Dokumentmall Framtidsfullmakt

199 kr

Komplett och professionellt utformad mall för framtidsfullmakt. Med hjälp denna dokumentmall kan du själv snabbt och säkert skriva en komplett och gällande framtidsfullmakt som uppfyller lagens krav.

Mallen är mycket enkel att fylla i och du kan i detalj ange vilka åtgärder som framtidsfullmakten ska omfatta, om fullmaktshavaren ska lämna redovisning för sitt uppdrag varje år, om fullmaktshavaren ska ha ersättning för sitt uppdrag, vad som sker om fullmaktshavaren avlider m m.

MallSupport ingår när du köper denna dokumentmall.

Köp nu Läs mer