Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Mall Gåvobrev – Gåva av lös egendom

Mall gåvobrev

249 kr

Mall för gåvobrev avseende lös egendom. Med hjälp av denna dokumentmall skriver du snabbt och enkelt ett gåvobrev mellan privatpersoner avseende en gåva i form av t ex möbler, konst, smycken, fordon och annan lös egendom.

Du kan i mallen ange om gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Vid gåva till arvinge kan du även ange om gåvan ska avräknas som förskott på arv.

En skriflig instruktion som förklarar hur du fyller i mallen ingår. Du kan även kontakta vår MallSupport om du stöter på problem när du ska fylla i mallen.

Mallen levereras omgående per e-post. Du kan därför skriva ditt gåvobrev omedelbart efter din beställning

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Detta är en mall för dig som ska skriva ett gåvobrev där en privatperson ska ge en gåva i form av lös egendom. Med lös egendom avses till exempel möbler, fordon, konst, värdepapper m m. Du får mallen i två olika versioner. En version är avsedd att användas vid gåva till arvingar. I den versionen anger du enkelt, genom att kryssa i en ruta, om gåvan ska räknas som förskott på arv. Den andra versionen är avsedd för gåvor till andra personer än arvingar och innehåller inte någon bestämmelse om förskott på arv.

Mallen är mycket enkel att fylla i och du skapar ett fullständigt gåvobrev på mindre än tio minuter. Du får även en skriftlig instruktion som steg-för-steg förklarar hur du ska fylla i mallen samt ger dig tips på vad du ska tänka på när du upprättar ett gåvobrev avseende lös egendom. Du har även möjlighet att kontaka vår MallSupport om du stöter på problem eller har några frågor.

Gåva och enskild egendom

Vid en gåva är det vanligt att gåvan ges bort med villkor om att egendomen ska vara enskild egendom. Detta gäller framförallt när gåvan ges till en arvinge som t ex barn eller barnbarn. Anger du att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom förhindrar du att den som tar emot gåvan senare ”förlorar” den i en bodelning. Genom att gåvan görs till enskild egendom hålls den utanför en eventuell bodelning om den som har fått gåvan skiljer sig eller avlider.

När du använder dig av denna dokumentmall kan du enkelt – genom att sätta ett kryss i en ruta – bestämma om gåvan ska vara enskild egendom eller giftorättsgods. Du kan även skriva in egna bestämmelser i gåvobrevet.

Andra mallar för gåvobrev

Mallen kan även användas vid gåva av pengar men vi har en särkskild mall vilken endast är avsedd för gåva av pengar. Du finner den mallen här: Mall för att skriva gåvobrev avseende pengar.

Ska du upprätta ett gåvobrev avseende en bostadsrätt hittar du en särskild mall för det ändamålet här: Mall för att skriva gåvobrev avseende bostadsrätt.

Ska du upprätta ett gåvobrev avseende fast egendom, d v s ett markområde, ett hus eller en stuga som inte är lös egendom, hittar du en särskild mall för det ändamålet här: Mall för att skriva gåvobrev avseende fast egendom.

Mallen skickas till dig per e-post

Mallen skickas till dig per e-post i samma sekund som du gör din beställning. Du kan därför skriva ditt gåvobrev direkt efter det att du gjort din beställning. Du får mallen i både word-format och pdf-format. Word-filen kan du enkelt öppna i ditt ordbehandlingsprogram och pdf-filen kan du öppna i ditt pdf program.

Skulle du stöta på några problem när du ska använda dig av dokumentmallen eller behöver justera mallen kan du kontakta vår fantastiska MallSupport som omgående hjälper dig.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans