Mall Samboavtal – Viss samboegendom undantas från bodelning