Äktenskapsförord igår. Skilsmässa idag?

Fråga:

Hej, efter en lång tids diskussioner har vi enats om ett äktenskapsförord och jag fick precis besked om att det registrerades igår hos Skatteverket. Min fråga är enkel, kan jag ansöka om skilsmässa redan idag? /S

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Svar:

Hej S.

Det finns inte något som hindrar dig från att ansöka om skilsmässa. Du kan alltid ansöka om skilsmässa och så länge du har upprättat en korrekt ansökan och betalt ansökningsavgiften kommer tingsrätten att döma till äktenskapsskillnad, om än först efter betänketid i vissa situationer. Att ni har skrivit och registrerat ett äktenskapsförord är inte något som påverkar din rätt att ansöka om och beviljas skilsmässa.

Vad avser äktenskapsförordet är utgångspunkten att äktenskapsförordet är gällande om du ansöker om skilsmässa dagen efter det att äktenskapsförordet registrerades. Det finns inte några regler som anger att ett äktenskapsförord måste vara registrerat en viss tid eller liknande innan det blir gällande. Ett äktenskapsförord som ingås under äktenskapet blir gällande den dag som det registreras i Äktenskapsregistret.

Vi har inte någon kunskap om er relation, hur länge ni har varit gifta eller vad som skett och sagts i samband med de diskussioner som ledde fram till att ni skrev ert äktenskapsförord. Vi vill dock “flagga upp” för att äktenskapsbalken innehåller vissa skyddsregler som innebär att ett villkor i ett äktenskapsförord kan jämkas om villkoret är oskäligt med hänsyn till bl a omständigheter i samband med förordets tillkomst eller omständigheterna i övrigt. Jämkningsreglerna ska dock tillämpas restriktivt och det är endast om villkoret i betydande grad gynnar en make som reglerna blir tillämpliga.

Känner du en oro för att dessa regler kan vara tillämpliga är det en god tanke om du – före det att du ansöker om skilsmässa – låter en jurist granska ert äktenskapsförord och du samtidigt redogör för bakgrunden och vad som skedde inför och i samband med upprättandet av äktenskapsförordet. Då kan du få ett klart besked på om ert äktenskapsförord är gällande om du idag skulle ansöka om skilsmässa.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord