Dokumentmall Samboavtal – Viss samboegendom undantas från bodelning

Bild som visar innehållet i mall för samboavtal där viss egendom undantas från sambolagens bodelningsregler

229 kr

Dokumentmall för dig som ska skriva ett samboavtal där samborna kommer överens om att viss samboegendom ska undantas från bodelningsreglerna och inte ingå i en eventuell bodelning.

Att viss egendomen undantas från bodelningsreglerna innebär att den egendom som undantas inte kommer att delas mellan samborna om förhållandet upphör och någon av samborna begär att bodelning ska ske.

MallSupport ingår när du köper denna dokumentmall.

Mallbeskrivning

Med stöd av denna dokumentmall kan du snabbt och enkelt skapa ett samboavtal där samborna kommer överens om att viss samboegendom inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning mellan samborna.

T ex kan samborna komma överens om att en viss möbel, viss TV-utrustning m m inte ska ingå i en bodelning. Detta medför att den sambo som äger egendomen behåller denna om förhållandet skulle upphöra.

Mallen är mycket enkel att fylla i och de enda uppgifter som du behöver fylla i är sambornas personuppgifter och den egendom som de vill undanta från bodelningsreglerna. Du skapar ett professionellt och korrekt utformat samboavtal på mindre än tio minuter. Därefter är det bara för samborna att underteckna avtalet.

Exempel på när denna dokumentmall för samboavtal kan användas

Anna och Bengt är sambor. Anna har under samborelationen köpt en skinnsoffa som hon är mycket förtjust i. Bengt å sin sida har köpt en stor TV av den absolut senaste modellen på vilken han dagligen ser framförallt fotboll vilket är hans stora passion.

De kommer överens om att med hjälp av denna dokumentmall skriva ett samboavtal där de undantar skinnsoffan och TV:n från bodelningsreglerna i sambolagen. Skulle förhållandet ta slut kommer Anna att behålla sin skinnsoffa och Bengt behåller TV:n. Övrig samboegendom kommer att delas lika mellan de båda.

Allmänt om samboavtal

Enligt sambolagen kan en sambo begära att bodelning ska ske när förhållandet upphör. Vid en bodelning ska den egendom som är samboegendom delas lika mellan samborna.

Sambolagen ger sambor en möjlighet att skriva ett samboavtal där de kommer överens om att viss samboegendom inte ska ingå i en eventuell bodelning. Det är även möjligt för samborna att komma överens om att all samboegendom ska undantas från sambolagens bodelningsregler.

Särskilda regler avseende sambornas gemensamma bostad

Text kommer in kort.

Ytterligare information och regler om samboavtal

Vill du lära dig mer om samboavtal och reglerna i sambolagen finns det flera artiklar här på Juridex som kanske kan vara av intresse. Här är några av dessa artiklar:

Bodelning mellan sambor
Samboegendom – Vilken egendom ingår?
Skillnaden mellan att vara sambo och att vara gift

Vill du läsa sambolagens lagtext hittar du denna här: Sambolagen

Alternativa mallar för samboavtal

Denna dokumentmall undantar endast viss egendom från sambolagens bodelningsregler.

Vill samborna undanta ALL samboegendom från bodelningsreglerna finns det en särskild mall för just det ändamålet. Du kommer till den mallen via följande länk:

Mall för samboavtal där ALL samboegendom undantas från bodelningsreglerna

Leverans och användning av dokumentmallen

Du får dokumentmallen per e-post ett par sekunder efter det att du gjort din beställning. Därefter kan du enkelt öppna dokumentet på din dator fylla i de uppgifter som behövs och anpassa äktenskapsförordet till din egen situation.

Dokumentmallen skickas till dig i såväl word- som pdf-format. Du kan därför enkelt öppna mallen i ditt ordbehandlingsprogram eller ditt program för pdf-filer.

Får du problem med att öppna eller fylla i dokumentmallen kan du kontakta vår MallSupport.

Varukorg

Person som är nöjd med omgående leverans
Personal som ger mallsupport