Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Mall Testamente » Inbördes testamente mellan makar utan bröstarvingar » Fri förfoganderätt » Förordnande

Inbördes testamente mellan makar utan bröstarvingar - Efterlevande make ärver med fri förfoganderätt och efter båda makarnas bortgång fördelas egendom enligt makarnas förordnande

295 kr

Mall för inbördes testamente mellan två makar som inte har några bröstarvingar.

Enligt denna mall ärver den efterlevande maken kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. När även den efterlevande maken har avlidit ska makarnas kvarlåtenskap fördelas på sätt som makarna själv skrivit in i testamentet. Eftersom makarna inte har några bröstarvingar har de i princip fria händer att bestämma hur deras kvarlåtenskaps ska fördelas.

MallSupport ingår när du använder dig av denna mall.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Med stöd av denna dokumentmall för testamente kan du själv skriva ett testamente mellan två makar, utan bröstarvingar, som vill uppnå följande med sitt testamente:

  • den av makarna som överlever den andre ska ärva den avlidne makens egendom med fri förfoganderätt, och
  • när båda makarna har avlidit ska makarnas kvarlåtenskap fördelas på det sätt som makarna har skrivit in i testamentet.

Att makarna ärver varandra med fri förfoganderätt har redan skrivits in i testamentet. Det du själv kan formulera i mallen är vad som ska ske med makarnas kvarlåtenskap den dag som de båda har avlidit. Eftersom makarna inte har några bröstarvingar har de i princip fullständig frihet att bestämma vad som ska ske med deras egendom den dag som de båda har avlidit.

De kan till exempel välja att all deras kvarlåtenskap ska tillfalla en viss person, en viss organisation eller kanske en stiftelse där deras arv kommer att användas till forskning för ett visst ändamål. Väljer de att testamentera bort sin kvarlåtenskap till en person kan de bestämma att kvarlåtenskapen ska ärvas som enskild egendom. Det är även möjligt för dem att skriva in andra villkor i testamentet.

När du formulerar förordnandet är det viktigt att du skriver enkelt och är tydlig med vad makarna vill ska ske med deras egendom. Eventuella otydligheter eller formuleringar som kan tolkas på olika sätt kan snabbt leda till diskussioner, och även tvister mellan släktingar och övriga som har ett intresse av hur testamentet ska tolkas.

Exempel på när denna mall kan användas

Angelica och Bruno är gifta sedan många år tillbaka. De har inte några barn, vare sig några gemensamma barn eller några särkullbarn. Förutom en brorson till Bruno, som regelbundet kommer på besök, har de inte någon kontakt med sina respektive familjer. De är därför inte särskilt intresserade av att deras arv ska fördelas mellan deras arvingar enligt arvsordningen i ärvdabalken. De kommer därför överens om att skriva ett inbördes testamente där de bestämmer att de ska ärva varandra med fri förfoganderätt. När de båda har avlidit ska Brunos brorson ärva all deras kvarlåtenskap och arvet ska tillfalla honom som enskild egendom. Angelica och Bruno kan använda sig av denna dokumentmall för att skriva sitt testamente.

Andra mallar som kan vara av intresse

Vi har ett stort utbud av mallar för olika testamenten. Du hittar samtliga våra mallar för inbördes testamenten mellan makar som inte har några bröstarvingar via följande länk: mallar för inbördes testamenten mellan makar utan bröstarvingar .

Söker du efter mallar för inbördes testamenten mellan makar vilka har bröstarvingar hittar du dessa mallar här: mallar för inbördes testamenten mellan makar med bröstarvingar .

Vill du titta närmare på samtliga vår blanketter för testamenten kan du göra det via följande länk: Mallar för testamenten.

MallSupport ingår m m

Mallen skickas till dig per e-post inom ett par sekunder efter att du slutfört din beställning. Du får mallen i två olika format – word och pdf. Du väljer själv vilken mall som du tycker är enklast att arbeta med. Skulle du stöta på problem när du ska använda dig av mallen är du välkommen att kontaka vår MallSupport.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans