Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Är det möjligt för makar att i ett äktenskapsförord komma överens om att egendom som tillhör en av makarna ska vara den andra makens enskilda egendom?

Fråga

Vi är gifta och ska skriva ett äktenskapsförord. Min make äger det mesta som vi har tillsammans. Han äger huset som vi bor i, våra bilar och har även mycket mer pengar på banken än mig. Vi tycker båda att detta inte är särskilt rättvist. Jag är den som har varit hemma och gjort det möjligt för min make att göra karriär och tjäna pengar. Vi tänkte därför skriva ett äktenskapsförord där vi bestämmer att hälften av vad han äger ska vara min enskilda egendom. Är det något särskilt som vi ska tänka på när vi skriver äktenskapsförordet? /BB

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Svar:

Hej BB. Det verkar som att ni har missförstått vad ett äktenskapsförord är för något och vad som är möjligt att göra med ett äktenskapsförord. Vi ska försöka att reda ut begreppen och er situation i det följande.  

Det är inte möjligt att i ett äktenskapsförord ändra vem som är ägare till egendom. Det är inte heller möjligt att göra egendom som ägs av en make till den andra makens enskilda egendom. Äganderätten och klassificeringen av egendom som enskild egendom går ”hand i hand”. Äger din make viss egendom kan egendomen endast vara hans enskilda egendom, inte din.  

Frågan är egentligen om ni bör skriva ett äktenskapsförord. Vi har inte tillgång till alla uppgifter rörande er familjesituation, men om vi förutsätter att ni inte redan skrivit ett äktenskapsförord är den bästa lösningen sannolikt att det fortsätter vara så. Skulle ni skilja er idag kommer all din makes egendom, och all din egendom, att ingå i den bodelning som ska göras mellan er. Enkelt förklarat ska ni lägga era respektive nettotillgångar (tillgångar efter avdrag för skulder) i en ”hög”. Därefter ska ni erhålla hälften vardera av denna.  

Bodelningsreglerna i äktenskapsbalken är avsedda att ekonomiskt ”skydda” en make som tjänar betydligt mindre än den andra maken vid en eventuell separation. Det vill säga exakt den situation som du verkar befinna dig i. Är syftet med att ni ska ingå ett äktenskapsförord att du ska erhålla mer vid en separation är det med största sannolikhet fel väg att gå för er.  

Vill ni att du ska äga mer av den egendom som ni har i ert äktenskap är ett äktenskapsförord inte rätt väg att gå. Istället kan din make till exempel överföra egendom till dig genom att ge dig en gåva och ni kan även genomföra en bodelning under äktenskapet.  

Vårt råd är att ni anlitar en jurist som går igenom er situation. En skicklig familjerättsjurist kan snabbt förklara för er vilken lösning som är bäst för er.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord