Mall Bodelningsavtal – Bodelning vid skilsmässa

mall för bodelningsavtal vid skilsässa

249 kr

Mall för bodelningsavtal mellan två makar vid skilsmässa.

När två makar skiljer sig är de enligt huvudregeln i äktenskapsbalken skyldiga att göra en bodelning och upprätta ett skriftligt bodelningsavtal. Med hjälp av denna dokumentmall kan du själv skriva ett professionellt utformat bodelningsavtal avseende en bodelning mellan två makar i samband med en skilsmässa.

Mallen skickas till dig per e-post omedelbart efter din beställning. Har du några frågor när du ska använda dig av mallen är du välkommen att kontakta vår MallSupport.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

När två makar skiljer sig är de enligt huvudregeln i äktenskapsbalken skyldiga att göra en bodelning. De är även skyldiga att upprätta ett skriftligt bodelningsavtal vilket ska undertecknas av båda makarna. Det är viktigt att bodelningsavtalet blir korrekt utformat då det i princip alltid begärs in av t ex banker och andra kreditinstitut när man efter skilsmässan ansöker om lån och andra krediter.

Har makarna endast enskild egendom, och inte någon av makarna begär att överta bostad eller egendom från den andra maken, behöver makarna inte göra någon bodelning.

Med stöd av denna mall kan du själv skriva ett professionellt utformat bodelningsavtal vilket uppfyller de krav som finns i äktenskapsbalken. Mallen är mycket pedagogiskt utformad och underlättar även för makarna att genomföra bodelningen. Mallen är utformad på så sätt att vardera maken först redovisar sina respektive tillgångar och skulder. Därefter skriver makarna in den fördelning som de har kommit överens om.

Bodelning och bodelningsavtal mellan makar vid skilsmässa

Som framgått av ovan är två makar som skiljer sig, enligt lag skyldiga att göra en bodelning och skriva ett bodelningsavtal. Vid bodelningen ska makarnas giftorättsgods fördelas mellan makarna. Den egendom som är enskild egendom ingår inte i bodelningen. Finns det endast enskild egendom, till exempel på grund av att makarna ingått ett äktenskapsförord där all egendom görs till enskild egendom, behöver makarna inte göra någon bodelning.

En bodelning med anledning av en skilsmässa är en privat överenskommelse mellan makarna. Det bodelningsavtal som makarna upprättar behöver inte registreras hos någon myndighet eller liknande. Enligt reglerna i äktenskapsbalken ska makarna dela upp nettoegendomen (tillgångar med avdrag för skulder) så att de får hälften vardera. Emellertid kan makarna, under förutsättning att de är överens, fördela egendomen som de önskar. Kan makarna inte komma överens kan makarna begära att tingsrätten utser en bodelningsförrättare som kommer att besluta om hur egendomen ska fördelas.

Leverans av mall bodelningsavtal

Mallen skickas till dig i två olika format. Du får en fil i Word-format och en annan fil i pdf-format och du väljer själv vilken av mallarna som du vill använda dig av. Du kan skriva i blanketten för bodelningsavtalet på din dator för att därefter skriva ut dokumentet. Du kan även skriva ut blanketten direkt för att därefter fylla i den för hand med en penna.

Mallen skickas till dig per e-post i samma stund som du gör din beställning. Du har därför mallen i din e-post inom ett par sekunder och kan omgående skriva ditt bodelningsavtal som upprättas med anledning av en skilsmässa.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans