Dokumentmall Fullmakt – Framtidsfullmakt med begränsad befogenhet