Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

Fråga:

Hej! För en tid sedan köpte jag en mall för testamente från er och upprättade ett testamente. I testamentet testamenterade jag min fastighet till en släkting och jag skrev hennes namn, personnummer och adress. Nu har hon flyttat till en ny adress. Måste jag ändra i testamentet? Kan jag gå in och endast ändra till hennes nya adress i testamentet? Måste hela testamentet skrivas om och vidimeras igen? /Caroline

Kvinna som ska skriva ett testamente

Svar:

Hej, Caroline. Du behöver inte ändra i ditt testamente.

Vad som är avgörande är att det inte får finnas några oklarheter med avseende på vem det är som ska ärva egendomen.

Du har i ditt testamente angett bl a legatariens (den person som ska ärva din fastighet) namn och personnummer. Då du angivit legatariens personnummer råder rimligtvis inte någon tvekan om vem legatarien är. Legatariens adress är irrelevant i sammanhanget.

Du behöver därför inte ändra i ditt testamente.

Skulle du av annan anledning vilja ändra i ditt testamente gäller samma formkrav för ändringarna som om du skulle upprätta ett helt nytt testamente. D v s ändringarna måste undertecknas av dig, ändringarna måste bevittnas av personer som uppfyller de krav som ställs på testamentsvittnen m m. Ofta kan det vara en enklare att upprätta ett helt nytt testamente och riva det gamla testamentet istället för att göra tillägg eller ändringar i ett befintligt testamente.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Artiklar om arv och testamente

Varukorg

Person som ska anlita en jurist till fast pris
Person som chattar med en jurist

Publicerat