Mall Anställningsavtal (Grundmall)

Mall för anställningsavtal grundmall

249 kr

Dokumentmall för dig som ska skriva ett anställningsavtal. Med stöd av denna mall kan du snabbt och enkelt skapa ett grundläggande anställningsavtal för de flesta typer av anställningar som t ex tillsvidareanställning, provanställning, visstidsanställning och säsongsanställning.

MallSupport ingår när du använder dig av denna dokumentmall.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Med denna mall kan du skapa ett grundläggande anställningsavtal för de flesta anställningsförhållanden och anställningsformer. T ex kan du skapa avtal om tillsvidareanställning, avtal om provanställningsavtal, avtal om säsongsanställning eller visstidsanställning. Mallen kan användas av i princip vem som helst som behöver ett anställningsavtal men i de flesta fall används mallen av mindre företag som ska skriva ett anställningsavtal för nyanställd personal.

Dokumentmallen är mycket enkel att använda sig av. Du fyller i de uppgifter som det frågas efter och kryssar i ett antal kryssrutor för att bl a ange anställningsform. Därefter kan du skriva ut avtalet vilket ska skrivas under av arbetsgivaren och arbetstagaren.

Även om det finns plats för att skriva in egna bestämmelser är mallen avsedd för framförallt mer ”traditionella” anställningsförhållanden utan alltför många personliga överenskommelser.

MallSupport ingår när du använder dig av denna dokumentmall.

Allmänt om anställningsavtal

Ett anställningsavtal kan vara muntligt men arbetsgivaren måste lämna skriftlig information om anställningsvillkoren. Detta ska göras senast inom en månad från det att arbetstagaren har påbörjat sin anställning. Den information som arbetsgivaren är skyldig att lämna är relativt omfattande och omfattar bl a lön och andra förmåner, arbetsuppgifter, anställningsform, arbetstider, eventuellt tillämpligt kollektivavtal jämte en rad andra punkter.

Till undvikande av framtida diskussioner och tvister är det alltid ett gott råd att upprätta ett komplett och skriftligt anställningsavtal när man ingår en anställning. Det underlättar och gör tillvaron tryggare för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Använder du dig av denna blankett får du med samtliga obligatoriska punkter enligt LAS (lagen om anställningsskydd).

Arbetsgivarens skyldighet att lämna skriftlig information gäller även när ett anställningsavtal ändras. Ofta är det lämpligt att upprätta ett nytt anställningsavtal när man kommer överens om en ändring av anställningsvillkoren. Genom att upprätta ett nytt anställningsavtal i vilket samtliga villkor ingår minskas risken för framtida diskussioner om t ex vilka förändringar som gjorts och vilka villkor i det gamla avtalet som fortfarande är gällande osv.

Olika anställningsformer i dokumentmallen

Denna dokumentmall för anställningsavtal är en ”multi-mall” vilket innebär att du inte är bunden av en enskild anställningsform. När du använder dig av mallen kan du välja mellan att anställningsavtalet som du skriver ska vara ett anställningsavtal tillsvidare (även kallat ”fast anställning”), en provanställning, en anställning för viss tid eller en säsongsanställning.

Tänk på att du måste följa reglerna i lagen om anställningsskydd för de olika anställningsformerna. Du kan t ex inte ange att anställningsavtalet ska vara en anställning för viss tid om inte kraven för en visstidsanställning enligt LAS är uppfyllda.

Leverans och användning av mall för anställningsavtal

Du får mallen levererad till dig per e-post ett par sekunder efter det att du gjort beställningen. Därefter kan du omgående använda dig av mallen, fylla i de uppgifter som behövs och skapa ditt anställningsavtal.

Dokumentmallen levereras i två olika format, word och pdf, och du kan öppna filerna i ditt ordbehandlingsprogram eller i sditt program för att läsa pdf-filer. När du fyllt i alla uppgifter och anpassat anställningsavtalet till din egen och unika situation skriver du ut dokumentet för granskning och underskrift.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans