Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

Fråga:

Hej! För en tid sedan köpte jag en mall för testamente från er och upprättade ett testamente. I testamentet testamenterade jag min fastighet till en släkting och jag skrev hennes namn, personnummer och adress. Nu har hon flyttat till en ny adress. Måste jag ändra i testamentet? Kan jag gå in och endast ändra till hennes nya adress i testamentet? Måste hela testamentet skrivas om och vidimeras igen? /Caroline

Kvinna som ska skriva ett testamente


Svar:

Hej, Caroline. Du behöver inte ändra i ditt testamente.

Vad som är avgörande är att det inte får finnas några oklarheter med avseende på vem det är som ska ärva egendomen.

Du har i ditt testamente angett bl a legatariens (den person som ska ärva din fastighet) namn och personnummer. Då du angivit legatariens personnummer råder rimligtvis inte någon tvekan om vem legatarien är. Legatariens adress är irrelevant i sammanhanget.

Du behöver därför inte ändra i ditt testamente.

Skulle du av annan anledning vilja ändra i ditt testamente gäller samma formkrav för ändringarna som om du skulle upprätta ett helt nytt testamente. D v s ändringarna måste undertecknas av dig, ändringarna måste bevittnas av personer som uppfyller de krav som ställs på testamentsvittnen m m. Ofta kan det vara en enklare att upprätta ett helt nytt testamente och riva det gamla testamentet istället för att göra tillägg eller ändringar i ett befintligt testamente.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Vill du ha hjälp med att skriva ditt testamente?

Ska du skriva ett testamente och vill vara säker på att det blir korrekt utformat kan en av våra familjerättsjurister upprätta ditt testamente. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjerättsjurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

Frågor & Svar om arv och testamente