Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Vilket ansvar har jag för min makes skulder?

Fråga:

Hej, min make har hamnat i en situation där han lånat pengar till både höger och vänster för att köpa lyxprylar som t ex en motorcykel, resor och andra saker som är helt onödiga. Vilket ansvar har jag för hans skulder? Kan jag bli tvungen att betala hans skulder eftersom vi är gifta? Kan kronofogden ta mina saker och sälja dessa för att betala min makes skulder? Hälsningar Katrina

Par som ska göra en skuldhanteringsutredning


Svar:

Hej Katrina.

1 kap 3 § äktenskapsbalken stadgar att ” Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder”. I ett äktenskap ansvarar vardera maken således endast för sina egna skulder. En make kan inte bli skyldig att betala den andra makens skulder på den grunden att de är gifta. Du kan således inte bli skyldig att betala din makes skulder på den grunden att ni är gifta.

En fordringsägare kan inte heller erhålla utmätning i en makes egendom för den andra makens skulder. Utgångspunkten är att en fordringsägare endast får utmätning i den egendom som tillhör den skuldsatte personen. Dock finns det en specialregel vad avser makar. Enligt denna regel kan en fordringsägare få utmätning i egendom som makarna har i sin gemensamma besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör den andra maken ensam eller det är sannolikt att egendomen tillhör båda makarna med samäganderätt.

Vid en utmätning hos en make som varaktigt bor tillsammans med den andra maken utgår Kronofogdemyndigheten från att all den lösa egendom som finns tillgänglig tillhör den skuldsatta maken. Det presumeras således att den skuldsatta maken är ägare till egendomen och denna kan därför tas i anspråk och utmätas och även senare säljas för att täcka den aktuella skulden.

Den andra maken måste därför bevisa att han eller hon är ägare till egendomen. Det är därför viktigt att spara kvitton, köpekontrakt och andra handlingar som styrker vem av makarna som äger vad.

Ofta ägs egendomen i ett hem av makarna gemensamt. Det räcker då – när utmätning söks hos den ena maken – att någon av makarna eller båda gör sannolikt att de är samägare till egendomen. Ett exempel är att de kan visa upp en faktura där båda makarna har tagits upp som köpare. I så fall utmäts bara den skuldsatta makens andel i egendomen.

Med vänlig hälsning / Juridex

Behöver du hjälp av en jurist?

Behöver du hjälp av en jurist är du välkommen att kontakta oss så ska vi se vad vi kan göra för dig. Beskriv vad du behöver hjälp med i kontaktfältet här nedanför så återkommer vi till dig så snart vi har tagit del av ditt meddelande.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik

Artiklar om lån och skulder