Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Mall Testamente » Grundmall för enskilt testamente

mall för testamente

295 kr

Grundläggande och professionellt utformad mall för testamente.

Med hjälp av denna mall kan du skriva ett testamente där du själv bestämmer vem som ska ärva dig och vem som ska ärva vad. Du kan även ange om de personer som ska ärva egendomen ska ärva denna som enskild egendom m m. Så länge du följer reglerna i ärvdabalken har du helt fria händer att fördela arvet som du vill i denna mall.

Du får även en skriftlig handledning till dokumentmallen. I den skriftliga handledningen får du en översiktlig redogörelse över reglerna avseende testamenten. Därefter följer en tydlig instruktion som punkt för punkt förklarar hur du fyller i dokumentmallen. Du får även under varje punkt exempel på hur du kan fylla i mallen och i slutet finns en komplett version av dokumentmallen med ifylld text.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Denna dokumentmall är en grundmall för testamente. Att det är en grundmall innebär att mallen inte innehåller några färdiga formuleringar i utrymmet för själva testamentsförordnandet.

Testamentsförordnandet är den del av testamentet där du anger vem som ska ärva dig och vilken egendom som de ska ärva. I denna dokumentmall är detta utrymme helt tomt. Detta innebär att du själv formulerar testamentsförordnandet. Du kan därför själv ange vem som ska ärva dig och vilken egendom som ska ärvas, om egendomen ska ärvas som enskild egendom m m.

Vill du inte själv formulera testamentsförordnandet kan du titta närmare på några av våra andra mallar för testamenten. Du kan i vårt utbud av dokumentmallar för testamenten finna mallar vilka är formulerade för specifika situationer. T ex finns det mallar för sambor som vill ärva varandra, mallar där kvarlåtenskapen ärvs av barnen som enskild egendom m m. Du finner några av våra övriga mallar för testamente längre ner på denna sida.

Är du osäker på vilken mall som du ska använda dig av är du välkommen att kontakta oss. Förklara vad du vill uppnå med ditt testamente och hur din personliga situation ser ut så återkommer vi med förslag på vilken eller vilka mallar som kan vara intressanta för dig.

Välja dokumentmall för testamente - Kundtjänst

Är du osäker på vilken mall för testamente som du ska använda dig av får du gärna kontakta vår kundtjänst så återkommer vi med förslag på mallar för testamente som kan vara intressanta för dig.

Vem dokumentmallen är avsedd för

Denna dokumentmall är lämplig att användas av dig som själv vill formulera vem som ska ärva dig och vilken egendom som de olika arvingarna ska få i arv. Mallen kan användas oavsett om du vill testamentera bort egendom till fysiska personer eller organisationer som t ex Cancerfonden, Hjärt Lungfonden eller liknande.

Skriftlig handledning ingår

Till dokumentmallen följer även en skriftlig handledning. I handledningen får du först en översiktlig redogörelse för ärvdabalkens regler avseende testamente. Därefter följer en tydlig instruktion som punkt för punkt förklarar hur du fyller i de olika avsnitten i dokumentmallen för ditt testamente. Varje punkt innehåller dessutom bilder med exempel på hur mallen kan fyllas i. Handledningen avslutas med en ifylld kopia av dokumentmallen från en fiktiv person. Handledningen ger dig mycket tydliga och enkla instruktioner om hur du kan fylla i dokumentmallen.

Dokumentmall testamente med skriftlig handledning

När du laddar ner din dokumentmall för testamente får du även en skriftlig handledning som punkt för punkt och i detalj med bilder förklarar hur du fyller i mallen.

Så här använder du dokumentmallen

Du får dokumentmallen per e-post omedelbart efter det att du gjort din beställning. Detta gäller oavsett när på dygnet eller när i veckan som du gör din beställning. I det e-postmeddelande som du får finns det en länk som du klickar på. När du klickar på länken kommer dokumentmallen och den skriftliga handledningen att laddas ner till din dator.

Du får dokumentmallen i två olika format – Word och pdf. Word-filen kan du öppna i ditt ordbehandlingsprogram och pdf-filen kan du du öppna i din pdf-läsare som t ex Adobe Reader.

Du väljer själv om du vill öppna dokumentmallen i ditt ordbehandlingsprogram eller i ditt program för pdf-filer.

När du öppnat filen kan du skriva ut mallen direkt på din skrivare och fylla i testatorns och testamentsvittnenas personuppgifter samt testamentsförordnandet för hand. Du kan även fylla i dessa uppgifter på datorn och därefter skriva ut testamentet vilket därefter ska undertecknas av testatorn och testamentsvittnena.

Mall testamente - Leverans per epost

I samma sekund som gör din beställning skickas dokumentmallen till dig per e-post och du kan omgående fylla i mallen och anpassa testamentet till din egen och unika situation.

Att tänka på när man skriver ett testamente med hjälp av en mall

När man skriver ett testamente är det vanligt att man använder sig av någon form av dokumentmall. Även advokater och andra jurister använder sig av dokumentmallar och andra typer av förlagor när de upprättar testamente för sina klienter.

Observera dock att en dokumentmall eller en blankett för testamente aldrig kan ersätta kunskap och erfarenhet. Du måste ha goda juridiska kunskaper även om du använder dig av en dokumentmall. Ska du skriva ett testamente och använda dig av en dokumentmall måste du ha goda kunskaper i arvsrätt om du vill vara säker på att testamentet ska vara giltigt och få den verkan som du önskar.

En dokumentmall för testamente säkerställer framförallt att formkraven avseende ett testamente är uppfyllda. Detta innebär att dokumentmallen innehåller de nödvändiga momenten i ett testamente som t ex bevittningar, plats för underskrifter m m.

Testamente - juridiska kunskaper

En dokumentmall är inte en garanti för att testamentsförordnandet är korrekt utformat. Hur testamentsförordnandet ska formuleras är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet och kräver juridiska kunskaper för att göras på ett korrekt sätt.

Lär dig mer om testamente

Reglerna avseende arv och testamente finner du i ärvdabalken. Här på Juridex.se kan hitta ett stort antal artiklar avseende arv och testamente och här följer ett par tips på sådana artiklar:

Använd gärna sökfunktionen för att hitta ytterligare artiklar som kan vara intressanta för just dig.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans