Är det möjligt att göra aktier till enskild egendom genom äktenskapsförord?

Det går alldeles utmärkt att göra aktier till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Vid upprättande av ett äktenskapsförord är det som utgångspunkt inte någon skillnad mellan aktier och t ex en bil. Såväl aktier som en bil kan göras till enskild egendom genom äktenskapsförord. Att aktier görs till enskild egendom är dessutom ett vanligt krav i olika aktieägaravtal och är ett verktyg för att skydda bolaget från att dras in i bodelning om någon av ägarna skulle skilja sig eller avlida.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Vad man bör fundera särskilt på vid ingående av äktenskapsförord avseende framförallt aktier är vad som ska ske med avkastningen.  Finns det inte något angivet i äktenskapsförordet med avseende på vad som gäller avkastningen av aktierna utgör avkastningen giftorättsgods och ska således ingå in en bodelning.

Vill makarna att även avkastningen av aktierna ska utgöra enskild egendom måste makarna således ange detta särskilt i äktenskapsförordet.

Avslutningsvis måste vikten av att äktenskapsförordet formuleras på rätt sätt avseende aktierna. Det är tyvärr inte ovanligt att angivandet av aktier i äktenskapsförord sker på ett sätt som innebär att kravet på specifikation inte är uppfyllt. Detta medför att äktenskapsförordet inte är gällande och att aktierna således utgör giftorättsgods och därmed kommer att ingå i en bodelning.

Anlita därför alltid en jurist om du är osäker på hur äktenskapsförordet ska utformas för att vara gällande. Det är en billig försäkring för att äktenskapsförordet kommer att vara gällande den dag som det aktualiseras.

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord