Dokumentmall Testamente – Grundmall inbördes testamente

Dokumentmall - Grundmall för inbördes testamente

229 kr

Mall för inbördes testamente.

Denna mall är en grundmall för er som ska skriva ett inbördes testamente, d v s ett testamente vilket undertecknas av två personer. Dokumentmallen kan användas av makar, sambor eller andra vilka önskar skriva ett gemensamt testamente. I denna mall är utrymmet för testamentsförordnandet tomt varför ni själva kan formulera hur ni vill att arvet efter er ska fördelas.

Till dokumentmallen medföljer en skriftlig handledning vilken på ett enkelt sätt förklarar hur ni fyller i mallen och vad ni i övrigt bör tänka på.

Mallbeskrivning

Denna dokumentmall är en grundmall för er som vill skriva ett inbördes eller gemensamt testamente.

Ett inbördes testamente innebär att två personer skriver ett gemensamt testamente vilket undertecknats av dem båda. Detta är något som ofta används av gifta par eller sambor som gemensamt vill bestämma vad som ska ske med deras kvarlåtenskap.

Denna mall för inbördes testamente är en grundmall. Detta innebär att mallen inte innehåller några färdiga formuleringar i utrymmet för själva testamentsförordnandet. Ni kan därför själva – med reservation för de tvingande reglerna i ärvdabalken – helt fritt formulera hur ni vill att er kvarlåtenskap ska fördelas. T ex kan ni skriva in att den av er som överlever den andre ska ärva den första avlidnes egendom med fri förfoganderätt och att er egendom ska fördelas på ett visst sätt mellan era arvingar den dag som ni båda avlidit o s v.

Observera emellertid att ni inte har helt fria händer att formulera testamentsförordnandet. Ärvdabalken innehåller tvingande regler vilka ni måste följa när ni utformar själva testamentsförordnandet. Som exempel på dessa tvingande regler kan nämnas bröstarvingars ovillkorliga rätt till arv. Följer ni inte de tvingande reglerna i ärvdabalken riskerar ni att testamentet inte alls får den verkan som ni avsett eller t o m att det ogiltigförklaras. Är ni det minsta osäkra på reglerna i ärvdabalken bör ni inte själva skriva ert testamente.

Vill ni inte själva formulera testamentsförordnandet kan ni titta närmare på några av våra andra mallar för gemensamma testamenten. Dessa mallar har testamentsförordnanden vilka redan är ifyllda och som är skapade för att användas i vanligt förekommande situationer som när t ex makar vill ärva varandra och barnen ska ärva egendomen som enskild egendom och liknande situationer.

Är ni osäkra på vilken mall som ni ska använda er av när ni ska skriva ert testamente är ni välkomna att kontakta oss via vår kontaktsida. Beskriva vad ni vill uppnå med ert testamente och er personliga situation så återkommer vi med förslag på vilken eller vilka mallar som förhoppningsvis kan vara intressanta för er.

Vem kan använda sig av dokumentmallen?

Denna dokumentmall är avsedd för framförallt allt makar eller sambor vilka vill skriva ett gemensamt testamente där de gemensamt bestämmer vad som ska ske med deras kvarlåtenskap när de avlider.

För att du ska kunna använda dig av mallen förutsätter du har goda kunskaper i arvsrätt. Som framgått av ovan måste dina formuleringar och instruktioner om hur arvet ska fördelas följa de tvingande reglerna i ärvdabalken.

Du kan läsa mer om reglerna i ärvdabalken längre ner på denna sida.

Skriftlig handledning ingår

När ni laddar ner dokumentmallen för inbördes testamente får ni även en skriftlig handledning.

I den skriftliga handledningen får ni först en översiktlig redogörelse för ärvdabalkens regler avseende testamente. Därefter följer en tydlig instruktion som punkt för punkt förklarar hur ni fyller i de olika avsnitten i dokumentmallen. Varje punkt innehåller dessutom bilder med exempel på hur mallen kan fyllas i. Handledningen avslutas med en ifylld kopia av dokumentmallen från ett fiktivt par som upprättat ett gemensamt testamente. Handledningen ger er tydliga och enkla instruktioner om hur ni kan fylla i dokumentmallen.

Hur får vi dokumentmallen?

Dokumentmallen skickas till den e-postadress som ni anger i samband med beställningen. Mallen skickas i samma sekund som ni gör beställningen. I e-postmeddelande som ni får finns det en länk som ni klickar på för att ladda ner såväl dokumentmallen som den skriftliga handledningen.

Dokumentmallen levereras i två olika format – Word och pdf. Word-filen kan ni öppna i Word eller något annat ordbehandlingsprogram och pdf-filen kan ni öppna i en pdf-läsare.

När ni öppnat filen kan ni skriva ut mallen på en skrivare och fylla i uppgifterna för hand. Du kan även fylla i dessa uppgifter på datorn och därefter skriva ut testamentet vilket därefter undertecknas av testatorerna och testamentsvittnena.

Att tänka på när man skriver ett inbördes testamente med stöd av en dokumentmall

När man skriver ett testamente är det vanligt att man använder sig av någon form av dokumentmall. Även advokater och andra jurister använder sig av dokumentmallar och andra typer av förlagor när de upprättar testamente för sina klienter.

Observera dock att en dokumentmall aldrig kan ersätta kunskap och erfarenhet. Du måste ha goda juridiska kunskaper även om du använder dig av en dokumentmall. Ska du skriva ett testamente och använda dig av en dokumentmall måste du ha goda kunskaper i arvsrätt om du vill vara säker på att testamentet ska vara giltigt och få den verkan som du önskar.

En dokumentmall för testamente säkerställer framförallt att formkraven avseende ett testamente är uppfyllda. Detta innebär att dokumentmallen innehåller de nödvändiga momenten i ett testamente som t ex bevittningar, plats för underskrifter m m.

Jag vill lära mig mer om reglerna avseende testamente, var kan jag hitta information?

Reglerna avseende arv och testamente finns i ärvdabalken.

Det finns ett stort antal artiklar samt Frågor & Svar här på Juridex som handlar om arv och testamenten. Surfa därför gärna runt på webbplatsen för att lära dig mer. Ni kan självfallet även använda er av sökfunktionen för att finna relevanta artiklar.

Varukorg

Person som är nöjd med omgående leverans
Personal som ger mallsupport