Äktenskapsförord efter vigseln

Fråga:

Hej, jag undrar om det är möjligt att skriva ett äktenskapsförord efter vigseln, dvs efter det att man gift sig. Är det verkligen möjligt? Är det något särskilt jag bör tänka på om jag skriver ett äktenskapsförord efter vigseln? /Anna

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Svar

Hej Anna.

Jag det är fullt möjligt att ingå ett äktenskapsförord efter vigseln. I äktenskapsbalken 7 kap 3§ kan man läsa att ”genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom.”

Samma regler och krav gäller för ett äktenskapsförord under äktenskapet som för ett äktenskapsförord som ingås före äktenskapet. D v s, äktenskapsförordet måste vara i skrift, det ska vara daterat och undertecknat av de blivande makarna och det måste registreras innan det blir gällande.

Ett äktenskapsförord som ingås under äktenskapet blir gällande från den dag som det ges in till Skatteverket för registrering i Äktenskapsregistret.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord