Äktenskapsförord efter vigseln

Behöver du prata med en jurist? Just nu erbjuder vi 10 minuters fri rådgivning via vår chatt.

Fråga:

Hej, jag undrar om det är möjligt att skriva ett äktenskapsförord efter vigseln, dvs efter det att man gift sig. Är det verkligen möjligt? Är det något särskilt jag bör tänka på om jag skriver ett äktenskapsförord efter vigseln? /Anna

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord

Svar

Hej Anna.

Jag det är fullt möjligt att ingå ett äktenskapsförord efter vigseln. I äktenskapsbalken 7 kap 3§ kan man läsa att ”genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom.”

Samma regler och krav gäller för ett äktenskapsförord under äktenskapet som för ett äktenskapsförord som ingås före äktenskapet. D v s, äktenskapsförordet måste vara i skrift, det ska vara daterat och undertecknat av de blivande makarna och det måste registreras innan det blir gällande.

Ett äktenskapsförord som ingås under äktenskapet blir gällande från den dag som det ges in till Skatteverket för registrering i Äktenskapsregistret.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Varukorg

Frågor och svar om äktenskapsförord