Dokumentmall Fullmakt

199 kr

Mall för fullmakt. Mallen är mycket enkel att använda sig av och du skapar snabbt och enkelt en professionellt utformad fullmakt för privatpersoner.

Den fullmakt som du skapar är avsedd att användas för vardagliga ärenden som t ex kontakter med myndigheter, kvittera ut försändelser, köpa och sälja egendom, kontakter med sjukvården m m. Mallen är pedagogiskt utformad och du anger vad fullmakten ska omfatta genom att kryssa i olika rutor i dokumentmallen. Det finns dessutom ett särskilt utrymme i mallen där du själv skriva in exakt vad fullmakten ska omfatta. Du kan även ange hur länge fullmakten ska gälla m m.

MallSupport ingår.

Köp nu Läs mer