Kan man ångra ett äktenskapsförord?

Fråga:

Hej. Jag och min man skrev ett äktenskapsförord för snart fyra år sedan och vi kom överens om att allt som vi ägde skulle vara enskild egendom. Jag har i efterhand insett att det kanske inte var särskilt rättvist och jag ångrar att jag skrev under äktenskapsförordet då min man tjänar betydligt mer än vad jag gör. Dessutom är det jag som kommer att gå ner i arbetstid m m för att kunna vara hemma med barnen i framtiden. Jag undrar därför om det är möjligt för mig att på något sätt ångra mitt äktenskapsförord så att det inte gäller längre? Eller kan jag göra på något annat sätt för att äktenskapsförordet inte längre ska gälla? / Ulrika

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Svar:

Hej Ulrika.

I grund och botten är ett äktenskapsförord ett avtal mellan två makar, eller blivande makar. Grundprincipen för avtal är att avtal ska hållas, det vill säga har man ingått ett avtal ska detta gälla och det är endast i undantagsfall som avtalet kan upphöra att gälla, om inte parterna gemensamt kommer överens om att avtalet ska upphöra.

Denna princip är tillämplig även på äktenskapsförord. Det är därför inte möjligt för dig att ensidigt “ångra” äktenskapsförordet och på så sätt åstadkomma att äktenskapsförordet inte längre gäller. Ska äktenskapsförordet upphöra att gälla är det något som du och din make måste vara överens om.

Det är dessutom inte tillräckligt att ni är ense, ni måste även skriva och registrera ett nytt äktenskapsförord i vilket ni kommer överens om att det tidigare äktenskapsförordet inte längre ska vara gällande samtidigt som ni klargör att den egendom som tidigare var enskild egendom nu ska vara giftorättsgods.

Det bästa alternativet för din del är sannolikt att du tar upp diskussionen med din make. Vill han inte helt och hållet annullera det tidigare äktenskapsförordet är det kanske möjligt att göra en överenskommelse om att endast viss egendom ska vara enskild egendom. Det är till exempel inte ovanligt att makar väljer att komma överens om att ett visst fritidshus, en båt eller ett företag ska vara enskild egendom men att all övrig egendom ska vara giftorättsgods. Kompletterar ni dessutom äktenskapsförordet med till exempel ett testamente eller en försäkring bör ni kunna hitta en lösning som innebär att ni båda kan känna er trygga inför framtiden.

Tveka inte att anlita en jurist i samband med era diskussioner. En erfaren familjerättsjurist kan ofta komma med goda råd och förslag på lösningar för att lösa upp de eventuella knutar som kan uppstå i samband med att ni försöker att finna en lösning.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Lagrum: 7 kap 3 § ÄktB

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord