Bostadsarrende – Arrendet för fritidshus och andra bostäder