Dokumentmall Framtidsfullmakt

199 kr

Mall för framtidsfullmakt. Med hjälp denna dokumentmall kan du själv snabbt och enkelt skriva en framtidsfullmakt som uppfyller lagens krav. Mallen är mycket enkel att fylla i och du kan bland annat ange vilka åtgärder som framtidsfullmakten ska omfatta, om fullmaktshavaren ska ha ersättning för sitt uppdrag m m.

Köp nu Läs mer