Dokumentmall Inbördes testamente mellan sambor – Full äganderätt, Arvingar enskild egendom