Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Mall Samboavtal – Viss samboegendom undantas från bodelning

mall för samboavtal där viss samboegendom undantas från bodelningsreglerna

249 kr

Mall för samboavtal där samborna kommer överens om viss samboegendom ska undantas från sambolagens bodelningsregler.

Med stöd av denna dokumentmall kan du snabbt och enkelt skriva ett samboavtal mellan två sambor som kommer överens om att viss samboegendom inte ska omfattas av bodelningsreglerna i sambolagen. Samborna kan till exempel komma överens om att sambornas bostad eller en viss möbel inte ska ingå i en bodelning.

MallSupport ingår när du köper denna dokumentmall.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Enligt sambolagen ska all samboegendom delas lika mellan samborna i en bodelning när samborelationen upphör. Vill två sambor inte att dessa regler ska vara tillämpliga på deras relation kan de skriva ett samboavtal.

Med stöd av denna mall kan två sambor skriva ett samboavtal där de kommer överens om att viss samboegendom inte ska omfattas av bodelningsreglerna i sambolagen. Vilken samboegendom som inte ska omfattas av bodelningsreglerna anger samborna själva i samboavtalet. Som exempel på samboegendom vilken man kan undanta i ett samboavtal kan nämnas sambornas bostad, en viss möbel, viss köksutrustning, en TV eller en gemensam dator för att endast nämna några exempel.

När förhållandet upphör och samborna ska göra en bodelning ingår den egendom som angetts i samboavtalet inte i bodelningen. Egendomen behålls istället av den sambon som äger egendomen och övrig samboegendom delas mellan samborna som ska erhålla hälften vardera.

Mallen är mycket enkel att fylla i och de enda uppgifter som du behöver fylla i är sambornas personuppgifter och den egendom som de vill undanta från bodelningsreglerna. Du skapar ett professionellt och korrekt utformat samboavtal på mindre än tio minuter. Därefter är det bara för samborna att underteckna avtalet.

Exempel på när denna dokumentmall för samboavtal kan användas

Exempel 1
Anna och Bengt är sambor. Anna har under samborelationen köpt en skinnsoffa som hon är mycket förtjust i. Bengt å sin sida har köpt en stor TV av den absolut senaste modellen, på vilken han dagligen ser framförallt fotboll, vilket är hans stora passion.

De kommer överens om att med hjälp av denna dokumentmall skriva ett samboavtal där de undantar skinnsoffan och TV:n från bodelningsreglerna i sambolagen. Skulle förhållandet ta slut kommer Anna att behålla sin skinnsoffa och Bengt behåller TV:n. Övrig samboegendom kommer att delas lika mellan Anna och Bengt.

Exempel 2
Cassandra och Doris är sambor. De inledde sitt samboförhållande genom att Cassandra flyttade in hos Doris i hennes bostadsrätt. Cassandra och Doris har nu bestämt sig för att skaffa en ny bostad. Doris säljer därför sin bostadsrätt och använder pengarna från försäljningen för att köpa en ny bostadsrätt. Den nya bostadsrätten blir samboegendom eftersom den köpts för att användas gemensamt av Cassandra och Doris. Det har inte någon betydelse att det endast är Doris som är ägare till bostadsrätten och att det är hon som har betalt hela köpeskillingen. Vid en bodelning har Cassandra rätt till hälften av bostadsrättens värde.

Vill Cassandra och Doris (framförallt Doris) undvika denna situation kan de använda sig av denna mall för att skriva ett samboavtal där bostadsrätten undantas från sambolagens bodelningsregler. Detta medför att Doris kommer att behålla bostadsrätten om samborelationen upphör och de gör en bodelning.

Ytterligare information och regler om samboavtal

Vill du lära dig mer om samboavtal och reglerna i sambolagen finns det flera artiklar här på Juridex som kanske kan vara av intresse. Här är några av dessa artiklar:

Bodelning mellan sambor
Samboegendom – Vilken egendom ingår?
Skillnaden mellan att vara sambo och att vara gift

Vill du läsa sambolagens lagtext hittar du denna här: Sambolagen

Alternativa mallar för samboavtal

Denna dokumentmall undantar endast viss egendom från sambolagens bodelningsregler.

Vill du undanta ALL samboegendom från bodelningsreglerna finns det en särskild mall för just det ändamålet. Du kommer till den mallen via följande länk: Mall för samboavtal där ALL samboegendom undantas från bodelningsreglerna

Leverans och användning av dokumentmallen

Du får dokumentmallen per e-post ett par sekunder efter det att du gjort din beställning. Därefter kan du enkelt öppna dokumentet på din dator och fylla i de uppgifter som behövs. Dokumentmallen skickas till dig i såväl word- som pdf-format. Du kan därför enkelt öppna mallen i ditt ordbehandlingsprogram eller ditt program för pdf-filer.

Får du problem med att öppna eller fylla i dokumentmallen är du välkommen att kontakta vår MallSupport.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans