Bankjurist för att hantera en skilsmässa – Är det en bra lösning?