Dokumentmall – Generell fullmakt

199 kr

Dokumentmall för skapande av fullmakt där fullmaktshavaren får behörighet att företräda fullmaktsgivaren i alla dennes angelägenheter.

Denna typ av fullmakt är mycket omfattande och ger fullmaktshavaren – så länge hen tar tillvara fullmaktsgivarens intressen – i princip obegränsade möjligheter att företräda fullmaktsgivaren.

MallSupport ingår.

Köp nu Läs mer