Dokumentmall Äktenskapsförord – Under äktenskapet, fri text