Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Mall Testamente » Grundmall för inbördes testamente mellan makar

mall för inbördes testamente mellan makar

295 kr

Mall för inbördes testamente mellan två makar vilka själva vill formulera hur deras kvarlåtenskap ska fördelas.

Med stöd av denna dokumentmall kan två makar själva skriva ett testamente där makarna, så länge de följer ärvdabalkens regler, i detalj kan bestämma hur deras arv ska fördelas.

Makarna kan skriva in såväl vad som ska ske när den första makan/maken avlider som när båda makarna har avlidit. Det är även möjligt att i detalj ange exakt vem som ska ha vilken egendom, vilket minskar risken för onödiga diskussioner mellan de efterlevande. Makarna kan även bestämma att arvet ska ärvas som enskild egendom.

Mallen levereras omgående per e-post och MallSupport ingår vid köp av denna mall.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Denna dokumentmall är avsedd att användas av två makar vilka vill skriva ett inbördes testamente, eller ett gemensamt testamente som det ofta även benämns. Ett inbördes testamente innebär att makarna tillsammans skriver och undertecknar ett testamente där de anger vad som ska ske med deras kvarlåtenskap.

Mallen är en grundmall. Detta innebär att mallen inte innehåller några färdiga formuleringar i utrymmet för själva testamentsförordnandet. Ni kan därför på egen hand – med reservation för de tvingande reglerna i ärvdabalken – helt fritt formulera hur ni vill att er kvarlåtenskap ska fördelas. T ex kan ni skriva in att den av er som överlever den andre ska ärva den första avlidnes egendom med fri förfoganderätt och att kvarlåtenskapen ska fördelas på ett visst sätt mellan era arvingar när ni båda har avlidit. Ni kan även skriva in att makarnas kvarlåtenskap ska ärvas som enskild egendom, vilket ofta är något som rekommenderas.

Mallen är särskilt användbar om ni vill i detalj ange vem som ska ärva vilken egendom. Detta är något som ofta gör tillvaron lite enklare för de efterlevande. Istället för att de efterlevande ska komma överens om vem som ska ha vilken egendom kan ni ange, som exempel, vem som ska få vissa möbler eller smycken men även en viss fastighet eller ett visst fordon.

Observera emellertid att ni inte har helt fria händer när ni formulerar testamentsförordnandet. Ärvdabalken innehåller tvingande regler vilka ni måste följa när ni skriver själva testamentsförordnandet. Som exempel på dessa tvingande regler kan framförallt nämnas bröstarvingars ovillkorliga rätt till arv. Följer ni inte de tvingande reglerna i ärvdabalken är risken att förordnandet inte är giltigt och att testamentet därmed inte alls får den verkan som ni avsett.

Vem kan använda sig av denna mall för inbördes testamente?

Denna dokumentmall är avsedd att användas av makar vilka vill skriva ett gemensamt testamente där de gemensamt bestämmer vem som ska ärva deras kvarlåtenskap när de har avlidit.

Exempel på situationer när denna mall kan användas

Exempel 1
Isabelle och Filip är gifta och har inte några barn, vare sig gemensamma barn eller särkullbarn. De önskar att de ska ärva varandra, det vill säga om någon av dem avlider ska den efterlevande behålla all egendom. När de båda har avlidit vill de att Isabelles brorson Thomas ska ärva deras fritidshus och han ska ärva det som enskild egendom. Resten av deras kvarlåtenskap ska tillfalla Hjärfonden.

 

Isabelle och Filip kan använda sig av denna dokumentmall för att skriva sitt testamente.

 

Exempel 2
Lars och Yvonne är gifta och har fyra gemensamma barn – Anna, Beata, Claes och Daniel. Lars och Yvonne har en bra ekonomi och det arv som de kommer att efterlämna till sina barn kommer sannolikt att uppgå till ett betydande belopp. De önskar ärva varandra och när de båda har avlidit ska arvet delas mellan de fyra barnen.

 

De har förklarat för barnen vilken egendom som vart och ett av barnen ska erhålla den dag som de båda har avlidit. Anna ska till exempel ärva deras fritidshus på Öland och Beata ska ärva deras 44-fots segelbåt. Claes å sin sida ska ärva föräldrarnas husbil och Daniel ska ärva deras konstsamling.

 

Makarna är oroliga för att det ska uppstå diskussioner och bråk mellan barnen om vem som ska erhåll vad i arv. För att undvika den situationen vill Lars och Yvonne därför skriva ett testamente där det klart och tydligt framgår vilken egendom som respektive barn ska ärva den dag som de båda har avlidit och arvet ska fördelas.

 

Lars och Yvonne kan använda sig av denna mall för att skriva sitt testamente.

Andra mallar som kan vara av intresse

Vill ni inte själva formulera testamentsförordnandet kan ni titta närmare på några av våra andra mallar för gemensamma testamenten. Dessa mallar har testamentsförordnanden vilka redan är ifyllda och som är skapade för att användas i vanligt förekommande situationer. Som exempel kan nämnas situationen när makar vill ärva varandra och barnen ska ärva egendomen som enskild egendom när båda föräldrarna har avlidit.

Är ni sambor och vill ha en mall för sambor finner ni dessa här: Mallar för testamenten mellan sambor

Ni hittar samtliga våra mallar för testamenten via följande länk: Dokumentmallar och blanketter för testamenten.

Är ni osäkra på vilken mall som ni ska använda er av när ni ska skriva ert testamente, är ni välkomna att kontakta oss så hjälper vi er att finna en lämplig dokumentmall. Ni når oss enklast via vår chatt eller vår kontaktsida.

Tillgång till support

När ni har laddat ner dokumentmallen har ni tillgång till vår mycket trevliga MallSupport. Stöter ni på problem när ni ska använda er av mallen och skriva ert testamente är ni välkomna att kontakta MallSupporten som står till ert förfogande. MallSupporten når ni enklast via vår chatt men ni kan även kontakta dem via vår kontaktsida.

Mallen skickas omgående per e-post

Dokumentmallen skickas till den e-postadress som ni anger i samband med beställningen. Mallen skickas i samma sekund som ni gör beställningen och ni kan börja att skriva ert testamente inom ett par minuter.

Dokumentmallen levereras i två olika format – Word och pdf. Word-filen kan ni öppna i Word eller något annat ordbehandlingsprogram och pdf-filen kan ni öppna i en pdf-läsare.

När ni öppnat filen kan ni skriva ut mallen på en skrivare och fylla i uppgifterna för hand. Ni kan självfallet även fylla i dessa uppgifter på datorn och därefter skriva ut testamentet vilket därefter ska undertecknas för att vara gällande.

Information om reglerna avseende arv och testamente

Reglerna avseende arv och testamente finns i ärvdabalken.

Det finns ett stort antal artiklar samt Frågor & Svar här på Juridex som handlar om arv och testamenten. Surfa därför gärna runt på webbplatsen för att lära dig mer. Ni kan självfallet även använda er av sökfunktionen för att finna relevanta artiklar.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans