Är det möjligt att göra aktier till enskild egendom genom äktenskapsförord?

Det går alldeles utmärkt att göra aktier till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Vid upprättande av ett äktenskapsförord är det som utgångspunkt inte någon skillnad mellan aktier och t ex en bil. Såväl aktier som en bil kan göras till enskild egendom genom äktenskapsförord. Att aktier görs till enskild egendom är dessutom ett vanligt krav i olika aktieägaravtal och är ett verktyg för att skydda bolaget från att dras in i bodelning om någon av ägarna skulle skilja sig eller avlida.

Skriv ditt äktenskapsförord med hjälp av en jurist

Endast 595 kr

Vad man bör fundera särskilt på vid ingående av äktenskapsförord avseende framförallt aktier är vad som ska ske med avkastningen.  Finns det inte något angivet i äktenskapsförordet med avseende på vad som gäller avkastningen av aktierna utgör avkastningen giftorättsgods och ska således ingå in en bodelning.

Vill makarna att även avkastningen av aktierna ska utgöra enskild egendom måste makarna således ange detta särskilt i äktenskapsförordet.

Avslutningsvis måste vikten av att äktenskapsförordet formuleras på rätt sätt avseende aktierna. Det är tyvärr inte ovanligt att angivandet av aktier i äktenskapsförord sker på ett sätt som innebär att kravet på specifikation inte är uppfyllt. Detta medför att äktenskapsförordet inte är gällande och att aktierna således utgör giftorättsgods och därmed kommer att ingå i en bodelning.

Anlita därför alltid en jurist om du är osäker på hur äktenskapsförordet ska utformas för att vara gällande. Det är en billig försäkring för att äktenskapsförordet kommer att vara gällande den dag som det aktualiseras.

Varukorg

Sök efter det juridiska dokument som du behöver

Mallar för äktenskapsförord

Andra artiklar om äktenskapsförord

 • 6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  En stor andel av de äktenskapsförord som skickas till oss för granskning är felaktiga. I de flesta fall är det makarna som själva har skrivit sitt äktenskapsförord. Detta i tron att äktenskapsförord är ett “enkelt” juridiskt dokument vilket vem som helst kan upprätta. Det är inte heller ovanligt att makarna …Läs mer »
 • Checklista för äktenskapsförord

  Checklista för äktenskapsförord

  De flesta advokater och andra jurister använder sig av mallar och olika typer av checklistor när de ska upprätta juridiska dokument. Detta gäller oavsett om de ska upprätta till exempel ett testamente, ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. En mall såväl underlättar som påskyndar arbetet. En checklista säkerställer att man inte …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »