Dokumentmall Revers – Grundmall

229 kr

Mall för dig som skriva en revers. Med stöd av denna dokumentmall kan du snabbt och enkelt skriva en korrekt utformad revers. Mallen är enkel att fylla i och med hjälp av kryssrutor väljer du mellan olika alternativ som t ex typ av revers, amorteringstid, ränta m m.

Mallen kan användas av såväl privatpersoner som företag för att skapa en revers.

Mallbeskrivning

Detta är en dokumentmall för dig som har behov av en revers. Med hjälp av mallen kan du skapa en revers som är anpassad till just din situation. Mallen ger dig möjlighet att själv bestämma vilken typ av revers som du vill skriva, när, hur och med vilket belopp reversen ska amorteras eller återbetalas, vilken ränta som ska utgå, vad som sker för det fall att gäldenären hamnar i dröjsmål med betalning m m. Det finns även utrymme för att skriva in helt egna villkor i slutet av dokumentmallen.

Både företag och privatpersoner kan använda sig av denna dokumentmall för att skriva en revers.

Översiktlig information om reverser

En revers är detsamma som ett skuldebrev. I de flesta sammanhang används benämningen skuldebrev vilket också är den term som används i skuldebrevslagen vilket är den lag som reglerar skuldebrev och reverser. Skuldebrev är också den term som används här på Juridex.se i artiklar m m. Använd därför gärna termen skuldebrev och använd sökfunktionen här på Juridex.se så kommer du att hitta artiklar som även är relevanta vad avser reverser.

Beställning och leverans av dokumentmallen

När du beställer din dokumentmall kommer du att inom ett par sekunder att få ett e-postmeddelande. I det e-postmeddelandet finns en länk som du klickar på varefter dokumentmallen laddas ner till dator, smartphone eller vad du själv föredrar.

Dokumentmallen levereras i såväl word-format som pdf-format. Word-filen kan du öppna i ditt ordbehandlingsprogram och pdf-filen kan öppna i en pdf-läsare. Därefter fyller du i de uppgifter som behövs och anpassar reversen till din egen och unika situation.

MallSupport ingår

Mallsupport ingår vid köp av denna dokumentmall för att skapa en revers. I korthet innebär MallSupporten att du per e-post kan få hjälp med dokumentmallen rent tekniskt. Som exempel kan nämnas hur du öppnar dokumentmallen i ditt ordbehandlingsprogram, hur du fyller i uppgifter i t ex pdf-dokument och liknande. Du kan läsa mer om vad MallSupporten innebär här.

Att tänka på när man skriver en revers med stöd av en dokumentmall

En dokumentmall för en revers kan aldrig ersätta kunskapen och erfarenheten hos en skicklig och erfaren jurist. Är du osäker på om det är lämpligt att använda sig av en revers eller hur reversen ska anpassas till just din situation bör du ta kontakt med en jurist som skriver reversen åt dig.

Varukorg

Person som är nöjd med omgående leverans
Personal som ger mallsupport