Mall – Avslutande av provanställning

Mall för provanställning där besked om provanställning avslutas

249 kr

Mall för arbetsgivare som ska upprätta ett skriftligt besked till en arbetstagare om att en provanställning ska avslutas och inte övergå i en tillsvidareanställning.

Med att avsluta en provanställning avses att provanställningen pågår till och med den sista dagen av prövotiden. Därefter upphör provanställningen och övergår inte i en tillsvidareanställning.

Du får även en skriftlig handledning som ger en översiktlig förklaring för reglerna avseende avslutande av provanställning samt förklarar hur du fyller i dokumentmallen.

MallSupport ingår.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

En arbetsgivare som inte vill att en provanställning ska övergå i en tillsvidareanställning efter provanställningens slut måste avsluta provanställningen innan den upphör. Gör inte arbetsgivaren detta övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

Med hjälp av denna dokumentmall kan du skapa en underrättelse från en arbetsgivare till en arbetstagare om att provanställningen ska avslutas när prövotiden löper ut.

Vill arbetsgivaren att provanställningen ska upphöra innan provanställningen löper ut är det inte fråga om ett avslutande av provanställningen utan ett avbrytande av provanställningen. I ett sådant fall ska inte denna mall användas. Istället ska en särskild mall för avbrytande av provanställning användas.

När du köper denna dokumentmall får du en skriftlig handledning som redogör för reglerna avseende avslutande av provanställning och hur du ska fylla i dokumentmallen.

MallSupport ingår vid köp av denna dokumentmall.

Exempel på en situation när denna mall för besked om avslutande av provanställning kan användas

Anders Mekaniska Verkstad har anställt Bodil Bengtsson i form av en provanställning under sex månader.

Trots att Anders lägger ner mycket tid på att försöka lära Bodil hur arbetsuppgifterna ska utföras tycker Anders inte att hon klarar av arbetet på ett tillfredsställande sätt. Anders är därför inte beredd att ge Bodil en tillsvidareanställning när provanställningen upphör. Emellertid är han beredd att låta henne arbeta till dess att provanställningen upphör. Med hjälp av denna dokumentmall kan Anders skapa ett korrekt utformat dokument för avslutande av provanställningen vilket han överlämnar till Bodil.

Allmänt om avslutande av provanställning

Denna dokumentmall har skapats utifrån reglerna i lagen om anställningsskydd(LAS). Är arbetsgivaren bunden av ett kollektivavtal är det mycket möjligt att kollektivavtalet innehåller särskilda regler om provanställningar. I en sådan situation måste du först kontrollera reglerna i det tillämpliga kollektivavtalet innan du kan använda dig av denna mall.

Leverans av dokumentmallen

Dokumentmallen skickas till dig per e-post i samma stund som du gör din beställning. Du kan därför omgående använda dig av dokumentmallen vilken du enkelt öppnar i ditt ordbehandlingsprogram eller ditt pdf-program.

Ytterligare information om avslutande och avbrytande av provanställning

Är du osäker på vad som är skillnaden mellan att avbryta och avsluta en provanställning finns det en särskild artikel som går igenom reglerna och på ett pedagogiskt sätt förklarar regelverket. Du kommer till den artikeln genom att klicka på följande länk:
Uppsägning, avbrytande och avslutande av provanställning – Så här fungerar det

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans