förekommer såväl att advokater “anonymt” lämnar positiva omdömen om sig själv som att privatpersoner vilka “förlorat” en tvist med en viss advokat som motpartsombud därefter spenderar en stor del av sin lediga tid till att baktala advokaten på Internet.

Det finns åtskilliga andra exempel men det är knappast någon nyhet att man rent generellt ska inta en sund och kritisk hållning till anonym information – detta gäller oavsett om informationen finns på Internet eller någon annanstans. Finner du däremot flera positiva rekommendationer om en viss advokat och rekommendationerna dessutom härrör från olika källor eller webbplatser och forum ger dessa i vart fall en viss indikation på att den aktuella advokaten kan vara ett intressant alternativ.

3. Begär prisuppgift av advokaten

Ta kontakt med advokaten och redogör kortfattat för ditt ärende och vad du behöver hjälp med samt begär en prisuppgift. Är det fråga om ett relativt begränsat uppdrag där advokaten kan avgöra om ärendet är komplicerat och vilken tid som ärendet kräver lämnar många advokater i vart fall en uppskattning om kostnaden.

Hur du väljer att kontakta advokaten är upp till dig att avgöra och självfallet kan du kontakta hen per telefon om du så önskar. Väljer du att kontakta advokaten per e-post eller via kontaktformuläret på advokatens hemsida kan du förslagsvis utgå från följande exempel.

——————
Hej mitt namn är Anders. Jag ska skriva ett testamente och behöver hjälp med juridiken.
Min familjesituation är som följer: Jag är skild och har tre barn med min före detta hustru. Två av barnen är vuxna och bor inte längre hemma. Det tredje barnet är 17 år och bor hemma hos min före detta hustru. Jag är sambo sedan två år med en kvinna som har två egna barn som båda är under 18 år. Vi bor tillsammans i en hyresrätt. Jag och min sambo har inte några gemensamma barn.

Min önskan är att när jag dör så ska 75 procent av min kvarlåtenskap fördelas med lika delar mellan mina barn. 15 procent av min egendom ska gå till min sambo och 10 procent till Djurens Vänner i Storstad.

Jag undrar om du är intresserad och har möjlighet att upprätta ett sådant testamente och om så är fallet vad det skulle kosta mig.

Är något oklart eller du önskar kompletterande uppgifter står jag självfallet till förfogande. Du når mig per e-post (anders.andersson@minepost.se) eller per telefon 0123-45 67 89.

Med vänlig hälsning

Anders Andersson
——————

4. Förbered dig inför första mötet med advokaten

När du funnit en advokat som du känner dig nöjd med är det ofta dags för det första sammanträdet med advokaten. Är det fråga om ett enklare ärende kan detta även vara det enda mötet med advokaten. Tänk igenom din situation och fundera över vilka dokument och uppgifter som kan vara relevanta för ärendet och advokaten. Skicka gärna även ett mejl till advokaten och fråga vilka handlingar som du bör ta med dig till sammanträdet eller kanske även skicka över det till advokaten innan mötet. På så sätt har även advokaten möjlighet att förbereda sig inför mötet.

5. Håll dig till juridiken!

En advokat är specialiserad på juridik och är vare sig psykolog eller terapeut. Försök därför att i möjligaste mån hålla dig till juridiken och de faktiska omständigheterna, d v s vad som rent faktiskt skett och vad du vill uppnå.

Det är inte ovanligt att personer i t ex familjerättsliga ärenden har ett behov av att göra långa utläggningar om sitt allmänna känslotillstånd och hur kränkt man känner sig på grund av motpartens beteende. Det är fullt förståeligt att en person i en svår och kanske infekterad situation har behov av att prata av sig. Men det är som sagt inte advokatens roll att agera psykolog eller terapeut.

Glöm inte heller att advokaten som utgångspunkt tar betalt för den tid som läggs ner på ditt ärende. Blir advokaten tvungen att lägga ner tid på att lyssna på långa utläggningar kommer detta med all säkerhet att synas på fakturan. Håll dig därför till vad som är relevant för advokaten och relationen mellan dig och advokaten samt din plånbok och det kommer att bli betydligt angenämare.

Förhoppningsvis ger punkterna ovan dig en viss vägledning när du ska anlita advokat. Det bör dessutom poängteras att de flesta advokater är hårt arbetande egenföretagare som förstår betydelsen av att vara trevliga, serviceinriktade och prestigelösa gentemot såväl existerande som presumtiva klienter. Ta därför dig tid och kontakta ett antal olika advokater varefter du har goda möjligheter att finna en advokat som är såväl kunnig som sympatisk och väl lämpad för just dig och ditt ärende.

Varukorg

Juridex.se