Dokumentmall Äktenskapsförord – Före äktenskapet » All egendom enskild

Mall för äktenskapsförord som ingås före äktenskapet och där all egendom blir enskild egendom

229 kr

Med hjälp av denna dokumentmall kan du själv skriva ett äktenskapsförord för två personer som ska gifta sig och som kommit överens om att all deras egendom ska vara enskild. Detta gäller såväl den egendom som de äger den dag som de gifter sig som den egendom var och en av dem förvärvar under tiden som de är gifta. Även avkastningen på den enskilda egendomen och den egendom som träder istället för den enskilda egendomen blir enskild enskild egendom.

MallSupport ingår när du använder dig av denna dokumentmall.

Mallbeskrivning

Denna dokumentmall för äktenskapsförord är avsedd att användas av två personer som ska gifta sig och som vill uppnå att följande egendom blir enskild egendom:

  1. all deras respektive egendom som var och en av dem äger den dag som de gifter sig,
  2. all den egendom som var och en av dem förvärvar under den tid som de är gifta,
  3. avkastningen av den enskilda egendomen, samt
  4. den egendom som träder istället för den enskilda egendomen.

I korthet innebär detta att du med hjälp av denna dokumentmall kan skapa ett äktenskapsförord som innebär att all makarnas respektive egendom kommer att vara enskild.

Mallen är enkel att fylla i och det enda du behöver ange är makarnas personuppgifter och adresser. All annan text är redan ifylld i mallen. Det enda de blivande makarna behöver göra är att därefter skriva under äktenskapsförordet och skicka in det till Äktenskapsregistret för registrering.

Ett äktenskapsförord som har ingåtts mellan två personer som ska gifta sig med varandra gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. Lämnas det in för registrering senare än en månad från giftermålet blir det gällande från den dag det lämnas in till skatteverket.

Dokumentmallen innehåller en lagvalsklausul som klargör att äktenskapsförordet ska tolkas enligt svensk rätt och eventuella tvister ska avgöras av svensk domstol.

Exempel på situation där denna dokumentmall kan användas

Doris och Erik ska gifta sig. De är mycket självständiga och vill överhuvudtaget inte ha något av den andra makens egendom om de någon gång i framtiden skulle skilja sig. De vill därför att såväl den egendom de har när de gifter sig som den egendom de kommer att förvärva under äktenskapet ska vara enskild egendom och inte ingå i en eventuell bodelning.

Doris och Erik kan använda sig av denna dokumentmall för att uppnå vad de önskar med avseende på vilken egendom som ska undantas från en eventuell framtida bodelning.

Leverans av dokumentmallen per e-post

Dokumentmallen skickas till dig per e-post omedelbart efter det att du gjort din beställning. Du får dokumentmallen i såväl word-format som i pdf-format. Du väljer själv om du vill använda ditt ordbehandlingsprogram eller ditt pdf-program för att öppna filen.

Du kan fylla i dokumentmallen på din dator eller skriva ut mallen och fylla i den för hand.

Varukorg

Person som är nöjd med omgående leverans
Personal som ger mallsupport