Dokumentmall Äktenskapsförord – Under äktenskapet » All egendom enskild

Mall för äktenskapsförord under äktenskapet där all egendom görs till enskild egendom

229 kr

Mall för äktenskapsförord mellan två makar som under äktenskapet kommer överens om att all egendom ska vara enskild egendom. Detta innebär att den egendom som var och en av makarna ägde när de gifte sig, som de förvärvat under äktenskapet och i framtiden kommer att förvärva inte kommer att ingå i en bodelning.

När du laddar ner mallen får du även en komplett och förifylld mall för begäran om registrering jämte en instruktion hur du gör för att snabbt och enkelt registrera äktenskapsförordet i äktenskapsregistret.

Mallen skickas till dig per e-post när du gör din beställning och MallSupport ingår.

Mallbeskrivning

Syftet med att skriva ett äktenskapsförord är oftast att göra giftorättsgods till enskild egendom. Den egendom som görs till enskild egendom ingår inte i en framtida bodelning mellan makarna om de till exempel skulle skilja sig.

Denna dokumentmall är avsedd att användas av två makar som under äktenskapet har kommit överens om att all deras egendom ska vara enskild egendom. Att all egendom görs till enskild egendom innebär att det inte finns något giftorättsgods, varför makarna inte ens behöver göra någon bodelning vid en eventuell skilsmässa. Istället behåller vardera maken sin egendom.

Mallen föreskriver vidare att all avkastning från den enskilda egendomen, som till exempel ränta, ska vara enskild egendom. Säljer någon av makarna enskild egendom kommer även den egendom som träder istället för den sålda egendomen, som till exempel pengar, att bli enskild egendom.

Avslutningsvis innehåller äktenskapsförordet en lagvalsklausul som anger att äktenskapsförordet ska tolkas enligt svensk rätt och skulle det bli tvist om äktenskapsförordet ska detta avgöras av svensk domstol. Detta förhindrar att utländsk rätt tillämpas eller att en utländsk domstol avgör en eventuell tvist om makarna i framtiden är bosatta i utlandet.

Snabbt och enkelt

Mallen är mycket enkel att använda sig av. All text är redan ifylld och det enda som behöver skrivas in är makarnas personuppgifter.

Till dokumentmallen följer registreringshandlingar jämte en skriftlig handledning som punkt för punkt förklarar hur du snabbt registrerar äktenskapsförordet i Äktenskapsregistret.

Dokumentmallen skickas till dig per e-post i samma sekund som du gör din beställning. Du kan därför omgående skriva ut äktenskapsförordet varefter det ska undertecknas av makarna.

Du får dokumentmallen i två olika format och du kan öppna mallen i såväl ditt ordbehandlingsprogram som ditt pdf-program. Får du problem när du ska använda dig av dokumentmallen är du välkommen att kontakta vår MallSupport.

Varukorg

Person som är nöjd med omgående leverans
Personal som ger mallsupport