Vilket ansvar har jag för min makes skulder?

Min make har hamnat i en situation där han lånat pengar till både höger och vänster för att köpa lyxprylar som t ex en motorcykel, resor och andra saker som är helt onödiga. Vilket ansvar har jag för hans skulder? Kan jag bli tvungen att betala hans skulder eftersom vi är gifta? Kan kronofogden ta mina saker och sälja dessa för att betala min makes skulder?

Hälsningar Katrina

SVAR

Hej Katrina.

Äktenskapsbalken 1 kap 3 § stadgar att ” Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder”. I ett äktenskap ansvarar vardera maken således endast för sina egna skulder. En make kan inte bli skyldig att betala den andra makens skulder på den grunden att de är gifta. Du kan således inte bli skyldig att betala din makes skulder på den grunden att ni är gifta.

En fordringsägare kan inte heller erhålla utmätning i en makes egendom för den andra makens skulder. Utgångspunkten är att en fordringsägare endast får utmätning i den egendom som tillhör den skuldsatte personen. Dock finns det en specialregel vad avser makar. Enligt denna regel kan en fordringsägare få utmätning i egendom som makarna har i sin gemensamma besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör den andra maken ensam eller det är sannolikt att egendomen tillhör båda makarna med samäganderätt.

Vid en utmätning hos en make som varaktigt bor tillsammans med den andra maken utgår Kronofogdemyndigheten från att all den lösa egendom som finns tillgänglig tillhör den skuldsatta maken. Det presumeras således att den skuldsatta maken är ägare till egendomen och denna kan därför tas i anspråk och utmätas och även senare säljas för att täcka den aktuella skulden.

Den andra maken måste därför bevisa att han eller hon är ägare till egendomen. Det är därför viktigt att spara kvitton, köpekontrakt och andra handlingar som styrker vem av makarna som äger vad.

Ofta ägs egendomen i ett hem av makarna gemensamt. Det räcker då – när utmätning söks hos den ena maken – att någon av makarna eller båda gör sannolikt att de är samägare till egendomen. Ett exempel är att de kan visa upp en faktura där båda makarna har tagits upp som köpare. I så fall utmäts bara den skuldsatta makens andel i egendomen.

Med vänlig hälsning

Juridex

Varukorg

Sök i butiken

Mallar för att skriva en fullmakt
Anlita en jurist

Senast Publicerat om fullmakter

 • Förvaring av framtidsfullmakt

  Förvaring av framtidsfullmakt

  En framtidsfullmakt är endast gällande i original. Är originalfullmakten försvunnen räcker det inte att visa upp en kopia av framtidsfullmakten, en sådan är inte gällande. Det är därför viktigt att man förvarar framtidsfullmakten på ett betryggande sätt så att den finns tillgänglig den dag som den börjar att gälla. Hur …Läs mer »
 • Vad händer med en framtidsfullmakt när den person som skrivit fullmakten avlider?

  Vad händer med en framtidsfullmakt när den person som skrivit fullmakten avlider?

  Min mormor avled för någon dag sedan. Hon hade tidigare skrivit en framtidsfullmakt till min mamma som hjälpte min mormor med att betala räkningar, kontakter med soc m m. Vi frågar oss vad som gäller nu när mormor har avlidit och framtidsfullmakten förmodligen inte längre gäller? Hur kan min mamma …Läs mer »
 • Vem avgör när en framtidsfullmakt träder i kraft?

  Vem avgör när en framtidsfullmakt träder i kraft?

  Hej. Min pappa har skrivit en framtidsfullmakt. Som vi har förstått fungerar fullmakten först när pappa är så pass sjuk att han inte vet vad han gör. Men vem avgör detta, dvs att han är så pass sjuk så att framtidsfullmakten kan användas? Vår pappa lär inte kunna göra det …Läs mer »
 • Är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt som är ställd till innehavaren?

  Är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt som är ställd till innehavaren?

  Hej, är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt som är ställd till innehavaren, t ex som ett innehavarskuldebrev? Det vill säga den som har framtidsfullmakten i sin hand är den person som har rätt att företräda mig. Jag tänkte skriva en framtidsfullmakt ställd till innehavaren och lägga i min byrå …Läs mer »
 • Kan en fullmaktshavare vara vittne till en framtidsfullmakt?

  Kan en fullmaktshavare vara vittne till en framtidsfullmakt?

  Hej, jag ska skriva en framtidsfullmakt och är lite osäker på vem som ska bevittna fullmakten. Jag har inte så många personer att välja mellan och undrar därför a) om fullmakten måste vara bevittnad och b) om fullmakten måste vara bevittnad – kan den person som jag ska ge fullmakten …Läs mer »