Ångervecka

Behöver du prata med en jurist? Just nu erbjuder vi 10 minuters fri rådgivning via vår chatt.

Med ångervecka syftas vanligtvis på bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen. Själva uttrycket ångervecka återfinns dock inte i lagtexten. Istället används uttrycket ångerrätt.

En konsument har när han eller hon köper något via t ex telefonförsäljning, postorder, försäljningsutflykt, postorder eller via Internet – och priset på det som konsumenten köpt överstiger 300 kronor – rätt att ångra köpet inom 14 dagar från det att varan togs emot.

Vid distansavtal om tjänster, t ex hantverkstjänster men även finansiella tjänster såsom t ex krediter eller försäkringar, börjar ångerfristen att löpa den dag då avtalet ingås. Ångerfristen är 14 dagar även vid köp av tjänster. Emellertid gäller ett undantag för livförsäkringar samt privat individuellt pensionssparande där ångerfristen är 30 dagar.

Även vid köp av tjänster är ångerfristen 14 dagar, utom för livförsäkringar och privat individuellt pensionssparande. Då är den 30 dagar. Som regel börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. När du köper livförsäkringar räknas fristen från och med den dag konsumenten har fått veta att avtalet har ingåtts.

Ångerrätten börjar aldrig löpa förrän konsumenten har erhållit den information som säljaren är skyldig att ge till konsumenten. Vid köp av finansiella tjänster gäller dessutom att konsumenten skall ha erhållit avtalsvillkoren innan ångerfristen börjar löpa.

Kostnaden för returfrakten svarar konsumenten för om varan köpts via distansavtal, t ex via Internet. Vid hemförsäljning och telefonförsäljning skall konsumenten inte behöva svara för frakten.

Reglerna om ångerrätt gäller inom samtliga EU-länder. Dock kan antalet dagar för ångerrätten variera. Som svensk konsument skall man därför alltid kontrollera vad som gäller i respektive land för det fall att man förvärvar från annat EU-land.

Det finns vissa situationer då lagen inte är tillämplig, t ex om avtalet ingås vid ett besök som äger rum på konsumentens initiativ och uttryckliga begäran.

Varukorg

Andra artiklar om avtals- och köprätt