Är min båt giftorättsgods?

Är min båt giftorättsgods?

Fråga:

Hej! Jag undrar vad som gäller vid äktenskapsskillnad om jag står som ägare för en båt som endast jag använder? Det är jag som har köpt den och som har betalt allt underhåll sedan jag köpte den för 7 år sedan.  Ska den räknas in bland giftorättsgodset? /Hälsningar Johan

juridisk hjälp inför skilsmässa


Svar:

Hej Johan. 

Enligt äktenskapsbalken är huvudregeln att två makar som skiljer sig måste göra en bodelning. I bodelningen ingår i princip all egendom som någon av makarna äger och som är giftorättsgods.

Vad avser vilken egendom som är giftorättsgods är utgångpunkten att all egendom är giftorättsgods och även en båt omfattas av reglerna. Det har inte någon betydelse vem av er som har köpt, betalt eller använt sig av båten – inget av detta har någon betydelse för om båten är giftorättsgods och därmed ska ingå i bodelningen.

Enda möjligheten för att din båt inte ska ingå i bodelningen är att den är enskild egendom. Har ni upprättat ett äktenskapsförord där båten gjorts till enskild egendom eller du ärvt båten med villkor om att den ska vara din enskilda egendom ingår den inte i bodelningen.

Detsamma gäller om du har köpt båten med pengar som är enskild egendom. Då är även båten, enligt huvudregeln, enskild egendom. Har du till exempel ärvt pengar, som enligt den avlidnes testamente ska vara din enskilda egendom, är även båten enskild egendom. Detta dock under förutsättning att något annat inte har föreskrivits i testamentet och att du har hanterat arvet på rätt sätt och t ex inte sammanblandat arvet med medel som är giftorättsgods. 

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Lagrum: 7 kap 1-2 §§ ÄktB, 10 kap 1 § ÄktB

Varukorg

Mikrojuridik

Frågor & svar om bodelning mellan makar