Mall Bostadsarrende

Mall bostadsarrende

295 kr

Mall för bostadsarrende.

Med hjälp av denna mall kan du själv skriva ett avtal om bostadsarrende. Du får även en skriftlig handledning som steg för steg går igenom hur du fyller i dokumentmallen samtidigt som du får tips och råd om vad du ska tänka på när du skriver ett avtal om bostadsarrende.

Mallen levereras omgående per e-post och MallSupport ingår när du använder dig av denna dokumentmall.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Med hjälp av denna dokumentmall kan du själv skriva ett grundläggande arrendeavtal för bostadsarrende. Mallen är mycket enkel att fylla i och du får även en skriftlig handledning som i detalj, och punkt för punkt, förklarar hur du fyller i mallen. Du får även ett antal råd och tips om vad du ska tänka på när du skriver ett avtal om bostadsarrende.

Utdrag från mall bostadsarrende

När du laddar ner din mall för bostadsarrende får du även en pedagogisk informationsskrift som förklarar hur du fyller i mallen.

Mallen passar för de flesta typer av bostadsarrenden och du har stora möjligheter att anpassa arrendeavtalet till just din situation. I mallen kan du bland annat ange följande:

 • bostadsarrendets omfattning,
 • ändamålet med bostadsarrendet,
 • arrendetiden,
 • vad som gäller för befintliga byggnader på arrendet,
 • arrendatorns möjligheter att uppgöra egna byggnader eller göra till- eller ombyggnader,
 • avgiften för arrendet,
 • när och hur arrendeavgiften ska betalas,
 • vem som svarar för olika avgifter som är hänförliga till arrendet,
 • arrendeställets skick,
 • uppsägning och förlängning,
 • inskrivning av arrendet m m.

Du kan självfallet även skriva in egna bestämmelser i bostadsarrendeavtalet. Så länge du håller dig inom jordabalkens regler för bostadsarrende, och eventuella andra tillämpliga regler, kan du fritt anpassa mallen efter dina egna önskemål.

Allmänt om bostadsarrende

Reglerna om bostadsarrende finns i 10 kap jordabalken. Enligt dessa regler föreligger ett bostadsarrende när:

jord upplåtes på arrende för annat ändamål än jordbruk samt arrendatorn enligt arrendeupplåtelsen har rätt att på arrendestället uppföra eller bibehålla bostadshus och det ej är uppenbart att upplåtelsens huvudsakliga syfte är att tillgodose annat ändamål än att bereda bostad åt arrendatorn och honom närstående.

Enkelt förklarat innebär denna formulering att för ett bostadsarrende ska föreligga krävs att:

 1. jord arrenderas för annat ändamål än jordbruk,
 2. arrendatorn har rätt att uppföra eller bibehålla ett bostadshus på den arrenderade marken, samt
 3. syftet med arrendet är att arrendatorn eller denne närstående ska få tillgång till en bostad.

Det krävs att samtliga dessa krav är uppfyllda för att det ska vara fråga om ett bostadsarrende.

Reglerna om bostadsarrende är i huvudsak tvingande till arrendatorns förmån. Detta innebär att det inte är möjligt för parterna att göra överenskommelser vilka är sämre för arrendatorn än vad reglerna i jordabalken är. Om parterna avtalar i strid med de tvingande reglerna i jordabalken måste jordägaren följa bestämmelserna i jordabalken. Arrendatorn kan däremot välja mellan lagbestämmelsen och avtalsvillkoret.

Vill parterna ingå ett avtal som innehåller bestämmelser vilka strider mot jordabalkens tvingande regler måste de begära tillstånd av Arrendenämnden.

Vill du veta mer om bostadsarrende finns det via följande länk en mycket bra artikel som i detalj förklarar vad ett bostadsarrende är för något och vilka regler som gäller:

Bostadsarrende – Arrendet för fritidshus och andra bostäder

Leverans av mall bostadsarrende

Dokumentmallen för bostadsarrende skickas till dig per e-post i samma sekund som du gör din beställning. När du laddar ner blanketten för bostadsarrende får du även en omfattande och komplett instruktionsskrift som förklarar hur du fyller i mallen.

Arrendemallen levereras i Word-format och du anpassar den snabbt och enkelt i ditt ordbehandlingsprogram. Instruktionsskriften levereras i pdf-format och du kan öppna den i de flesta program som till exempel din pdf-läsare eller din webbläsare.

MallSupport ingår när du köper denna mall. Skulle du stöta på problem när du ska öppna eller använda dig av mallen är det bara att kontakta MallSupporten som snabbt hjälper dig.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans