Mall Samboavtal – All samboegendom undantas från bodelning

mall för samboavtal

249 kr

Mall för samboavtal mellan två sambor som vill undanta all samboegendom från bodelningsreglerna i sambolagen.

Med stöd av denna dokumentmall kan du själv skriva ett samboavtal där samborna kommer överens om att sambolagens bodelningsregler inte ska vara tillämpliga. Detta innebär att om samborna i framtiden separerar ska de inte göra någon bodelning. Istället behåller vardera sambon sin respektive egendom.

Dokumentmallen skickas till dig per e-post omedelbart efter det att du har gjort din beställning.

MallSupport ingår när du köper denna dokumentmall.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Med stöd av denna dokumentmall kan du snabbt och enkelt skapa ett samboavtal där samborna kommer överens om att all samboegendom ska undantas från bodelningsreglerna i sambolagen. Detta medför att vardera sambon behåller sin respektive samboegendom om de i framtiden skulle separera.

Mallen är mycket enkel att fylla i och de enda uppgifter som du behöver skriva in i samboavtalet är sambornas personuppgifter. Därefter kan samborna skriva under avtalet och du har ett giltigt och bindande samboavtal.

Allmänt om sambor och samboavtal

När två personer vilka är sambor enligt sambolagen separerar kan någon av dem begära att bodelning ska ske. En sådan begäran måste göras senast inom ett år från det att samboförhållandet upphörde.

Vid en bodelning ska samborna erhålla hälften vardera av den egendom som är samboegendom. Det spelar inte någon roll vem som är ägare till samboegendomen eller vem som betalt för egendomen – den ska likväl delas lika mellan samborna.

Det är endast samboegendomen som ska delas mellan samborna. Med samboegendom avses enkelt förklarat gemensam bostad och visst bohag vilket dessutom måste ha införskaffats för gemensamt begagnande.

Vill samborna inte att egendom ska ingå i en bodelning kan de ingå ett samboavtal där de kan komma överens om att såväl all eller endast viss egendom ska undantas från bodelningsreglerna.

Exempel på när dokumentmallen kan användas

Anita och Björn är sambor. Anita har under samboförhållandet köpt alla möbler till hemmet. Björn å sin sida har köpt all köksutrustning och har även köpt en stor TV av den senaste modellen. Efter att ha diskuterat kommer de överens om att skriva ett samboavtal med hjälp av denna dokumentmall. Skulle samboförhållandet ta slut behöver de inte göra någon bodelning och dela upp samboegendomen. Istället tar Anita med sig möblerna från förhållandet och Björn tar med sig alla köksmaskinerna och hans TV.

Ytterligare information sambolagen och samboavtal

Vill du lära dig mer om sambolagen och de regler som gäller för sambor finns det flera artiklar här på Juridex som kanske kan vara av intresse. Här är några av dessa artiklar:

Samboegendom – En kort och enkel redogörelse
Bodelning mellan sambor – Allt du behöver veta. Och lite till.
Sambors arvsrätt

Vill du läsa sambolagens lagtext hittar du denna här: Sambolagen

Alternativa mallar för samboavtal

Denna dokumentmall undantar all egendom från bodelningsreglerna i sambolagen. Vill du endast undanta viss egendom från bodelning finns det en särskild mall för just det ändamålet. Du kommer till den mallen via följande länk: Dokumentmall samboavtal – Viss egendom undantas från bodelningsreglerna

Är du osäker på om denna mall för samboavtal är lämplig för just din situation är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt mall.

Leverans av dokumentmallen

Dokumentmallen skickas till dig per e-post så snart du har gjort din beställning. Du får mallen i såväl word- som pdf-format och du kan själv välja om du vill arbeta med mallen i ditt ordbehandlingsprogram eller ditt program för hantering av pdf-filer.

Stöter du på problem när du ska använda dig av mallen är du välkommen att kontakta vår MallSupport.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans