Ändring av samboavtal

Fråga:

Jag undrar om det är möjligt att ändra i ett samboavtal. Vi skrev ett samboavtal för många år sedan men nu har omständigheterna helt ändrats varför jag vill att vi ska ändra vårt samboavtal. Så min fråga är därför om det är möjligt att ändra i ett samboavtal? Dessutom undrar jag om jag själv kan ändra samboavtalet om min sambo inte vill göra några ändringar? / Fredrika

ett par som ska skriva ett samboavtal


Svar:

Hej Fredrika.

Enligt 9 § i första stycket sambolagen kan sambor genom att ingå att nytt avtal “ändra vad som tidigare överenskommits”. Det är således möjligt att ändra ett befintligt samboavtal. Formellt sker ändringen genom att ni upprättar och undertecknar ett nytt skriftligt avtal som ersätter det gamla avtalet. Var noggrann med att det nya samboavtalet skrivs på rätt sätt, annars riskerar ni att det tidigare avtalet fortsätter att gälla.

En ändring av samboavtalet förutsätter att ni är överens om att det ska ändras. Vill inte din sambo ändra i avtalet, och du inte kan övertyga sambon, fortsätter det nuvarande avtalet att gälla. Du kan inte själv göra några ändringar i samboavtalet och det är inte heller möjligt för dig att säga upp avtalet.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Varukorg

Juridex.se