Dokumentmall Samboavtal – All samboegendom undantas från bodelning