Mall Fullmakt – Försäkringsärende

mall för fullmakt i ett försäkringsärende

249 kr

Mall för fullmakt i ett försäkringsärende hos ett försäkringsbolag.

Ska du vara ombud för någon, eller ska du själv anlita någon annan att vara ombud för dig, i ett försäkringsärende hos ett försäkringsbolag kan du använda dig av denna mall. Med denna dokumentmall skriver du snabbt och enkelt en fullmakt som är anpassad för försäkringsärenden.

Dokumentmallen är mycket enkel att fylla i och du skriver din fullmakt på endast ett par minuter.

Du kan ladda ner mallen direkt och MallSupport ingår när du använder dig av denna mall.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

De flesta som har varit involverad i ett försäkringsärende vet att det snabbt kan bli komplicerat. Ofta är försäkringsärenden komplicerade och det är viktigt att man själv vidtar rätt åtgärder och lämnar rätt uppgifter till försäkringsbolaget. Samtidigt är det viktigt att man förstår försäkringsbolagets regelverk. Även om de flesta försäkringbolag i huvudsak har en trevlig och tillmötesgående personal blir det ofta ett antal vidarekopplingar och missförstånd under resans gång.

Detta kan av många upplevas som oerhört frustrerande varför de ber till exempel en bekant eller en familjemedlem att hjälpa dem i kontakterna med försäkringsbolaget. Detta är fullt möjligt men försäkringsbolaget kräver i princip alltid att den som agerar som ombud ska visa upp en skriftlig fullmakt. Innan detta är gjort kommer försäkringsbolagets personal inte att lämna ut några som helst uppgifter.

En annan situation är att man på grund av sjukdom eller bristande språkkunskaper i svenska har svårt att hantera kontakterna med försäkringsbolaget. Även i dessa situationer kan det vara en lösning att ge en skriftlig fullmakt åt en annan person som därefter kan agera som ombud och kommunicera med försäkringsbolaget såväl per telefon som i skrift.

Med stöd av denna dokumentmall kan du skapa en fullmakt som är särskilt anpassad att användas av ombud i försäkringsärenden. Mallen är mycket enkel att använda sig av. De enda uppgifter som du behöver skriva in är försäkringsbolagets namn och ärendenumret på det aktuella försäkringsärendet. Därefter kan fullmakten undertecknas av fullmaktsgivaren varefter du har en giltig fullmakt.

Exempel på när fullmakten kan användas

Greta är boende på ett äldrehem där hon har en lugn och trivsam tillvaro. För ett par veckor sedan lyckades emellertid Ulla, som är en av henne vänner på äldreboendet, att sätta sig på Gretas glasögon. Trots idoga försök från personalen med både lim och tejp vad det inte möjligt att reparera glasögonen. Som tur var hade Greta en försäkring som täckte denna typ av missöden. Efter att ha tagit en inledande kontakt med försäkringsbolaget insåg Greta snabbt att hon inte var rätt person för att hantera kontakterna med försäkringsbolaget. Hon använde sig därför av denna mall för att skriva en fullmakt till hennes son Christer, som därefter kunde hantera hennes ärende hos försäkringsbolaget.

Alternativa mallar för fullmakter

Vill du själv fritt kunna formulera fullmakten finns det en grundmall för fullmakt där du helt fritt kan skriva in vad fullmakten ska omfatta. Du finner den mallen via följande länk: Grundmall för fullmakt.

Vill du titta närmare på samtliga våra mallar för fullmakter hittar du dessa här: Dokumentmallar för fullmakter.

Leverans och format

Dokumentmallen för försäkringsfullmakten skickas till dig i både Wordformat och pdf-format. Wordmallen öppnar du enkelt i ditt ordbehandlingsprogram och pdf-mallen öppnar du lika enkelt i din webbläsare eller ditt pdf-program.

Du får mallen per e-post inom en minut efter det att du gjort din beställning. Du kan därför omgående skriva din fullmakt för ett visst försäkringsärende.

Blir du osäker på något när du ska använda dig av mallen är du välkommen att kontakta vår mycket trevliga MallSupport.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans