Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Mall Skuldebrev – Grundmall

Mall för skuldebrev

249 kr

Mall för skuldebrev.

Med hjälp av denna mall skapar du snabbt och enkelt ett professionellt utformat skuldebrev. Genom att kryssa i olika rutor väljer du vilken typ av skuldebrev som du vill skapa, när och hur amortering ska ske, vilken ränta som ska utgå m m.

Mallen kan användas av såväl privatpersoner som företag.

MallSupport ingår när du köper denna mall och blir du osäker på något när du ska fylla i mallen är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Med hjälp av denna dokumentmall kan du själv skapa ett professionellt utformat skuldebrev. Mallen lämnar stora möjligheter för dig att anpassa skuldebrevet till just din situation. Genom att kryssa i olika rutor och fylla i vissa uppgifter bestämmer du t ex:

  • om det ska vara ett enkelt skuldebrev eller ett löpande skuldebrev,
  • när amortering ska ske,
  • hur amortering ska ske,
  • vilken ränta som ska utgå,
  • vad som sker vid dröjsmål med betalning m m.

Du kan även lägga in helt egna bestämmelser om du så önskar.

Denna mall för skuldebrev kan användas av såväl privatpersoner som företag.

Vet du redan vad det är för typ av skuldebrev som du vill upprätta har vi andra mallar för skuldebrev vilka är utformade som antingen enkla skuldebrev eller löpande skuldebrev. Titta därför gärna närmare på dessa om du redan vet om det är ett enkelt eller löpande skuldebrev som du ska skapa.

Här kan du ladda ner en mall för ett enkelt skuldebrev

Här kan du ladda ner en mall för ett löpande skuldebrev

Översiktlig information om skuldebrev

Den som lånar ut pengar benämns oftast för borgenär eller kreditgivare och den som lånar pengarna benämns gäldenär eller kredittagare. I det följande kommer för enkelhetens skull endast termerna kreditgivare och kredittagare att användas.

Ett skuldebrev är en ensidig utfästelse från kredittagaren att betala tillbaka en skuld i enlighet med bestämmelserna i skuldebrevet. Med ensidig utfästelse avses att återbetalningen enligt skuldebrevet inte får villkoras av att kreditgivaren ska utföra en viss prestation, t ex leverera en vara eller utföra en tjänst. Är så fallet är det skriftliga dokumentet inte ett skuldebrev utan är istället någon form av avtal mellan parterna.

Ett skuldebrev måste vara upprättat i skrift. En muntlig överenskommelse om att betala tillbaka ett lån är inte ett skuldebrev. Vidare måste utfästelsen att betala avse återbetalning i form av pengar. Det är inte möjligt att i ett skuldebrev skriva in att återbetalning ska ske genom leverans av varor eller liknande. Ett dokument med ett sådant innehåll är gällande men det är inte fråga om ett skuldebrev. Istället är det ett betrakta som ett “vanligt” avtal mellan parterna.

Använder du dig av denna mall för skuldebrev och du följer instruktionerna skapar du ett skuldebrev som uppfyller lagens krav i detta avseende.

Mall skuldebrev – Olika typer av skuldebrev

Det finns två olika huvudtyper av skuldebrev – enkla skuldebrev och löpande skuldebrev. I denna mall för skuldebrev kan du genom att fylla i en kryssruta avgöra om det skuldebrev du skapar ska vara ett enkelt skuldebrev eller ett löpande skuldebrev.

Ett enkelt skuldebrev är ett bevis på ett fordringsförhållande och är inte avsett att överlåtas. Enkla skuldebrev används ofta vid lån mellan familjemedlemmar eller bekanta.

Ett löpande skuldebrev är utformat för att kunna omsättas. Detta innebär att kreditgivaren kan överlåta skuldebrevet och därmed sin fordran till någon annan. De flesta krediter från banker och olika finansinstitut är utformade som löpande skuldebrev.

Därutöver brukar man dela upp löpande skuldebrev i två olika kategorier orderskuldebrev (som är ställt till viss man eller order) och innehavarskuldebrev (som är ställt till innehavaren). Skillnaden mellan dessa kommer inte att behandlas ytterligare här.

Så här använder du dokumentmallen

När du gör beställningen skickas ett e-postmeddelande till dig. I det e-postmeddelandet finns en länk som du ska klicka på. När du klickar på länken kommer mallen för skuldebrev automatiskt att laddas ner till din dator.

Du får dokumentmallen i två olika versioner. En version är i Word-format vilken du kan öppna i ditt ordbehandlingsprogram och den andra versionen är i pdf-format som du kan öppna i ett pdf-program. Du väljer själv vilken av versionerna som du vill använda dig av för öppna dokumentmallen och skapa ditt skuldebrev.

MallSupport ingår vid köp av Mall Skuldebrev

MallSupport ingår vid köp av denna dokumentmall. Du kan läsa mer om vad MallSupporten innebär här.

I korthet innebär MallSupporten att du per e-post kan få hjälp med dokumentmallen rent tekniskt. Som exempel kan nämnas hur du öppnar dokumentmallen i ditt ordbehandlingsprogram, hur du fyller i uppgifter i ditt pdf-dokument och liknande.

Att tänka på när man skriver ett skuldebrev utifrån en dokumentmall

En dokumentmall för skuldebrev kan aldrig ersätta kunskapen och erfarenheten hos en skicklig och erfaren jurist. Är du osäker på om det är lämpligt att använda sig av ett skuldebrev i din situation eller hur skuldebrevet ska anpassas är rådet att du tar kontakt med och anlitar en advokat eller annan jurist för att upprätta skuldebrevet.

Lär dig mer om skuldebrev

Vill du lära dig mer om skuldebrev är utgångspunkten lag (1936:81) om skuldebrev, vilken ofta endast benämns skuldebrevslagen. Denna lag trädde i kraft för mer än åttio år sedan och har ett språk som ibland kan göra det svårt att förstå vissa av reglerna, framförallt om man inte är utbildad jurist.

Det finns även ett antal artiklar om skuldebrev här på Juridex.se. Använd gärna sökfunktionen för att finna artiklar om just det ämne avseende skuldebrev som du är intresserad av. Du är även välkommen att kontakta oss så kan vi tipsa dig om intressanta artiklar avseende skuldebrev.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans