Dokumentmall Fullmakt – Framtidsfullmakt med vidsträckt befogenhet

229 kr

Komplett och professionellt utformad dokumentmall för framtidsfullmakt där fullmaktshavaren erhåller en mycket vidsträckt befogenhet att företräda fullmaktsgivaren.

MallSupport ingår.

Köp nu Läs mer