Dokumentmall Samboavtal – All samboegendom undantas från bodelning

Bild som redogör för det samboavtal som man skriva med hjälp av dokumentmallen

229 kr

Detta är en dokumentmall för dig som ska skriva ett samboavtal i vilket samborna kommer överens om att all samboegendom ska undantas från bodelningsreglerna i sambolagen. Detta innebär att samborna inte behöver göra någon bodelning och dela på samboegendomen om samboförhållandet skulle upphöra. Istället behåller vardera sambon sin respektive egendom.

Dokumentmallen skickas till dig per e-post omedelbart efter det att du gjort din beställning.

MallSupport ingår när du köper denna dokumentmall.

Mallbeskrivning

Med stöd av denna dokumentmall kan du snabbt och enkelt skapa ett samboavtal där samborna kommer överens om att all samboegendom ska undantas från bodelningsreglerna i sambolagen. Detta medför att vardera sambon behåller sin respektive samboegendom om de i framtiden skulle separera.

Mallen är mycket enkel att fylla i och de enda uppgifter som du behöver skriva in i samboavtalet är sambornas personuppgifter. Därefter kan samborna skriva under avtalet och du har ett giltigt och bindande samboavtal.

Exempel på när dokumentmallen kan användas

Anita och Björn är sambor. Anita har under samboförhållandet köpt alla möbler till hemmet. Björn å sin sida har köpt all köksutrustning och har även köpt en stor TV av senaste modellen. Efter att ha diskuterat kommer de överens om att skriva ett samboavtal med hjälp av denna dokumentmall. Skulle samboförhållandet att ta slut behöver de inte göra någon bodelning och dela upp samboegendomen. Istället tar Anita med sig möblerna från förhållandet och Björn tar med sig alla köksmaskinerna och hans TV.

Allmänt om sambor och samboavtal

När två personer vilka är sambor enligt sambolagen separerar kan någon av dem begära att bodelning ska ske. En sådan begäran måste göras senast inom ett år från det att samboförhållandet upphörde.

Vid en bodelning ska samborna erhålla hälften vardera av den egendom som är samboegendom. Det spelar inte någon roll vem som är ägare till samboegendomen eller vem som betalt för egendomen – den ska likväl delas lika mellan samborna.

Det är endast samboegendomen som ska delas mellan samborna. Med samboegendom avses enkelt förklarat gemensam bostad och visst bohag vilket dessutom måste ha införskaffats för gemensamt begagnande.

Vill samborna inte att egendom ska ingå i en bodelning kan de ingå ett samboavtal där de kan komma överens om att såväl all eller endast viss egendom ska undantas från bodelningsreglerna.

Särskilda regler gäller för sambornas gemensamma bostad

Text kommer inom kort.

Ytterligare information sambolagen och samboavtal

Vill du lära dig mer om sambolagen och de regler som gäller sambor finns det flera artiklar här på Juridex som kanske kan vara av intresse. Här är några av dessa artiklar:

Samboegendom – En kort och enkel redogörelse
Bodelning mellan sambor – Allt du behöver veta. Och lite till.
Sambors arvsrätt

Vill du läsa sambolagens lagtext hittar du denna här: Sambolagen

Alternativa mallar för samboavtal

Denna dokumentmall undantar all egendom från bodelningsreglerna i sambolagen. Vill du endast undanta viss egendom från bodelning finns det en särskild mall för just det ändamålet. Du kommer till den mallen via följande länk:

Dokumentmall samboavtal – Viss egendom undantas från bodelningsreglerna

Leverans av dokumentmallen

Dokumentmallen skickas till dig per e-post så snart du har gjort din beställning. Du får mallen i såväl word- som pdf-format och du kan själv välja om du vill arbeta med mallen i ditt ordbehandlingsprogram eller ditt program för hantering av pdf-filer.

Får du tekniska problem med att öppna eller fylla i dokumentmallen kan du kontakta vår MallSupport.

Att tänka på när man skriver samboavtal med hjälp av en dokumentmall

Är du osäker på om denna mall för samboavtal är lämplig för just din situation är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt mall för just din situation. Vill du ha hjälp av en jurist att skriva ditt samboavtal kan använda dig av vår tjänst Dokument Online där en jurist skriver ditt samboavtal. Du får dessutom det skickat till dig per e-post senast inom 24 timmar.

 

Varukorg

Person som är nöjd med omgående leverans
Personal som ger mallsupport