Ångervecka

Med ångervecka syftas vanligtvis på bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen. Själva uttrycket ångervecka återfinns dock inte i lagtexten. Istället används uttrycket ångerrätt.

En konsument har när han eller hon köper något via t ex telefonförsäljning, postorder, försäljningsutflykt, postorder eller via Internet – och priset på det som konsumenten köpt överstiger 300 kronor – rätt att ångra köpet inom 14 dagar från det att varan togs emot.

Vid distansavtal om tjänster, t ex hantverkstjänster men även finansiella tjänster såsom t ex krediter eller försäkringar, börjar ångerfristen att löpa den dag då avtalet ingås. Ångerfristen är 14 dagar även vid köp av tjänster. Emellertid gäller ett undantag för livförsäkringar samt privat individuellt pensionssparande där ångerfristen är 30 dagar.

Även vid köp av tjänster är ångerfristen 14 dagar, utom för livförsäkringar och privat individuellt pensionssparande. Då är den 30 dagar. Som regel börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. När du köper livförsäkringar räknas fristen från och med den dag konsumenten har fått veta att avtalet har ingåtts.

Ångerrätten börjar aldrig löpa förrän konsumenten har erhållit den information som säljaren är skyldig att ge till konsumenten. Vid köp av finansiella tjänster gäller dessutom att konsumenten skall ha erhållit avtalsvillkoren innan ångerfristen börjar löpa.

Kostnaden för returfrakten svara konsumenten om varan köpts via distansavtal, t ex via Internet. Vid hemförsäljning och telefonförsäljning skall konsumenten inte behöva svara för frakten.

Reglerna om ångerrätt gäller inom samtliga EU-länder. Dock kan antalet dagar för ångerrätten variera. Som svensk konsument skall man därför alltid kontrollera vad som gäller i respektive land för det fall att man förvärvar från annat EU-land.

Det finns vissa situationer då lagen inte är tillämplig, t ex om avtalet ingås vid ett besök som äger rum på konsumentens initiativ och uttryckliga begäran.

Varukorg

Sök i vår butik

Senast Publicerat

 • Förvaring av framtidsfullmakt

  Förvaring av framtidsfullmakt

  En framtidsfullmakt är endast gällande i original. Är originalfullmakten försvunnen räcker det inte att visa upp en kopia av framtidsfullmakten, en sådan är inte gällande. Det är därför viktigt att man förvarar framtidsfullmakten på ett betryggande sätt så att den finns tillgänglig den dag som den börjar att gälla. Hur …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Skriva testamente – Så här gör du

  Skriva testamente – Så här gör du

  Ska du skriva ett testamente och funderar du själv på att fatta pennan? Eller kanske ska du hjälpa en bekant att skriva sitt testamente? Då kan denna artikel vara till hjälp. Vi kommer att, punkt för punkt, gå igenom de olika delarna av ett testamente och vad du bör tänka …Läs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »