Att företräda någon som är sjuk – fullmakt, god man eller förvaltare?