Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Mall Testamente » Inbördes testamente mellan sambor utan bröstarvingar » Fri förfoganderätt » Arvingar enskild egendom

Mall för inbördes testamente mellan sambor utan bröstarvingar där efterlevande sambon ärver med fri förfoganderätt och därefter ärver arvingarna som enskild egendom

295 kr

Mall för inbördes testamente mellan två sambor vilka inte har några bröstarvingar och som vill sitta i “orubbat bo” om någon av dem avlider.

När den första sambon avlider ärver den efterlevande sambon kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. När den andra sambon avlider ska kvarlåtenskapen ärvas, såsom enskild egendom, av arvingarna till båda samborna.

MallSupport ingår.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Denna dokumentmall för testamente är avsedd för två sambor som inte har några bröstarvingar och som vill skriva ett testamente där de uppnår följande:

  • samborna ska ärva varandra, d v s när en av samborna avlider ska den andra sambon ärva all kvarlåtenskap efter den avlidne sambon (ofta benämnt “sitta i orubbat bo”),
  • när båda samborna avlidit ska deras kvarlåtenskap fördelas mellan båda sambornas arvingar, och
  • arvingarna ska erhålla arvet såsom enskild egendom.

I denna mall för testamente erhåller samborna arvsrätt efter varandra. Detta är den enda möjligheten för samborna att ärva varandra. Sambor som inte har skrivit ett testamente angående arvsrätt har inte någon arvsrätt efter varandra och går därför lottlösa vad avser arv.

Genom att göra kvarlåtenskapen till enskild egendom skyddar samborna egendomen från att ingå i en bodelning om en arvinge till exempel skulle skilja sig. På så sätt ser samborna till att arvet stannar “inom släkten”.

Mallen är mycket enkel att fylla i och de enda uppgifter som ni behöver skriva in i mallen är sambornas personuppgifter. Därefter kan testementet undertecknas av samborna och testamentsvittnena.

Exempel på situation där mallen kan vara tillämplig

Anna och Bengt är sambor och de har inte några bröstarvingar. När Anna avlider uppgår värdet av hennes kvarlåtenskap till 400 000 kronor. Bengts nettotillgångar vid denna tidpunkt uppgår till 600 000 kronor.
Har Anna och Bengt inte upprättat något testamente ärver Bengt inte något efter Anna. Istället är det Annas arvingar i form av föräldrar och syskon som ärver all hennes kvarlåtenskap.

Har Anna och Bengt använt sig av denna dokumentmall för att skriva ett testamente kommer Bengt att ärva all Annas kvarlåtenskap. Bengt har således tillgångar uppgående till en miljon kronor varav 400 000 kronor är arv från Anna vilket han erhållit med fri förfoganderätt.

När Bengt avlider ett par år senare uppgår Bengts nettotillgångar fortfarande till en miljon kronor. Av detta belopp ska 400 000 kronor ärvas av arvingarna efter Anna. De ärver egendomen som enskild egendom. Resterande 600 000 kronor ärvs av arvingarna efter Bengt och även de ärver egendomen som enskild egendom.

Lagvalsklausul

I testamentet finns en lagvalsklausul som bestämmer att testamentet ska tolkas enligt svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk domstol.

Så här använder du dig av dokumentmallen

Mallen skickas till dig per e-post omedelbart efter din beställning. Du får mallen i två olika format – Word och pdf. Word-dokumentet kan du öppna i ditt ordbehandlingsprogram och pdf-dokumentet kan du öppna i en pdf-läsare. När du öppnat dokumentet kan du skriva ut det på din skrivare och fylla i testamentsgivarnas och testamentsvittnenas personuppgifter med en penna. Du kan även fylla i dessa uppgifter på datorn och därefter skriva ut testamentet vilket därefter undertecknas av testatorerna och testamentsvittnena.

Stöter du på problem eller undrar över något när du ska använda dig av mallen kan du kontakta vår MallSupport som står till ditt förfogande.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans