Anhörigbehörighet – Reglerna som ger dig rätt att företräda en anhörig