Mall Äktenskapsförord – Äktenskapsförord på engelska (Prenuptial Agreement)

Behöver du prata med en jurist? Just nu erbjuder vi 10 minuters fri rådgivning via vår chatt.

mall för äktenskapsförord på engelska

295 kr

Mall för äktenskapsförord på engelska.

Med stöd av den här dokumentmallen kan du själv skriva ett äktenskapsförord enligt svenska regler men på det engelska språket. När du laddar ner mallen får du även kompletta registreringshandlingar och en skriftlig handledning på engelska.

Mallen skickas till dig per e-post omedelbart efter att du gjort din beställning. Du kan därför skriva ditt äktenskapsförord på engelska redan inom ett par minuter. Har du några frågor eller stöter på problem när du ska använda dig av dokumentmallen är du välkommen att kontakta vår MallSupport som självfallet behärskar engelska.

Nollställ

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad Mallbeskrivning

Detta är en dokumentmall för dig som ska skriva ett “svenskt” äktenskapsförord på det engelska språket. Med “svenskt” äktenskapsförord avses ett äktenskapsförord vilket är upprättat enligt svensk lag och ska tolkas enligt svensk lag. Med hjälp av denna mall kan du själv upprätta ett äktenskapsförord som är upprättat på engelska och som samtidigt uppfyller de krav som finns i den svenska äktenskapsbalken.

Mallen är mycket enkel att använda sig av och du skriver ditt äktenskapsförord på mindre än tio minuter. Du får dessutom fullständiga registreringshandlingar vilka du endast behöver underteckna. Därutöver får du en skriftlig instruktion som punkt för punkt förklarar hur du gör för att registrera äktenskapsförordet. Samtliga dessa dokument är på engelska.

Den engelska benämningen för äktenskapsförord är “prenuptial agreement”.

Mall för äktenskapsförord på engelska för olika situationer

När du ska beställa din mall ska du besvara två enkla frågor: 1) när äktenskapsförordet ska ingås och 2) vilken egendom som ska göras till enskild egendom i äktenskapsförordet. Dina svar på dessa frågor gör det möjligt för oss att skicka dig en mall som är anpassad till just din situation och dina önskemål.

Vad avser den första frågan har du två alternativ; att äktenskapsförordet ska ingås före äktenskapet eller att äktenskapsförordet ska ingås under äktenskapet.

När du ska besvara den andra frågan har du tre alternativ att välja mellan: 1) all egendom ska göras till enskild egendom, 2) endast viss egendom ska göras till enskild egendom och 3) fri text.

Vill makarna att all deras respektive egendom ska göras till enskild egendom väljer du det första alternativet. Vill makarna endast att viss egendom, som t ex ett fritidshus, en viss möbel eller vissa särskilt angivna aktier ska vara enskild egendom, väljer du det andra alternativet. Det tredje alternativet, “fri text”, väljer du om du vill ha helt fria händer – inom ramen för vad äktenskapsbalken tillåter – att formulera makarnas överenskommelse.

Vem kan använda sig av denna mall?

Denna mall för äktenskapsförord på engelska kan användas av två makar som vill skriva ett äktenskapsförord enligt svensk rätt men som vill att äktenskapsförordet ska vara skrivet på det engelska språket.

Mallen kommer främst till användning i situationer där endast en av makarna behärskar svenska väl. Genom att använda sig av mallen har ni samma möjligheter att förstå innehållet och vad överenskommelsen innebär. Mallen kan även användas i situationer där ingen av makarna behärskar svenska men som önskar att ingå ett äktenskapsförord enligt svensk rätt.

Alternativa mallar m m

Ett alternativ till att skriva ett svenskt äktenskapsförord på engelska är att skriva ett äktenskapsförord på svenska och – med hjälp av en auktoriserad översättare – översätta äktenskapsförordet till engelska. Därefter bifogas den engelska versionen som en bilaga till det svenska äktenskapsförordet. När man väljer detta alternativet skriver man ofta in en bestämmelse i äktenskapsförordet som anger att vid tolkningen av äktenskapsförordet ska den svenska versionen äga företräde.

Ska du skriva ett äktenskapsförord på svenska hittar du samtliga våra mallar för äktenskapsförord via följande länk: Dokumentmallar för äktenskapsförord.

Information om att skriva äktenskapsförord på engelska

Äktenskapsbalken innehåller inte några krav på att ett äktenskapsförord måste vara upprättat på det svenska språket. Det är därför möjligt att skriva ett svenskt äktenskapsförord på ett annat språk än svenska, som till exempel engelska. Det är också något som förekommer med jämna mellanrum. Som exempel kan nämnas att när en av medlemmarna i det svenska kungahuset för ett antal år sedan gifte sig en av medlemmarna i det svenska kungahuset för ett antal år sedan gifte sig, med en man som inte har svenska som modersmål, skrev och registrerade de ett äktenskapsförord på engelska.

Ett äktenskapsförord är i grund och botten ett avtal mellan två makar, eller blivande makar, och i princip kan ett äktenskapsförord ingås på vilket språk som helst. Vad som är väsentligt är att makarna verkligen förstår innebörden av vad de kommit överens om i äktenskapsförordet.

Viktigt att båda makarna förstår vad äktenskapsförordet innebär

Äktenskapsförord är inte enbart en svensk företeelse, det är en typ av juridiskt dokument som finns i de flesta rättsordningar. Detta innebär emellertid inte att reglerna i olika länder är desamma, tvärtom. Varje land har sina egna regler för hur makar kan komma överens om vilken egendom som ska ingå i en bodelning eller motsvarande. Ska man skriva ett äktenskapsförord enligt svensk lag är det därför helt nödvändigt att båda makarna förstår innebörden av den svenska äktenskapslagstiftningen och vad det rent praktiskt innebär att ingå ett äktenskapsförord enligt svensk rätt.

En av svårigheten med att använda sig av ett äktenskapsförord på ett annat språk än svenska är att översätta ord som till exempel enskild egendom och giftorättsgods men även bodelning. Dessa ord är juridiska termer vilka har en klar juridisk innebörd i det svenska språket. Det är inte möjligt att utifrån endast en översättning förstå innebörden av dessa termer. För att förstå dessa termer är det helt nödvändigt att “läsa på” eller om möjligt få en pedagogisk redogörelse av en jurist eller någon annan som behärskar detta område inom juridiken.

Förstår inte båda makarna innebörden av ett äktenskapsförord, vilket är översatt till ett annat språk, är risken att någon av makarna senare hävdar att äktenskapsförordet är ogiltigt. Detta med hänvisning av att hen inte förstått innebörden av äktenskapsförordet. Det är därför helt nödvändigt att båda makarna verkligen förstår innebörden av äktenskapsförordet. Är det någon av makarna som inte förstår eller känner sig osäker på betydelsen ska makarna inte underteckna äktenskapsförordet.

Sök juridiskt dokument

snabb leverans av mall per e-post
MallSupport

Vad några av våra kunder säger om våra jurister

Ett stort tack för er hjälp med att skriva vårt äktenskapsförord. Supertrevlig personal, vi fick snabbt svar på alla våra frågor och funderingar. Vi fick dessutom vårt äktenskapsförord på e-post redan samma dag. Vi är supernöjda! 

/Emma och Nathan

Jag är mycket nöjd med den hjälp som jag fick med att skriva en framtidsfullmakt. Jag visste inte alls vilka möjligheter jag hade men med hjälp av er fick jag en framtidsfullmakt som innehöll allt som jag önskade och lite till. 🙂 Mycket stort tack för er hjälp.  

/Birgitta

Vi kan varmt rekommendera era tjänster. Vi skulle skriva ett testamente men blev osäkra på hur vi skulle skriva avseende ett särkullbarn. Med hjälp av en av era jurister fick vi en lösning support som gjorde att vi kunde behandla alla barnen rättvist. Vi kan verkligen rekommendera er för alla som ska skriva ett testamente. 

/Monica och Bengt