Mall för äktenskapsförord på engelska (Prenuptial Agreement)

mall för äktenskapsförord på engelska

295 kr

Mall för äktenskapsförord på engelska.

Med stöd av den här dokumentmallen kan ni själva skriva ett äktenskapsförord (prenuptial agreement) enligt svenska regler men på det engelska språket. När ni laddar ner mallen får ni även kompletta registreringshandlingar och en skriftlig handledning som i steg-för-steg förklarar hur ni registrerar ert äktenskapsförord.

Mallen skickas till er per e-post omedelbart efter att ni gjort er beställning. Ni kan därför skriva ert äktenskapsförord på engelska redan inom ett par minuter. Har ni några frågor eller stöter på problem när ni ska använda er av dokumentmallen är ni välkomna att kontakta vår MallSupport som står redo att hjälpa er.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Detta är en mall för er som ska skriva ett äktenskapsförord, eller prenuptial agreement som är den engelska översättningen, enligt svensk lag men på det engelska språket. Med hjälp av denna mall kan ni själva upprätta ett äktenskapsförord som är upprättat på engelska och som samtidigt uppfyller de krav som svensk lag ställer på ett äktenskapsförord.

Mallen är mycket enkel att använda sig av och ni skriver ert äktenskapsförord på mindre än tio minuter. Ni får dessutom kompletta registreringshandlingar som ni endast behöver underteckna och skicka in för registrering. Därutöver får ni en skriftlig instruktion som punkt för punkt förklarar hur ni gör för att registrera äktenskapsförordet.

Mall för äktenskapsförord på engelska för olika situationer

När ni ska beställa er mall ska ni besvara två enkla frågor:

  1. när äktenskapsförordet ska ingås och
  2. vilken egendom som ska göras till enskild egendom i äktenskapsförordet.

Era svar på dessa frågor gör det möjligt för oss att skicka er en mall som är anpassad till just er situation och era önskemål.

Vad avser den första frågan har ni två alternativ; att äktenskapsförordet ska ingås före äktenskapet eller att äktenskapsförordet ska ingås under äktenskapet.

När ni ska besvara den andra frågan har ni tre alternativ att välja mellan:

  1. all egendom ska göras till enskild egendom,
  2. endast viss egendom ska göras till enskild egendom och
  3. fri text.

Vill ni att all egendom ska göras till enskild egendom väljer ni det första alternativet. Vill ni endast att viss egendom, som t ex ett fritidshus, en viss möbel eller vissa särskilt angivna aktier ska vara enskild egendom, väljer ni det andra alternativet. Det tredje alternativet, “fri text”, väljer ni om ni vill ha helt fria händer – inom ramen för vad äktenskapsbalken tillåter – att formulera er överenskommelse.

Vem kan använda sig av denna mall?

Denna mall för äktenskapsförord på engelska kan användas av två makar, eller blivande makar, som vill skriva ett äktenskapsförord enligt svensk rätt men som vill att äktenskapsförordet ska vara skrivet på engelska.

Mallen kommer främst till användning i situationer där endast en av makarna behärskar svenska väl. Genom att använda sig av mallen har ni samma möjligheter att förstå innehållet och vad överenskommelsen innebär. Mallen kan även användas i situationer där ingen av makarna behärskar svenska men som önskar att ingå ett äktenskapsförord enligt svensk rätt.

Alternativa mallar m m

Ett alternativ till att skriva ett svenskt äktenskapsförord på engelska är att skriva ett äktenskapsförord på svenska och – med hjälp av en auktoriserad översättare – översätta äktenskapsförordet till engelska. Därefter bifogas den engelska versionen som en bilaga till det svenska äktenskapsförordet. När man väljer detta alternativ skriver man ofta in en bestämmelse i äktenskapsförordet som anger att vid tolkningen av äktenskapsförordet ska den svenska versionen äga företräde.

Ska ni skriva ett äktenskapsförord på svenska hittar ni våra mallar för den typen av äktenskapsförord via följande länk: Dokumentmallar för äktenskapsförord på svenska.

Vill ni ha hjälp av en familjerättsjurist att skriva ert äktenskapsförord på engelska är ni välkomna att ta kontakt med oss.

 

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans