Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Är ett äktenskapsförord med formuleringen “de aktier jag äger eller i framtiden kan komma att förvärva ska vara enskild egendom” giltigt?

Fråga:

Hej,

min make och jag ska skilja oss och vi har lite olika uppfattning hur vi ska reda ut vår gemensamma ekonomi. Bland annat har vi för länge sedan skrivit ett äktenskapsförord och i det äktenskapsförordet står det bland annat att de aktier som min make “äger eller i framtiden kan komma att förvärva ska vara enskild egendom”.

Min make påstår att detta innebär att alla hans aktier (som är värda mycket pengar) inte ska ingå i vår bodelning. Detta känns absolut inte rättvist då min make har haft aktier som sitt stora intresse och lagt en stor del av sin lön och även andra pengar på aktier medans jag har betalt alla löpande kostnader.

Så jag undrar om min make verkligen har rätt här?

/ Tacksam för svar Jeanette.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Svar:

Hej Jeanette.

Då vi inte har tillgång till hela ditt äktenskapsförord kan vi inte ta ställning till vad ert äktenskapsförord innebär för just din och din makes bodelning men generellt är den typen av bestämmelser som du anger inte tillåtna enligt svensk rätt.

Även om vi inte har tillgång till ert äktenskapsförord men det verkar som att din make har kunnat använda pengar som är giftorättsgods för att köpa aktier, vilka blir enskild egendom genom äktenskapsförordet. En sådan konstruktion i ett äktenskapsförord är inte giltig då den konkret innebär att din make i praktiken fritt kan styra över vilken egendom som ska vara enskild egendom respektive giftorättsgods.

Vårt råd är att du anlitar en duktig familjerättsjurist som kan granska ert äktenskapsförord och därefter bistå dig i diskussionerna med din make. Visar det sig att äktenskapsförordet har den innebörd som vi misstänker kan juristen förhoppningsvis snabbt övertyga din make om att ert äktenskapsförord inte är giltigt vad avser aktierna, för att därefter genomföra en bodelning där aktierna ingår.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik