Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Mall – Generell fullmakt

Mall för generell fullmakt

249 kr

Mall för generell fullmakt, det vill säga en fullmakt där fullmaktshavaren får behörighet att företräda fullmaktsgivaren i alla dennes angelägenheter.

Denna typ av fullmakt är mycket omfattande och ger fullmaktshavaren – så länge hen tar tillvara fullmaktsgivarens intressen – i princip obegränsade möjligheter att företräda fullmaktsgivaren.

MallSupport ingår när du köper denna dokumentmall.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Mall för dig som ska skriva en fullmakt där fullmaktshavaren får en närmast obegränsad frihet att företräda fullmaktsgivaren.

Denna dokumentmall är avsedd för dig som behöver en fullmakt där fullmaktshavaren får en närmast obegränsad frihet att företräda fullmaktsgivaren.

I fullmakten anges att fullmaktshavaren har behörighet att företräda fullmaktsgivaren i alla angelägenheter. Därefter ges i fullmakten ett antal exempel på åtgärder som fullmaktshavaren har rätt att vidta. Syftet med detta är att underlätta användandet av fullmakten och undvika att fullmaktens omfattning ifrågasätts av den som fullmakten visas upp för. Några av de åtgärder som finns uttryckligt angivna i fullmakten är:

  • disponera medel som finns på fullmaktsgivarens bankkonton,
  • ta del av sjukvårdsjournaler
  • ta del av handlingar och information hos olika myndigheter som t ex Försäkringskassan och socialtjänsten,
  • kvittera postförsändelser och värdehandlingar,
  • företräda fullmaktsgivaren gentemot privatpersoner, juridiska personer och myndigheter,

 

Exempel på när Mall generell fullmakt kan användas

Elsa har kommit till åren och tycker det börjar bli jobbigt att hantera kontakterna med försäkringskassan och de sociala myndigheterna. Även betalning av räkningar och liknande är något som hon gärna skulle få hjälp med.

Använder hon sig av denna dokumentmall kan hon skriva en fullmakt till t ex ett av sina barn som därefter kan hjälpa henne och företräda henne i kontakter med såväl myndigheter som olika företag.

Ytterligare information och lagregler om den aktuella dokumenttypen

Vill du lära dig mer om fullmakter finns det flera artiklar här på Juridex som kan vara av intresse. Du kan använda dig av huvudmenyn och gå till “Kunskapsbanken” där du trycker på fullmakter mm.. Du kan självfallet även använda dig av sökfunktionen här på webbplatsen

Leverans och användning av dokumentmallen

Du får dokumentmallen per e-post ett par sekunder efter det att du gjort din beställning. Därefter kan du enkelt öppna dokumentet på din dator, fylla i de uppgifter som behövs och skriva ut din fullmakt.

Dokumentmallen skickas till dig i såväl word- som pdf-format. Du kan därför enkelt öppna mallen i ditt ordbehandlingsprogram eller ditt program för pdf-filer.

Får du problem med att öppna eller fylla i dokumentmallen kan du kontakta vår MallSupport.

 

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans