Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Mall Fullmakt – Bankfullmakt

Mall för bankfullmakt

249 kr

Mall för dig som ska skriva en bankfullmakt, d v s en fullmakt för att hantera olika bankärenden för en annan persons räkning. Mallen är mycket enkel att fylla i och genom att fylla i olika kryssrutor väljer du vilka åtgärder som fullmaktshavaren ska ha rätt att vidta i banken.

MallSupport ingår när du köper denna mall.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Professionellt utformad mall för dig som ska skriva en bankfullmakt. Med hjälp av mallen skriver du snabbt och enkelt en bankfullmakt med bevittning vilken du kan använda i de flesta banker.

Dokumentmallen är mycket pedagogiskt utformad. Genom att kryssa i olika rutor anger du vad fullmakten ska omfatta, d v s vilka åtgärder som fullmaktshavaren har rätt att vidta med stöd av fullmakten.

Du kan t ex ange att fullmakten endast ska omfatta ett visst bankkonto eller vissa värdepapper. Men du kan även ange att fullmaktshavaren ska ha i det närmaste total frihet vad avser olika bankärenden.

Tycker du inte att något att alternativen i kryssrutorna passar din situation finns det även utrymme för dig att helt själv formulera vad fullmakten ska omfatta.

Dokumentmallen innehåller ett särskilt avsnitt där du anger under vilken tid som bankfullmakten ska vara gällande. Du kan t ex ange att den endast ska vara gällande under viss tid men du kan även ange att den ska gälla tillsvidare.

MallSupport ingår när du använder dig av denna mall.

Andra mallar som kan vara av intresse

Denna dokumentmall är specifikt anpassad för att skapa en bankfullmakt, d v s för bankärenden.

Ska du skapa en annan typ av fullmakt är du välkommen att titta närmare på våra övriga dokumentmallar. Där kan du bl a finna mall för framtidsfullmakt, mall för fullmakt mellan privatpersoner, fullmakt på engelska m m.

Är du osäker på vilken mall som du ska använda dig av är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Vem som kan använda sig av mallen

Denna dokumentmall kan användas av såväl privatpersoner som företag och organisationer som har behov av en bankfullmakt.

Ett vanligt användningsområde är äldre människor som behöver hjälp med att hantera sina ekonomiska angelägenheter som t ex att betala räkningar, hantera och föra över pengar via olika bankkonton m m.

När du ska skriva en bankfullmakt är det alltid ett gott råd att även kontakta den bank som fullmakten ska visas upp för. Vissa banker har egna särskilda krav på utformningen av en bankfullmakt för att den ska accepteras.

Omgående leverans

Dokumentmallen skickas till dig per e-post i samma sekund som du gör beställningen. Därefter öppnar du enkelt mallen i ditt ordbehandlingsprogram (eller pdf-program) och fyller i de uppgifter som behövs. Därefter skriver du ut fullmakten, undertecknar densamma och lämnar in den till banken.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans