Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Mall – Avtal om överlåtelse av aktier

Mall för överlåtelse av aktier

349 kr

Mall för dig som ska skriva ett avtal om överlåtelse av aktier. Med hjälp av denna mall kan du själv upprätta ett professionellt utformat aktieöverlåtelseavtal.

Mallen är framförallt avsedd för köp och försäljning av aktier i mindre och medelstora aktiebolag.

MallSupport ingår när du använder dig av denna dokumentmall.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Med hjälp av denna dokumentmall kan du skriva ett komplett och professionellt utformat avtal om överlåtelse av aktier. Mallen är framförallt avsedd för försäljning av aktier i mindre och medelstora aktiebolag vilka inte är noterade på någon marknadsplats.

I denna dokumentmall kan du skriva in bland annat

  • vilka aktier som omfattas av överlåtelsen,
  • vilket pris som köparen ska betala för aktierna,
  • när köparen ska betala säljaren för aktierna,
  • hur köparen av aktierna ska betala för aktierna (kontant, avbetalning, skuldebrev etc),
  • eventuella garantier som säljaren lämnar till köparen, samt
  • när köparen tillträder aktierna och när aktiebreven (om sådana finns) ska överlämnas till köparen.

Du kan även skriva in egna bestämmelser i dokumentmallen. Det finns ett särskilt utrymme för egna bestämmelser och du kan dessutom bifoga bilagor vilka innehåller ytterligare bestämmelser mellan säljaren och köparen.

Exempel på när denna mall för aktieöverlåtelseavtal kan användas

Andreas är ägare till samtliga aktier i aktiebolaget Mekaniska Verkstaden AB.

Bengt har fört diskussioner med Andreas under en längre tid om att förvärva företaget. De kommer överens om att Bengt ska köpa Mekaniska Verkstaden AB från Anders och att detta ska ske genom att Bengt köper alla aktierna i bolaget från Anders.

Med hjälp av denna dokumentmall skriver de ett aktieöverlåtelseavtal som i detalj reglerar Bengts köp av aktierna från Anders.

Allmänt om avtal för överlåtelse av en verksamhet eller en rörelse

Vid försäljning av verksamheter sker detta oftast genom antingen en aktieöverlåtelse eller en inkråmsöverlåtelse. Detta gäller oavsett om det är fråga om en försäljning av närbutik, en restaurang, en mekanisk verkstad osv.

Vilken av metoderna som man bör använda sig av beror helt och hållet på omständigheterna i det enskilda fallet.

Ska du köpa eller sälja en verksamhet som inte bedrivs i ett aktiebolag eller du endast ska sälja rörelsen som bedrivs och inte själva aktiebolaget kan inkråmsöverlåtelse bli aktuell.

Leverans och användning av mall för aktieöverlåtelseavtal

Du får dokumentmallen per e-post i samma stund som du slutför din beställning. Du kan även ladda ner mallen direkt här på webbplatsen. På sidan för bekräftelsen för din beställning finns en länk vilken du kan klicka på och omgående ladda ner mallen till din dator.

Dokumentmallen skickas till dig i såväl word- som pdf-format. Du kan därför enkelt öppna mallen i ditt ordbehandlingsprogram eller ditt program för pdf-filer.

Får du problem med att öppna eller fylla i dokumentmallen kan du kontakta vår MallSupport där du omgående får hjälp.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans