Kan vi bakdatera äktenskapsförordet så att det gäller från när vi gifte oss?

Behöver du prata med en jurist? Just nu erbjuder vi 10 minuters fri rådgivning via vår chatt.

Idag har vi öppet till klockan 20.00!

Fråga:

Jag och min make har varit gifta i snart åtta år. Nu har det hänt saker i våra liv som gör att vi bestämt att vi ska skriva ett äktenskapsförord. Men för att det ska vara någon mening för oss att skriva äktenskapsförordet måste det gälla från dagen när vi gifte oss, eller i vart fall senast inom ett år från det att vi gifte oss. Jag undrar därför om det är möjligt att bakdatera vårt äktenskapsförord så att det ser ut som att det är skrivet och gäller från när vi gifte oss, trots att vi skriver det idag?

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord

Svar

Det framgår inte av din fråga vad det är för händelser som medför att ni bestämt er för att skriva ett äktenskapsförord. Spontant verkar det emellertid som att ni har missförstått syftet med ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan endast reglera vilken egendom som ska vara enskild egendom respektive giftorättsgods. Det är inte möjligt att reglera några andra förhållanden i ett äktenskapsförord.

Äktenskapsförordet har inte heller någon direkt betydelse för tredje man, det vill säga någon annan än dig och din make. Skulle någon utomstående till exempel ha ett betalningskrav mot dig eller din make har det inte någon betydelse om er egendom är enskild egendom eller giftorättsgods. Avgörande är istället vem av er som äger egendomen.

Ett äktenskapsförord ska spegla de faktiska förhållandena, detta innebär att ni inte kan ”bakdatera” ert äktenskapsförord. Det finns inte heller någon anledning för er att skriva ett annat datum i äktenskapsförordet än det korrekta datumet. Skriver ni och undertecknar ett äktenskapsförord idag kan ni mycket väl i äktenskapsförordet ange att all egendom som ni hade den dag som ni gifte er ska vara enskild egendom. Detta är fullt tillåtet och dessutom något som ofta förekommer i äktenskapsförord.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg

Frågor och svar om äktenskapsförord