Dokumentmall Inbördes testamente mellan sambor – Fri förfoganderätt, enskild egendom