Dokumentmall Framtidsfullmakt » Vidsträckt befogenhet för fullmaktshavaren