Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Mall för fullmakt avseende köp av fastighet utomlands

Mall för fullmakt vid köp av fastighet utomlands

249 kr

Mall för fullmakt (Power of Attorney) att köpa en fastighet utomlands.

Med stöd av denna mall kan du skriva en fullmakt på engelska där en person ger i fullmakt åt en annan person att köpa en viss fastighet utomlands.

Mallen är på engelska och du får den i två versioner. En version innehåller ett särskilt utrymme där två personer kan bevittna fullmakten. Den andra versionen innehåller ett tomt utrymme där t ex en Notarius Publicus kan vidimera fullmaktsgivarens namnteckning.

MallSupport ingår när du köper denna mall.

Mallen skickas till dig per e-post i samma stund som du gör din beställning. Du kan därför skriva din fullmakt redan inom ett par minuter.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Denna mall kan användas för att skapa en fullmakt på engelska avseende köp av en fastighet (fast egendom). Du får mallen i två versioner.

Den första versionen innehåller ett särskilt utrymme vilket kan användas av till exempel en Notarius Publicus som bevittnar namnteckningen. Den andra versionen har fält för att fullmakten ska kunna bevittnas av två personer.

Vanliga krav på fullmakter utomlands

Generellt brukar kraven på en fullmakt utomlands vara att något av följande två kriterier måste vara uppfyllda:

  • fullmaktsgivarens namnteckning måste vara bevittnad av två vittnen, eller
  • fullmaktsgivarens namnteckning måste vara bevittnad av en Notarius Publicus eller motsvarande.

Med hjälp av denna mall kan du skapa båda dessa fullmaktsvarianter.

Reglerna i landet där fullmakten ska användas avgör

Den fullmakt som du upprättar med hjälp av mallen uppfyller kraven på en fullmakt enligt svensk lagstiftning. Ska du använda fullmakten utomlands är det emellertid lagstiftningen i det land (eller i vissa fall delstat) som avgör om fullmakten är giltig eller inte. Du måste därför alltid kontrollera lagstiftningen i det land eller den jurisdiktion där fullmakten ska användas.

Ska du använda fullmakten i till exempel Spanien, är det spansk lagstiftning som avgör om fullmakten är giltig eller ej. Du måste därför kontrollera vilka krav som spansk lagstiftning ställer på en fullmakt avseende köp av en fastighet för att den ska vara giltig. Ska du använda fullmakten i USA måste du kontrollera lagstiftningen i den delstat i USA där fullmakten ska användas, och så vidare.

Mall för fullmakt avseende försäljning av fastighet utomlands

Detta är en mall för fullmakt avseende köp av fastighet i utlandet. Vill du ha en fullmakt på engelska som avser försäljning av fastighet utomlands hittar du en sådan här:
Mall för fullmakt avseende försäljning av fastighet i utlandet.

Notarius Publicus

Ska du använda dig av en Notarius Publicus finner du en sådan enkelt genom en sökning på internet. En Notarius Publicus är oftast en advokat men det förekommer även att andra jurister utses. Det är länsstyrelserna som utser Notarius Publicus.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans