Dokumentmall för framtidsfullmakt med begränsad befogenhet

Mall för framtidsfullmakt

229 kr

Komplett och professionellt utformad mall för framtidsfullmakt. Med hjälp av denna dokumentmall kan du själv snabbt och säkert skriva en komplett och gällande framtidsfullmakt som uppfyller lagens krav.

Mallen är mycket enkel att fylla i och du kan i detalj ange vilka åtgärder som framtidsfullmakten ska omfatta, om fullmaktshavaren ska lämna redovisning för sitt uppdrag varje år, om fullmaktshavaren ska ha ersättning för sitt uppdrag, vad som sker om fullmaktshavaren avlider m m.

MallSupport ingår när du köper denna dokumentmall.

Mallbeskrivning

Framtidsfullmakter har funnits i svensk rätt sedan den 1 juli 2017. Syftet med framtidsfullmakter är att skapa ett enklare alternativ för att kunna bistå personer som behöver hjälp i vardagen mot de de traditionella alternativen som att begära god man eller förvaltare vilka ofta kan upplevas som komplicerat.

En framtidsfullmakt ger möjlighet för privatpersoner att upprätta en fullmakt vilken börjar gälla först den dag som personen har utfärdat fullmakten, på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande, inte längre kan ta hand om sina angelägenheter.

En framtidsfullmakt får enligt lagtexten omfatta personliga eller ekonomiska angelägenheter. Som exempel kan nämnas hantering av löpande ekonomiska angelägenheter såsom att betala räkningar, hantera hyresavtal, olika abonnemang som t ex el- och telefonabonnemang. Däremot får en framtidsfullmakt INTE omfatta åtgärder avseende sjukvård eller tandvård. Den får inte heller omfatta frågor av personlig karaktär som t ex ingående av äktenskap, upprättande av testamente m m.

Den person som upprättar en framtidsfullmakt benämns för ”Fullmaktsgivare”. Den person som i framtiden ska bistå fullmaktsgivaren benämns för ”Fullmaktshavare”. Det är fullmaktsgivaren som bestämmer vilka åtgärder som fullmaktshavaren har rätt att vidta för fullmaktsgivarens räkning. Det är därför viktigt att du är noggrann och verkligen analyserar situationen när du bestämmer vilka åtgärder som fullmaktsgivaren ska ha rätt att vidta.

En framtidsfullmakt måste uppfylla vissa särskilda formkrav för att vara giltig. Formkraven för en framtidsfullmakt är i princip desamma som formkraven för ett giltigt testamente. T ex måste en framtidsfullmakt vara upprättad i skrift och undertecknad av två vittnen. Denna dokumentmall uppfyller självfallet de formkrav som gäller för framtidsfullmakter.

Vem denna mall för framtidsfullmakt är avsedd för

Denna dokumentmall för framtidsfullmakt är avsedd för privatpersoner som önskar att i förtid utse någon som kan hantera deras personliga angelägenheter den dag som de själva inte kan göra detta på grund av t ex sjukdom.

Så här använder du dokumentmallen

I samma stund som du gör din beställning skickas ett e-postmeddelande med dokumentmallen till dig. Du kan därför upprätta din framtidsfullmakt omedelbart efter det att du gjort din beställning. .

Du får dokumentmallen i två olika format – Word och pdf. Du kan öppna Word-filen i ditt ordbehandlingsprogram (Microsoft Office eller motsvarande) och pdf-filen du öppna i en pdf-läsare som t ex Adobe Reader. Du väljer själv om du vill använda dig av Word-versionen eller pdf-versionen.

När du öppnat dokumentmallen på din dator kan du själv snabbt och enkelt fylla i de olika uppgifterna. Därefter skriver du ut framtidsfullmakten varefter fullmaktsgivaren och vittnena undertecknar dokumentet. Du kan även skriva ut dokumentmallen direkt utan att fylla i några uppgifter för att därefter fylla i uppgifterna för hand.

Att skriva en framtidsfullmakt med hjälp av en dokumentmall

En dokumentmall är ett ypperligt hjälpmedel när man ska skriva en framtidsfullmakt. Framförallt så behöver du inte lägga ner tid eller energi på att försöka förstå formkraven för en gällande framtidsfullmakt. Istället kan du koncentrera dig på att utforma själva fullmaktsförklaringen, d v s den del av fullmakten där fullmaktsgivaren anger vilka åtgärder som fullmaktshavaren har rätt att vidta.

En dokumentmall kan emellertid aldrig ersätta kunskapen och erfarenheten hos en skicklig jurist. Är du det minsta osäker på t ex om en framtidsfullmakt är en bra lösning i din situation eller vilka åtgärder som fullmaktshavaren ska ha rätt att vidta är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig att att välja rätt blankett för eller finna en annan lösning som är anpassad till just din situation.

Lär dig mer om framtidsfullmakter

Framtidsfullmakter är en relativt ny företeelse i svensk rätt och har endast existerat sedan den 1 juli 2017 då lag (2017:310) om framtidsfullmakter trädde i kraft. Lagtexten är modernt skriven och det är relativt enkelt att förstå de flesta av reglerna även för den som inte är jurist.

Vill du läsa mer om framtidsfullmakter kan du använda dig av sökfunktionen för att hitta ytterligare artiklar och annat material här på webbplatsen. Hittar du inte vad du söker är du självfallet välkommen att kontakta oss via vår kontaktsida eller via vår chattfunktion.

Söker du efter en annan typ av fullmakter kan du titta närmare på några av våra övriga fullmaktsmallar som t ex bankfullmakt, fullmakt på engelska m fl.

Varukorg

Person som är nöjd med omgående leverans
Personal som ger mallsupport